Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Aleks Rokic, mai 2010 VegReg 3.0 – Del 1 Introduksjon: Tilbakeblikk 19. – 21. mai 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Aleks Rokic, mai 2010 VegReg 3.0 – Del 1 Introduksjon: Tilbakeblikk 19. – 21. mai 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Aleks Rokic, mai 2010 VegReg 3.0 – Del 1 Introduksjon: Tilbakeblikk 19. – 21. mai 2010

2 SPDF © Aleks Rokic, mai 2010 Intro: Tilbakeblikk VDB – 1/4 DATA BANKEN VegReg systemet ”VegReg-Indre” ”VegReg-Ytre” Meldinger DKVNOP Spesifikasjon: HVA + HVOR Oppdrag (datasett) Vegnett (pr. fylke) Data- katalog Delta- fil Bla-bla-… + Send / hent filer

3 © Aleks Rokic, mai 2010 Intro: Tilbakeblikk VDB – 2/4 Registrering AdminVRY CORBA Komponent-komponent kommunikasjon MTrippklient PekebordEm OvgDesigner TestKlient VegnettOppdragDataKatalogOverleggTilleggRegLogMgr VDB (VRI) KlientKomponent Brukere tjenere Tjenerkomponent Tilbyr tjenester ObjektLager: Lagringsstruktur + Arbeidsstruktur SP DF OP VN DK ”Utvekslings- struktur” Arbeids- struktur Win-NT

4 © Aleks Rokic, mai 2010 Intro: Tilbakeblikk VDB – 3/4 Registrering AdminVRY MTrippklient PekebordEm OvgDesigner TestKlient OverleggVegnettOppdragDataKatalogTilleggRegLogMgr CORBA Komponent-komponent kommunikasjon VRI ObjektLager: Lagringsstruktur + Arbeidsstruktur SP DF OP VN DK ”Utvekslings- struktur” Arbeids- struktur Win-NT CORBA: X lisenser bundet til Win-NT  Løs tilsvarende – lisensfritt – på Win-XP! Win-XP ObjectStore: Maks Y lisenser i SVV  Løs tilsvarende – lisensfritt – kjapt!

5 © Aleks Rokic, mai 2010 Intro: Tilbakeblikk VDB – 4/4 1. Ut med CORBA Ny løsning for å håndtere programmene (oppstart / avslutning / opprydding). XxxSrv.NET 3. SVV IT’s regler: Bestemte mapper for programfiler og datafiler + Unngå registry, bruk XML filer 2. Ut med ObjectStore Databasens struktur gjenskapt i programminne. Dataene lagres på filer når programmet ikke er aktivert (”ikke kjører”). YyyKlient VegReg-XP 2005 1. CORBA .NET 2. ObjectStore  Minne + Datafil 3. Overholde SVV IT’s regler

6 © Aleks Rokic, mai 2010 Intro: CORBA ut –.NET inn VegReg Konsollet (VegReg Studio): Konsistenssjekk. Laster opp servere med datafiler. Gir tilgang til klientprogrammene når systemet starter uten feil.

7 LP 4 LP 5 LP 6 © Aleks Rokic, mai 2010 Intro: ObjectStore ut – Filer inn OppdragSrv Databasens modellstruktur gjenskapt i minne. Filer holder på data når programmet ikke er aktivt. Hvordan filer?  Utvekslingsstruktur = Lagringsstruktur OPVNDK Strømbrudd eller systemfeil?  Mellomlagring som snapshot LP 1 LP 2 LP 3 VegnettSrvDakatSrv

8 © Aleks Rokic, mai 2010 Intro: Mellomlagringsløsning 1/3 Oppretter lagringspunkt: - Husker bilens posisjon - Ikke strekningsobjekter - Ikke sikkerhetskopi - Opprettes automatisk - Opprettes manuelt

9 © Aleks Rokic, mai 2010 Intro: Mellomlagringsløsning 2/3 Gjenoppretting: - Ute av aktiv kjørerute - Ulike registreringsløp - Manuell løsning - Automatisk oppretting

10 © Aleks Rokic, mai 2010 Intro: Mellomlagringsløsning 3/3 ? Mangelfull løsning: - Snapshots er ikke nok - Konflikter mht. ID - Inkonsistens mht. ID

11 © Aleks Rokic, mai 2010 Intro: SVV IT’s regler 1/3 VegRegs programmer installeres her VegReg …, 2.6, 3.0

12 © Aleks Rokic, mai 2010 Intro: SVV IT’s regler 2/3 VegReg 2.6, men endret for 3.0

13 © Aleks Rokic, mai 2010 Intro: SVV IT’s regler 3/3 XML-filer 2.6, noe endret for 3.0

14 © Aleks Rokic, 2008 Intro: Refleksjon Hvorfor ble mellomlagringen innført VDB-tiden med VegReg- Indre og utvekslingsfiler Hvorfor ble Konsollet ( = Studio) innført Utvekslingsfiler ble Lagringsfiler når databasen forsvant Hvor installeres VegReg Hvorfor ble datafiler lagret Hvorfor ble XML- filene innført...Hm, hva med NVDB?

