Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forpliktende samarbeid for å redusere klimagassutslipp Klima Østfold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forpliktende samarbeid for å redusere klimagassutslipp Klima Østfold."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forpliktende samarbeid for å redusere klimagassutslipp Klima Østfold

2 Samarbeidsprinsipper Med utgangspunkt i kommunenes klima- og energiplaner: Felles mål og strategier Økonomisk forpliktelse og eierskap Fokus på gjennomføring Samlet utløse økte ressurser 2

3 Klima Østfold skal øke gjennomføringsevnen for klima- og energitiltak i kommunene gjennom å: Samarbeide på en måte som styrker vedtatt politikk Mobilisere økte ressurser til tiltak gjennom søknader til tilskuddsprogram statlig og internasjonalt Drive kunnskapsoppbygging internt i nettverket Kvalitetssikre og følge opp tiltak for best mulig reduksjonspotensial mht. klimagassutslipp Utvikle relevante måleindikatorer for fylket og lage Klimaregnskap i Østfold 3

4 16 av 18 kommuner deltar 4 Klimarådet Øverste organ for samarbeidet Ordfører eller varaordfører representerer sin kommune

5 Organisering 5 Klimarådet Koordinator Faggruppe Administrativ Gruppe Faggruppe AU Klimarådet

6 Handlingsplan Klima Østfold Har tatt utgangspunkt i tema som er felles for klima- og energiplanene i kommunene Fokus på tiltak der det er stor merverdi av å samarbeide Viktig å komme raskt i gang med konkrete tiltak Konsentrere innsatsen på noen områder i starten Andre/flere aktiviteter i 2013

7 Kommunale planvirkemidler Informasjons- og holdningsskapende arbeid Infrastruktur Miljøvennlige innkjøp Miljø- og energiledelse, miljøstyringssystem Kommunale bygg Kollektivtransport Tiltaksområder

8 Bakgrunn for valg av aktiviteter i 2012 Hvor har vi mest å hente på å samhandle nå Etablere godt samarbeid på områder der mye ligger til rette for at det kan lykkes Muligheter for å forsterke initiativ som er i gang –Interreg –Spydspissfylke –Transnova –VRI – pilotprosjekt bygg –Biogass Østfold Fokus på å gjennomføre tiltak allerede i 2012 8

9 Faggruppe med planleggere Kommunale Planvirkemidler ‒utarbeide felles forslag til klima- og energikrav og tilrettelegge for implementering ‒Energikrav i bygg ‒Ladeinfrastruktur ‒Gatebelysning etc.

10 Faggruppe med innkjøpere Miljøvennlige innkjøp ‒Utarbeide kriterier og vurderingsgrunnlag for miljøvennlige innkjøp ‒Evt. samarbeide om innkjøp ‒Fokus på drift og bruk av kjøretøy på fornybare drivstoff ‒Miljøtaxikonsept basert på biogass og el

11 Faggruppe energi og bygg Kommunale bygg ‒Tilrettelegge for implementering av energistyring og energiovervåking ‒Samarbeid om valg av system ‒Kompetanseheving og erfaringsutveksling ‒Rammeavtale med Enova – forenklet søknadsprosjekt

12 Administrativ gruppe Informasjon og holdningsskapende arbeid ‒Informasjonsplan, informasjonskampanje ‒Felles kommunikasjonsverktøy ‒Klimagassregnskap og tiltaksrapportering Infrastruktur ‒plan for utbygging av ladeinfrastruktur for el-biler ‒Fyllestasjoner for biogass Miljø- og energiledelse ‒kompetanseheving og vurdere muligheter Kollektivtransport ‒Forslag til tiltak for handlingsplanen i 2013 og 2014

13 Deltagelse i eksisterende samarbeid Biogass Østfold –Koordinator deltar i styringsgruppen Energiforum Østfold –Koordinator går inn som sekretær 13


Laste ned ppt "Forpliktende samarbeid for å redusere klimagassutslipp Klima Østfold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google