Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sparing eller forbruksvekst – Ja takk begge deler. 18.03.2013 Lars E Haartveit, sjeføkonom i Virke.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sparing eller forbruksvekst – Ja takk begge deler. 18.03.2013 Lars E Haartveit, sjeføkonom i Virke."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sparing eller forbruksvekst – Ja takk begge deler. 18.03.2013 Lars E Haartveit, sjeføkonom i Virke

2 Mye ligner på i fjor.. Internasjonalt: Fortsatt usikkerhet og risiko – selv om frykten for Euro- sammenbrudd er klart redusert –Vi legger svak vekst hos våre handelspartnere (resesjon i Europa) til grunn for våre prognoser Fortsatt ”annerledeslandet”, med vekst i forbruk, produksjon og sysselsetting Uroen internasjonalt legger en demper på forbruk og investeringer i Norge 18.03.2013

3 Høy sysselsetting og lav ledighet – fortsatt høy innvandring God realinntektsvekst Sterk krone Fortsatt høy sparerate – for 5. år på rad –Ser ikke tegn til at den høye sparingen avtar – legger til grunn at den fortsetter Det er fint å være norsk arbeidstaker og forbruker 18.03.2013

4 Høy aktivitet i boligmarkedet 18.03.2013

5 Høy sparing 18.03.2013

6 Sterk krone demper prisveksten 18.03.2013

7 Aktørene mener prispress er den største utfordringen for 2013 –Det har vært sterkt lenge – i mange bransjer Hard konkurranse innen bransjer: –Stor forskjell i vekstrater mellom aktører i samme bransje, vi ser det i dagligvare, sport, el-hushold, møbler, sko, klær. Hard konkurranse mellom bransjer: –De kjemper om de samme forbruker-kronene –Bredt vareutvalg ellers: En lavpriskanal med sterk vekst som fører varer som tradisjonelt har vært solgt gjennom andre kanaler Internett –En konkurrent og pris-presser Sammen med knallhard kamp om forbrukernes gunst: 18.03.2013

8 Du får mye for pengene: Andelen i faste priser har vært stabil lenge selv om andelen i løpende priser faller 18.03.2013

9 Detaljomsetningen: Svak høst i fjor 18.03.2013

10 Korrigert for økt matmoms i 2012 har prisene falt de senere årene -samtidig som produsentpris- indeksen og jordbruks- oppgjøret i fjor trekker i retning av økte priser God vekst etter en litt svak periode rundt årsskiftet 2010/2011 Dagligvarer: Sterk priskonkurranse 18.03.2013

11 Fortsatt satsing på egne varer Ferskvarer viktig – også i lavpriskjeder Ikke bare lavpris som gjelder lenger – supermarkedene kommer mer og mer Dagligvarer: 40 prosent av detaljomsetningen Mrd kroner Inkl. moms Foreløpig anslag på Verdivekst, % Prognose Bransje2012 2013 Dagligvarer/ kiosk 1823,63,5 Detalj i alt4583,23,5 Beregnet på grunnlag av varehandelsstatistikk 2010 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(SSB) og detaljomsetningsindeksen (SSB) 18.03.2013

12 Høyt nivå etter mange år med sterk vekst – mer enn 50 prosents økning fra 2005 til 2011 Det etableres fortsatt nye stormarkeder Leverandørene etablerer stadig flere egne butikker – ”brand-stores” Netthandelen øker En sportsbransje i endring 18.03.2013

13 Nyetableringer trekker opp Har fortsatt trendene på sin side Vareutvalget utvides – tar trolig markedsandeler fra andre bransjer På den annen side møter de økt konkurranse fra salg over nett Service vokser fortsatt Sportsbransjen: Moderat vekst fra høyt nivå Mrd kroner Inkl. moms Foreløpig anslag Verdivekst, % Prognose Bransje2012 2013 Sport163,33 Detalj i alt4583,33,5 Beregnet på grunnlag av varehandelsstatistikk 2010 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(SSB) og detaljomsetningsindeksen (SSB) 18.03.2013

14 Høye volumer etter kontinuerlig prisfall siden midt på 90-tallet Vekst – men lavere enn detaljomsetningsindeksen viser Sterk krone bidrar til at prisene faller fortsatt Klesbransjen: Store forskjeller mellom aktørene 18.03.2013

15 Mange nyetableringer Butikker/kjeder med store merkevareinnslag har sterkere vekst enn gjennomsnittet Tendens til at forbrukerne velger færre og dyrere plagg Tradisjonelle ”ungdomsbutikker” får kunder fra en stadig bredere aldersgruppe Klesbransjen: Forsiktig optimisme Mrd kroner Inkl. moms Foreløpig anslag Verdivekst, % Prognose Bransje2012 2013 Klær392,13 Detalj i alt4583,23,5 Beregnet på grunnlag av varehandelsstatistikk 2010 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(SSB) og detaljomsetningsindeksen (SSB) 18.03.2013

16 Med unntak av en veldig god start på 2012 har det godt mye på det jevne, men med Store svingninger fra måned til måned (vær og sesong) Bransjen selger nå om lag 2 av 3 sko som selges i Norge 5 store kjeder dominerer bransjen Skobransjen: Taper markedsandeler 18.03.2013

