Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagreferentens arbeidsoppgaver i ei tid med nye læremetoder og nettbasert utvikling Hans Martin Fagerli Høgskolen i Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagreferentens arbeidsoppgaver i ei tid med nye læremetoder og nettbasert utvikling Hans Martin Fagerli Høgskolen i Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagreferentens arbeidsoppgaver i ei tid med nye læremetoder og nettbasert utvikling Hans Martin Fagerli Høgskolen i Oslo

2 Utgangspunktet for statlige høg- skoler i 1994: studentbibliotek praksis- pensumorientert undervisning ekspedisjonsbibliotek bibliotekarprofesjonens biblioteker

3 Universitetene Statlige høgskoler med utspring i de gamle distriktshøgskolene De øvrige statlige høgskolene 16 - 4 - 1

4 Konsekvenser av akademisering: mer ub-like? forskningsbibliotek? tradisjonelle fagreferenter? utfordring: ressurser

5 Det er en klar sammenheng mellom FoU-aktivitet og behov for bibliotektjenester. Ved universiteter og vitenskapelige høgskoler er bibliotekene finansiert med tanke på forskere som primære brukere. De statlige høgskolebibliotekene har budsjetter som er i samsvar med deres tradisjonelle rolle som student- og læringsorienterte støttetjenester. Når FoU-virksomheten øker, stiller det nye krav til biblioteket. Høgskolen må i større grad utnytte andre bibliotekers samlinger - og selv levere bøker og artikkelkopier til andre læresteder (fjernlån). Når det gjelder elektroniske tjenester, som spiller en stadig viktigere rolle for forskere, må høgskolen selv stå for abonnementene. FoU-satsingen må derfor følges opp på høgskolebibliotekets budsjett. (FoU-plan 2001-2005)

6 Status i 2002 flere doktorgrader, flere professorer, førstelektor- og doktorgradsprogrammer men en sakte revolusjon behov for høyere utviklings- kompetanse i biblioteket

7 Nettbasert utvikling nettbasert- og nettstøttet undervisning økt bruk av informasjon fra Internett digitalisering av lærestoff mindre bruk av bibliotek større vekt på informasjonsferdigheter blant studenter og ansatte

8 Biblioteket som pedagogisk ressurs læringssentermodellen biblioteket som arbeidssted for studentene biblioteket integreres gradvis - men uhyre sakte - i undervisning og studier høy grad av bevisstgjøring i HiO

9 IKT-baserte læremidler og -metoder skal være en integrert del av studietilbudene ved HiO. Samar-beidet mellom pedagogisk virksomhet, bibliotek-, IT- og AV-tjenester skal sikre at utdanningstilbudene fullt ut benytter de fortrinn og læringsressurser høgskolen disponerer. Bibliotek-, AV- og IKT- tjenester skal fungere som sentrale pedagogiske ressurser og skal inngå som en integrert del i utviklingen av nye læringsformer. (HiOs strategiplan 2001-2003)

10 Kvalitetsreformen (Ved HiO: endring i gradstruktur og eksamensformer) mindre slutteksamener mer mappeevaluering mer prosjekt/gruppearbeid mer bruk av bibliotek - forutsatt….

11 ”Fagreferenten” behøves til A:utviklingsarbeid B:pedagogisk involvering B1:læringskoordinator? (Sthlm) B2:utvikle egne studietilbud? (USA) B3:undervise? (Linköping)

12 De statlige høgskolene må bygge opp en ny type ”fagreferenter” - de fleste sterkere knyttet til undervisning, studier og FoU - og noen knyttet til tjenesteutvikling. ”Fagreferenter” knyttet til samlingsutvikling er usannsynlig i overskuelig framtid


Laste ned ppt "Fagreferentens arbeidsoppgaver i ei tid med nye læremetoder og nettbasert utvikling Hans Martin Fagerli Høgskolen i Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google