Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Institusjonelt arkiv ved UiB status april 2006 –Bergen Open Research Archive –UiB Eksamensarkiv Samarbeid med andre UHR-institusjoner Veien videre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Institusjonelt arkiv ved UiB status april 2006 –Bergen Open Research Archive –UiB Eksamensarkiv Samarbeid med andre UHR-institusjoner Veien videre."— Utskrift av presentasjonen:

1 Institusjonelt arkiv ved UiB status april 2006 –Bergen Open Research Archive –UiB Eksamensarkiv Samarbeid med andre UHR-institusjoner Veien videre

2 Hva er et institusjonelt arkiv? nettbasert database (arkiv) som inneholder publiserte tidsskriftartikler, gradsarbeider, mm institusjonell tilknytning (kan være fagarkiv) akkumulerende og bestandig, dvs. langtidslagring åpen for allmennheten datautveksling og kommunikasjon med andre systemer samler, lagrer og sprer forskningsresultater

3 Forskning fra en institusjon finnes på ett sted og er tilgjengelig for alle Økt synlighet og “impact” for den enkelte forskers arbeider og en mulighet for forskerens fagmiljø til samlet profilering Raskere spredning Stabile identifikatorer til innholdet –http://hdl.handle.net/1956/440 Fordeler

4 Institusjonelt arkiv ved UiB Bergen Open Research Archive - BORA Prosjekt i regi av UB med støtte fra IT-avdelingen Pilotbrukere: –Senter for middelalderforskning –Nansensenteret –Geofysisk institutt UBene ved NTNU, UiB, UiO og NTNU har etablert et samarbeid. –Integrering med FRIDA Deltakelse i nasjonalt prosjekt for en felles norsk søketjeneste for publiseringsarkiv: NORA

5 Brev til UHRs medlemsinstitusjoner 25.01.05 Åpen tilgang til vitenskapelige artikler ”… Universitets- og høgskolerådet anbefaler sine medlemsinstitusjoner å: opprette/videreutvikle institusjonelle, åpne publiseringsarkiv som kan gi et dekkende bilde av institusjonens forskning og som gir søkeadgang for alle samarbeide med andre institusjoner om felles publiseringsarkiv vedta retningslinjer som anbefaler forfatterne å parallellpublisere vitenskapelige artikler i institusjonens publiseringsarkiv

6 Brev til UHRs medlemsinstitusjoner 25.01.05 Åpen tilgang til vitenskapelige artikler bidra til løsninger som sikrer at publiseringsarkivene spiller nært sammen med fellessystemene for forskningsdokumentasjon (FRIDA/BIBSYS) slik at forskernes publiseringsrapportering blir enklest mulig og slik at det kan lages portalløsninger som gir en mest mulig fullstendig oversikt over og tilgang til institusjonenes forskningsresultater”

7 BORA har to hovedformål Bora har som målsetting å gi sikker, digital langtidslagring av UiBs produksjon av kvalitetsvurderte forskningsarbeider. BORA skal gjøre forskningsarbeidene tilgjengelig for alle via web.

8 Hva skal BORA inneholde? 1.kvalitetssikret materiale publiserte vitenskaplige artikler (fagfellevurdert) doktorgradsavhandlinger mastergradsoppgaver 2.preprints 3.skriftserier / rapportserier / monografier 4.læringsobjekter kompendier presentasjoner film / lyd

9 BORA – etter lansering november 2004 ● To databaser ● BORA – med fagfellevurderte tidsskriftartikler, doktorgradsavhandlinger og masteroppgaver ● Eksamensarkivet – med doktorgradsavhandlinger og masteroppgaver (lukket, fullstendig samling) ● Flerspråklig versjon av BORA ● Import av ”doktorgradsdatabasen” til BORA ● Tilby BORA til andre forsknings- og undervisningsinstitusjoner ● Delta i prosjektet felles søketjeneste for norske publiseringsarkiv