17 Som klær: –Prisene har falt her også – om enn ikke i samme grad –Forbrukerne velger litt dyrere produkter Viktig å treffe moten om bransjen skal gjenvinne markedsandeler Sko: Nettsalget øker her også Mrd kroner Inkl. moms Foreløpig anslag Verdivekst, % Prognose Bransje2012 2013 Sko6-1,11 Detalj i alt 4583,23,5 Beregnet på grunnlag av varehandelsstatistikk 2010 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(SSB) og detaljomsetningsindeksen (SSB) 18.03.2013

18 Bransjen domineres av lavpriskonsepter som: –Europris, Clas Ohlson, Nille, Smart Club Høye vekstrater over flere år – tar markedsandeler fra nær sagt alle andre bransjer Dobbelt så høy veksttakt som detaljhandelen totalt de siste tre årene Bredt vareutvalg ellers (”lavpris”) 18.03.2013

19 Vi ser ingen tegn til at markedet for lavpris er mettet 100 nyetableringer 3 siste år for Clas Ohlson, Nille og Europris samlet Åpnes mange nye butikker også i år Vareutvalget utvides – gode på sesongvarer – tar markedsandeler i nær sagt alle bransjer Lavpris: Fortsatt god vekst Mrd kroner Inkl. moms Foreløpig anslag Verdivekst,% Prognose Verdivekst i % Bransje201120122013 Bredt vare- Utvalg ell. 126,87 Detalj i alt4583,23,5 18.03.2013 Beregnet på grunnlag av varehandelsstatistikk 2010 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(SSB) og detaljomsetningsindeksen (SSB)

20 God vekst i fjor – store forskjellene mellom aktørene helt siden finanskrisen Den høye aktiviteten i boligmarkedet en viktig driver bak utviklingen Samlet sett sto prisene nær sagt stille i fjor, etter to år med prisfall En møbelbransje i god vekst 18.03.2013

21 Boligmarkedet trekker fortsatt opp ”Urbane” konsepter kommer mer og mer – også på hytta. Nyetableringer trekker opp Møbler: Veksten fortsetter Mrd kroner Inkl. moms Foreløpig anslag Verdivekst, % Prognose Bransje2012 2013 Møbler2144 Detalj i alt4583,23,5 Beregnet på grunnlag av varehandelsstatistikk 2010 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(SSB) og detaljomsetningsindeksen (SSB) 18.03.2013

22 Prisras på audiovisuelt utstyr. Prisene ligger under 40% av 1998-nivå. Hvitevarene faller også i pris. En økende andel selges over nett Kjedene tilbyr både butikk- og netthandel 2012 litt men ikke mye bedre enn 2011 Svak høst for elektrobransjen 18.03.2013

23 Nettbrett i kraftig vekst på bekostning av PC Smarttelefoner: Færre men dyrere mobiler Også småelektriske produkter kan bli vekstdrivere Boligmarkedet positivt for hvitevarene, og en viss bedring i radio/TV Internett-salget øker Elektrobransjen: Nettbrett og nettsalg Mrd kroner Inkl. moms Foreløpig anslag Verdivekst,% Prognose Bransje2012 2013 El. Hushold.app 201,14 Detalj i alt4583,23,5 Beregnet på grunnlag av varehandelsstatistikk 2010 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(SSB) og detaljomsetningsindeksen (SSB) 18.03.2013

24 Etter et meget godt 1. halvår ble de siste månedene av året noe skuffende Fortsatt høy aktivitet i boligmarkedet Sterkere vekst enn detaljomsetningsindeksen viser – får de ikke med seg den sterke veksten på vestlandskysten? Byggvarehandelen: Godt år samlet sett 18.03.2013

25 Fortsatt høy befolkningsvekst Fortsatt sentralisering Høyt vedlikeholdsbehov og strenge byggeforskrifter Mye av det som omsettes her oppfattes som sparing/investering av forbruker Byggvarehandelen: God vekst også fremover Mrd kroner Inkl. moms Foreløpig anslag Verdivekst, % Prognose Bransje2012 2013 Byggvarehus286,47 Detalj i alt4583,23,5 Beregnet på grunnlag av varehandelsstatistikk 2010 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(SSB) og detaljomsetningsindeksen (SSB) 18.03.2013

26 Lavpris og byggvarer med sterkest vekst 18.03.2013

27 Våre prognoser: For året totalt ser det ut til at 2013 kommer ut med en vekst om lag som i 2012 – men med et helt annet forløp: –Begynnelsen på året vil vise lave – til dels negative - vekstrater målt mot samme periode i fjor –mens dette tas igjen utover høsten og vinteren Risiko begge veier – men kanskje mest på oppsiden: –Sparingen har vært høy lenge – dette kan fort snu selv om vi ikke har sett tegn til det ennå 18.03.2013

28 Takk for oppmerksomheten 18.03.2013


Laste ned ppt "Sparing eller forbruksvekst – Ja takk begge deler. 18.03.2013 Lars E Haartveit, sjeføkonom i Virke."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google