Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UB – Strategi og utfordringer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UB – Strategi og utfordringer"— Utskrift av presentasjonen:

1 UB – Strategi og utfordringer
Randi Elisabeth Taxt Bibliotekdirektør UiB Dekanlunsj,

2 Visjon for UBs virksomhet
Universitetsbiblioteket har som overordnet mål å samle og gjøre tilgjengelig informasjon for å bidra til å høyne kvaliteten på den forskning, undervisning, læring og formidling som foregår ved Universitetet i Bergen. Fra Strategisk plan for UB Visjon for UBs virksomhet Universitetsbiblioteket

3 I dag Bakteppe om UB De ulike utfordringene Styring og ledelse
Oppsummering

4 Universitetsbiblioteket
Organisasjonskart 2009 Universitetsbiblioteket

5

6 Nøkkeltall for UB Ansatte ~ 100 Årsverk ~ 92 Budsjett ~ 110 mill NOK
Abonnementer ~ tidsskrift (16 000)

7 Universitetsbiblioteket
Universitetsbiblioteket

8 Universitetsbiblioteket
Universitetsbiblioteket

9 Universitetsbiblioteket
Universitetsbiblioteket

10 Universitetsbiblioteket
Omfatter ordinære Universitetstildelinger. Internhusleie er ikke tatt med. Tall i hele Universitetsbiblioteket 10

11 Global utfordring UHR – utreder saker
UK – har hevet dette på nasjonalt nivå UB kan ikke lenger følge med i utviklingen Hva skal vi prioritere? Hvilke pakker skal vi si opp? Skal vi slutte å kjøpe bøker? Hva med målsetningen om å digitalisere? Hva med backfiles? Nasjonale lisenser – må utredes (også i forb. m/OA) MVA kompensasjon – må innføres

12 Mange utfordringer Bøker og tidsskrifter - trykt vs. digital tilgang
Open Access (BORA) – UiB policy Fantastiske samlinger (skatter)! Mye undervisning IKT – grenseganger (fagnær IT) Kommunikasjon – eksternt mot brukerene og internt (web 2.0…..og 3.0) Kompetanseheving Kontakt med fagmiljøene (undervisning, forskningsstøtte) Forskningsdokumentasjon og lagring av forskningsdata

13 Ingeborg Sølvberg sin hovedmelding
Biblioteksektoren står foran store utfordringer Kampen om å bli beste tjenesteyter er i gang UH-bibliotekene må være i tet for å finne nye, kreative løsninger (=> flere do’ers, færre view’ers) Både dagens og fremtidens utfordringer krever samarbeid mellom personer – og organisasjoner - med mange ulike fagspesialiteter For å være reelle bidragsytere til samfunnet må UH bibliotekene øke antallet av personer med dyp IT-kompetanse Universitetsbiblioteket

14

15

16

17 Landskapsprospekter 1860-årene – 1900 Knudsen-samlingen
Parti fra Geiranger, Søndmør. Ca. 1870 Troldtinderne i Romsdalen Foto: Knud Knudsen

18 Vitenskapsmann og amatørfotograf: Sophus Tromholt, Kautokeino 1883
Anna Aslaksdatter Gaup og Anna Jonsdatter Somby

19

20

21 Undervisning/Opplæring
UB involvert i stor grad!! Relativt ukjent for de fleste? Hvem er UBs bestillere? Hvem skal undervise? Hvem skal undervises? Samarbeid med fagmiljøer? Universitetsbiblioteket

22 Akademisk redelighet - en pedagogisk utfordring

23 ”Klippet og limte til eksamen”
82 studenter utestengt fra BI etter juks Ureglementert samarbeid og plagiering er den viktigste begrunnelsen bak utestengingen Studentene forteller at det er helt vanlig å samarbeide, og mener at skolens regelverk er for strengt Hentet 29. oktober 2008, fra Forskere tatt i juks på etikkeksamen 11 doktorgradsstipendiater i medisin er mistenkt for å ha jukset på en hjemmeeksamen i etikk ved Universitetet i Oslo De skal rett og slett ha kopiert deler av andres tekster og limt det inn i sin egen eksamensbesvarelse uten å oppgi kilde, eller ved å oppgi mangelfulle kilder Hentet 29. oktober 2008 fra

