Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BORA har to hovedformål Bora har som målsetting å gi sikker, digital langtidslagring av UiBs produksjon av kvalitetsvurderte forskningsarbeider.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BORA har to hovedformål Bora har som målsetting å gi sikker, digital langtidslagring av UiBs produksjon av kvalitetsvurderte forskningsarbeider."— Utskrift av presentasjonen:

1 ole.evensen@ub.uib.no

2 BORA har to hovedformål Bora har som målsetting å gi sikker, digital langtidslagring av UiBs produksjon av kvalitetsvurderte forskningsarbeider. BORA skal gjøre forskningsarbeidene gratis tilgjengelig for alle via web.

3 Bakgrunn Publiseringsarkiv – institutional archive/repository BORA – prosjektet DSpace Demo av bora.uib.no

4 STEP støttetjeneste for elektronisk publisering UB Bergen har siden høsten 2001 drevet en støttetjeneste for elektronisk publisering (STEP). STEP-prosjektet er et tilbud til hovedfagsstudenter om elektronisk publisering av hovedoppgaven. Det frivillige tilbudet har så langt resultert i ca 350 publiserte hovedoppgaver.hovedoppgaver Electronic Publishing Support for NORAD Fellowship Programme: 18 kandidater har publisert sine masteroppgaver. STEP har også ansvar for Rokkansenterets rapportserie: http://www.rokkansenteret.uib.no/publications/?/$rapporter http://www.rokkansenteret.uib.no/publications/?/$rapporter Sammendrag og innholdsfortegnelse i doktorgradsavhandlinger avlagt ved UiB fra 1949 og fram til i dag ble digitalisert og gjort tilgjengelig. Til sammen ca 2.200 avhandlinger.

5 Hva er et publiseringsarkiv? nettbasert database (arkiv) som inneholder publiserte tidsskriftartikler, gradsarbeider, mm institusjonell tilknytning akkumulerende og bestandig, dvs. langtidslagring åpen for allmennheten datautveksling og kommunikasjon med andre systemer Slik kan UiB samle, lagre og spre sine forskningsresultater

6 Forskning fra en institusjon finnes på ett sted og er tilgjengelig for alle Økt synlighet og “impact” for den enkelte forskers arbeider og en mulighet for forskerens fagmiljø til samlet profilering Stabile identifikatorer til innholdet –http://hdl.handle.net/1956/440 Økt tilgang til forskning ved andre institusjoner Søkbarhet fra Google, OAISTER, NDLTD Union CatalogOAISTERNDLTD Union Catalog Fordeler

7 En global bevegelse UK: FAIR Programme Nederland: DARE Australia: ARROW USA: DSpace [MIT]; Caltech CODA; California Digital Library; Carnegie Mellon Funded projects. Sverige: DIVA, lu:research, SVEP

8 Publiseringsarkiv ved UiB Navn: BORA – Bergen Open Research Archive Prosjekt i regi av UB med støtte fra IT-avdelingen og Formidlingsavdelingen Samarbeid med University of Glasgow Produksjons- og testserver konfigurert og programvare installert Pilotbrukere i publikasjonsarkivet: –Egenarkivering av publiserte artikler: Geofysisk inst. –Mastergradsoppgaver: HF og JUS –Skriftserie: Plf ved Psyk. Fak –Makerere UL: Uganda Science Digital Library Dessuten en digital publikasjon fra AKSIS-senteret Publiseringsprosjektene ved de fire universitetene i Norge har etablert et samarbeid.

9 BORA-prosjektet Prosjektdeltakere –Gaëlle Bozec (UB Tilvekstavd) –Elin Stangeland (UB Tilvekstavd) –Gunnar Fivelstad (UBs IT-avd) –Tore Linde (Sentral IT-avd) –Frank Pierce (Sentral IT-avd) –Leif Magne Iversland (UBs IT-avd) –Jostein H. Hauge (UB adm) –Ole Gunnar Evensen (UB Tilvekstavd)

10 DSpace Programvare for digitale bibliotek Utviklet av MIT og HP Åpen kildekode Engelskspråklig

11 Oppbygningen av DSpace Communities –Fakulteter og enheter ved universitetet Collections (in communities) –samlinger av typer publikasjoner (artikler, oppgavearbeider, bilder, monografier etc) Items (in collections) –Logiske innholdsobjekter – eks. en spesifikk artikkel –Tilordnes stabile identifikatorer Bitstreams (in items) –Enkeltfiler –Kan ev. håndteres med tanke på bevaring Kilde: Dspace.orgDspace.org

12

13 Geofysisk institutt og Bjerknessenteret Problemstilling: fulltekstpublisering av ”postprint” Hva tillater utgiverne? Publikasjoner år 2003 - Geofysisk institutt, UiB Eprints by the Geophysical Institute Hvilke tidsskrifter? Hva tillater utgiverne? Sherpa – CoMa - brevSherpaCoMabrev

14 OA ved UiB. Hva skal BORA inneholde? 1.kvalitetssikret materiale publiserte vitenskaplige artikler (fagfellevurdert) doktorgradsavhandlinger mastergradsoppgaver 2.skriftserier / rapportserier / monografier 3.læringsobjekter kompendier presentasjoner film / lyd

15 Innlegging av en publisert vitenskapelig artikkel: Undersøk i SHERPA-databasen om utgiver tillater ”post- print”-lagring i institusjonens publiseringsarkivSHERPA-databasen Hvis ja, legg artikkelen inn via BORA-programvaren, eller ta kontakt med BORA og få hjelp til arbeidet undertegn avtale om BORAs bruksrett til artikkelen Hvis nei, ta kontakt med utgiver og be om tillatelse ellerutgiver få BORA til å formidle kontakt med utgiver

16 Innlegging av mastergradsarbeider: Følg avtalen med fakultetene mht rutiner for innlevering til BORA. UB har arkivansvar og kan gi adgangssperre. Publisering via web av mastergradsarbeidene: –faglig godkjenning fra fakultetet og –forfatteravtale med BORA

17 Ansvarsfordeling i BORA Universitetsbiblioteket skal: Administrere og vedlikeholde innholdsstruktur i BORA. Administrere brukerkonti for innlegging av dokumenter. Ansvar for tilgangskontroll til dokumenter. Sørge for nødvendige formatkonverteringer for å sikre langtidslagring. Garantere stabil identifikator. (Persistent url.) Opplæring og brukerstøtte.

18 Ansvarsfordeling i BORA UiB har redaktøransvar for samlingene i BORA. Enhetene i publiseringsarkivet skal: Ha ansvar for innholdsmessig kvalitetskontroll. Bestemme hvem som skal ha tilgang til å legge inn dokumenter. Bestemme arbeidsflyten ved innlegging av dokumenter. Utpeke ansvarlig for å kvalitetssikre bibliografiske opplysninger (metadata). Utpeke en kontaktperson mot BORA. Delta i tilpasning av web-utseende på ”enhet” og ”samling”.

19 Videre arbeid med BORA Fase 2 (november 2004 – juni 2005) godkjente retningslinjer for arbeidet fra UiB sentralt piloter fra prosjekt til drift etablering av referansegruppe fra fagmiljøene tilby BORA til alle fakultet og gi opplæring integrasjon med FRIDA tilby BORA til eksterne F&U-institusjoner i Bergen

20 Spørsmål?


Laste ned ppt "BORA har to hovedformål Bora har som målsetting å gi sikker, digital langtidslagring av UiBs produksjon av kvalitetsvurderte forskningsarbeider."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google