10 Status BORA april 2006 15. november 2004 - lansering av BORABORA Januar 2005 – oppfordring fra UHR om etablering av IA April 2005 - første doktorgradsavhandling ”rett på nett””rett på nett” Mai 2005 - prototyp av NORA lansertNORA Juni 2005 – BORA i strategisk plan 2005 – 2010 for UiB Januar 2006 - UiB eksamensarkivUiB eksamensarkiv Februar 2006 – HiB gjør avtale med UiB om IA April 2006 UB er vertskap for DSpace User Group meeting

11 4. VITENSKAPELIG PUBLISERING OG ØVRIG FORSKNINGSFORMIDLING Publisering av kvalitetssikret kunnskap til forskersamfunnet og formidling av forskningsresultater og av kunstnerisk virksomhet til allmennheten er en av universitetets hovedoppgaver. UiB vil …. ta ansvar for å gjøre forskningspublikasjonene fra UiB fritt tilgjengelige, nasjonalt og internasjonalt bygge opp et institusjonelt publikasjonsarkiv for å øke tilgjengelighet og produktivitet ta universitetets samlinger, arkiver, registre og biblioteker aktivt og planmessig i bruk i forskningsformidlingen Strategisk plan 2005 – 2010 for Universitetet i Bergen

12 5. VITENSKAPELIGE SAMLINGER, ARKIVER, REGISTRE OG BIBLIOTEKER Sikring av tilgangen til gode, kvalitetssikrede informasjonsressurser og bibliotektjenester for forskningen er av stor betydning. Universitetsbiblioteket har dessuten store museale samlinger som er viktige for forskningen ved UiB. UiB vil legge til rette for langsiktig oppbygging og bruk av institusjonens vitenskapelige samlinger, arkiver og registre til bruk i forskning knytte relevante samlinger tettere til prioriterte satsingsområder øke digitaliseringen av kildemateriale sikre videre utbygging av brukervennlige og moderne informasjons- tjenester for forskningsformål sikre tilgang til informasjonsressurser for forskningsformål i samsvar med UiBs satsinger Strategisk plan 2005 – 2010 for Universitetet i Bergen

13

14 Veien videre – dr.gradsavhandlinger UB ønsker alle doktorgradsavhandlinger i BORA I dag får doktoranden tilbud om å legge avhandligen i BORA PhD - reglementet sier:reglementet –Avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig senest to uker før disputasen holdes. –Det kan ikke legges restriksjoner på offentliggjøring og publisering av en doktorgradsavhandling, med unntak for en på forhånd avtalt utsettelse av datoen for offentliggjørelse/ publisering. Slik utsettelse kan skje når forskerutdanningen delvis eller i sin helhet er finansiert av en ekstern part og for at den eksterne parten skal kunne ta stilling til patentering/kommersialisering, jf opptaksavtalens del C. Ekstern part kan ikke stille vilkår om at hele eller deler av doktorgradsavhandlingen ikke skal kunne offentliggjøres eller publiseres.

15 Veien videre - mastergradsoppgaver Hovedfagsoppgaver / mastergradsoppgaver er høyt oppe på UBs utlånsstatistikk UB anbefaling: –Elektronisk innlevering til UiBs eksamensarkiv –Utlegging i BORA etter avtale med fakultet / forfatter UB vil ha mulighet for å låne ut, ikke manuskriptstatus

16 Veien videre - egenarkivering Informasjon til fagmiljøene om egenarkiveringegenarkivering –Opphavsrett –Spredning –”Impact” Oppfordring om egenarkivering fra universitetsledelsen FRIDA - BORA

17

18 Oppsummering Institusjonelle arkiv handler om: –Å samle en institusjons intellektuelle produksjon –Å gjøre mer forskning fritt og bredt tilgjenglig –Få en raskere spredning av forskningsresultat –Tilbakeføre rettigheter til forfatterne Egenarkivering: –De fleste utgivere tillater en eller annen form for åpen arkivering i institusjonelle arkiv. Author's AddendumAuthor's Addendum


Laste ned ppt "Institusjonelt arkiv ved UiB status april 2006 –Bergen Open Research Archive –UiB Eksamensarkiv Samarbeid med andre UHR-institusjoner Veien videre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google