15 © Aleks Rokic, mai 2010 Intro: VDB ut – NVDB inn 1/8 Registrering AdminVRY PekebordEm VR-Konsoll OverleggSrvVegnettSrvOppdragSrvDakataSrvOmrInitSrvLoggSrvMalSrv.NET Remoting: Komponent-komponent kommunikasjon RegistreringsMaskinen Regler, pekebordklikk, tilstand (som pågående strekningsobjekter) Tilstand MTrippklient VegRegMgr VegComVis Løs klikk Foredlet med mange mannårs innsats

16 © Aleks Rokic, mai 2010 Intro: VDB ut – NVDB inn 2/8 Registrering AdminVRY MTrippklient VR-Konsoll PekebordEm OverleggSrv VegnettSrvOppdragSrvDakatSrvOmrInitSrvLoggSrv MalSrv.NET Komponent-komponent kommunikasjon Prosjekt Klient- API VDB utgår  AdminVRY utgår VegRegMgr Ikke via Klient-API VDB (VRI) Direkte kobling? Liten innsats? Direkte kobling? STOR innsats! Neppe aktuelt! Noe erstattes med NVDB Studio, annet med nytt verktøy Kjøreruter? Pågående? Trippstatus?

17 DFVN © Aleks Rokic, mai 2010 Intro: VDB ut – NVDB inn 3/8 Prosjekt Klient-API m/ UpdateHelper TiM VDB VegReg XP NVDB 123 Nyheter og filer: - Bulleteng - Oppdragspes (Hva + Hvor) - Datakatalog - Vegnett + Vbase (pr. fylke) - Teksturer + Overlegg - 3D visning (StdPresKonf) - Oppdrag utsjekk (datasett) - Oppdrag innsjekk (delta) - (Områdeinfo og Brukere) - (Kvalitetssjekk) VegReg NVDB Vegnett NVDB Studio Innsjekk Utsjekk NVDB Innsj OPDK Oppdrag Dakat

18 © Aleks Rokic, mai 2010 Intro: VDB ut – NVDB inn 4/8.NET VR Studio VegReg Studio tilbyr verktøy mot NVDB, som løser utsjekk NVDB 123 Prosjekt Alltid! 1

19 © Aleks Rokic, mai 2010 Intro: VDB ut – NVDB inn 5/8.NET VR Admin VegReg Studio har VegReg Admin for overføring av prosjekt til arbeidsfiler 2 VR Studio Prosjekt OPDKVN TiM

20 LP 4 LP 5 LP 6 LP 1 LP 2 LP 3 Intro: VDB ut – NVDB inn 6/8 3 Registrering VR Studio VR Admin VegRegMgr VegnettSrvOppdragSrvDakatSrvMalSrvLoggSrv.NET Komponent-komponent kommunikasjon DKOPVN VegReg Studio tilbyr Registrering for arbeid med vegobjekter Prosjekt Oppdatert ved slutten av redigeringssesjonen Mellom- lagring Frakoblet ”Off-line”

21 © Aleks Rokic, mai 2010 Intro: VDB ut – NVDB inn 7/8.NET VR Admin VegReg Studio har VegReg Admin for overføring av deltafil til prosjekt 4 VR Studio OPDF NVDB Innsj Prosjekt Klient-API m/ UpdateHelper DATA BANKEN Oppdater

22 Intro: VDB ut – NVDB inn 8/8 DATA BANKEN VegReg 2.6 systemet ”VegReg-Indre” ”VegReg-Ytre” Meldinger DKVNOP Prosjekt Klient-API m/ UpdateHelper TiM NVDB 123 NVDB Studio NVDB Innsj © Aleks Rokic, mai 2010 ”NVDB” ”VegReg”


Laste ned ppt "© Aleks Rokic, mai 2010 VegReg 3.0 – Del 1 Introduksjon: Tilbakeblikk 19. – 21. mai 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google