24 Strand-innstillingen:
Bachelorgrad: Undervisningen bør gis av fagmiljøene selv, eller i samarbeid med Universitetsbiblioteket og Senter for vitenskapsteori Mastergrad: Hovedansvaret for utvikling av slike tilbud bør legges til Universitetsbiblioteket og Senter for vitenskapsteori Universitetsbiblioteket

25 Universitetsbiblioteket
Universitetsbiblioteket

26 Universitetsbiblioteket
Universitetsbiblioteket

27 Læringssenter UB har det studentene vil ha
Gode lesesalsplasser i et trygt og fint miljø Bemanning ? Hvilken? Tilgang til digitale og trykte (??) ressurser Undervisningslokaler

28

29

30 Må vi ved UiB finne mer plass i tilknytning til bibliotekene for å imøtekomme studentenes behov? Må vi samarbeide om bemanning?

31 UB sin strategiprosess 2009
UB – Hvor står vi og hvor går vi? Har vi den rette kontakten med brukerne? Fire grupper: Gruppe for brukerundersøkelser (LibQual med mer) Analysegruppen (hvor står vi) Framtidsgruppen (hvor går vi) Gruppe for digitale systemer og tjenester Frist 15 juni. Styresak i U-styret om UB i juni Utforme en strategi for UB i løpet av høsten – blir også innspill til UiB sin strategi

32 Framtidsgruppa medlemmer

33 Kontakt med brukerene - LiBQual
Variasjonen mellom gruppene akademisk ansatte og studenter er større enn variasjonen mellom de ulike bibliotekene. Felles for ansatte og studenter ser ut til å være vanskelig å finne frem til UBs ressurser på nett stort sett fornøyd med hvordan man blir mottatt i biblioteket Ansatte synes UB skal ha bedre litteraturtilbud er generelt mindre fornøyd med opplæringstilbudet stille soner på Bibliotek for humaniora Studenter ønsker flere stille soner i bibliotekene lavere grad generelt mer fornøyd enn studenter på høyere grad og akademisk personale Bruk av bibliotekets ressurser akademisk personale bruker UB sitt nettilbud oftere enn det fysiske biblioteket lavere gradsstudenter bruker det fysiske biblioteket oftere enn høyere gradsstudenter

34 Oppsummering UB må for å kunne bidra til UiB sin målsetting om å være et forskningsuniversitet: Ha relevante og fagnære tjenester Tilby de tjenestene som er nødvendig for forskning og undervisning Yte den servicen som fagmiljøene ønsker

35 Nødvendig med tett samarbeid med fagmiljøene:
for å kunne ta de rette prioriteringene innenfor: Undervisning/opplæring Læringssenter og hva de skal inneholde Hvilke tjenester og ressurser som UB skal tilby på nett? Hva skal vi investere i? Hvilken rolle UB skal ha i fremtidige oppgaver innenfor forskningsstøtte (IK, lagring og deling av forskningsdata, etc.) Formidling/tilrettelegging av forskningsresultater

36 Universitetsbiblioteket
Omfatter ordinære Universitetstildelinger. Internhusleie er ikke tatt med. Tall i hele Universitetsbiblioteket 36

37

38 Styring og ledelse av UB
Bibliotekdirektøren – faglig og adm. Leder Styret: Delvis valgt – delvis oppnevnt (eksterne medl.) Styreleder: leder styret (oppnevnt ikke valgt) Fremtiden: Styre eller ikke styre? UB vil ha styre – god samarbeidspartner, ikke det samme med råd Bibliotekdirektør – hvilket fora ved UiB? Stabsdirektørene (fagansvar) Møte en gang i semesteret i dekanlunsj – biblioteksaker på dagsorden Observatør i UU og FU (godt samarbeid)

39 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "UB – Strategi og utfordringer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google