Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune – Helse- og velferdsetatenprosjektnummer 106645/2010 Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2010 Grafikkrapport - hjemmesykepleie fra kommunal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune – Helse- og velferdsetatenprosjektnummer 106645/2010 Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2010 Grafikkrapport - hjemmesykepleie fra kommunal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune – Helse- og velferdsetatenprosjektnummer 106645/2010 Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2010 Grafikkrapport - hjemmesykepleie fra kommunal leverandør Nordstrand bydel

2 Målgruppe: brukere av hjemmesykepleie og praktisk bistand Bydel: Nordstrand Metode: postalt spørreskjema Utvalg: alle registrerte brukere hentet fra GERICA pr. 1. august 2010. Feltperiode: 1.– 26. september 2010. Totalt antall svar: 622 Merk at antall svar varierer fra spørsmål til spørsmål. Det er bare de som har tatt stilling til spørsmålene som er tatt med i grafikken. 2 Nordstrand bydel Fakta om undersøkelsen

3 Hjemmesykepleien - totalinntrykk 3 Kun de som mottar hjemmesykepleie: Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med hjemmesykepleien? 858681 Andel positive svar i prosent 2010Oslo 2009 234 Antall svar Nordstrand bydel

4 Hjemmesykepleien – resultat for brukeren 4 Kun de som mottar hjemmesykepleie: Vurdering av personlig stell, hjelp til å ta medisiner, hjelp til matlaging, og tekniske hjelpemidler. Andel positive svar i prosent 2010Oslo 132 154 42 160 Antall svar Nordstrand bydel 8986 8890 7576 9391

5 Hjemmesykepleien – avtalte ytelser og fleksibilitet 5 Kun de som mottar hjemmesykepleie: Kunnskap om hva personalet skal gjøre, tid til oppgavene, og medbestemmelse. 9593 8587 8079 5564 Andel positive svar i prosent 2010Oslo 242 238 203 Antall svar Nordstrand bydel

6 Hjemmesykepleien – personalet 6 Kun de som mottar hjemmesykepleie: Omsorgsevne, kompetanse, muntlig kommunikasjon, og høflighet og respekt. 9493 91 9291 9997 Andel positive svar i prosent 2010Oslo 243 244 264 262 Antall svar Nordstrand bydel

7 Hjemmesykepleien – tilgjengelighet 7 Kun de som mottar hjemmesykepleie: Overholdelse av avtaler, kommunikasjon ved forsinkelser og tilgjengelighet på telefon. 7684 5356 7478 Andel positive svar i prosent 2010Oslo 236 225 231 Antall svar Nordstrand bydel

8 Antall besøk og antall hjelpere 8 Nordstrand bydel Hvor ofte får du besøk av hjemmetjenesten, det vil si hjemmesykepleien eller leverandøren av praktisk bistand? Antall svar: n=503 Hvor mange ulike hjelpere har du hatt besøk av den siste måneden? Antall svar: n=479

9 Antall besøk og antall hjelpere 9 Hvor fornøyd er du med antall ulike hjelpere som kommer hjem til deg? 72 Andel positive svar i prosent 2010Oslo 497 Antall svar Nordstrand bydel

10 Endringer i avtalen 10 Nordstrand bydel Har du søkt om mer/mindre eller annen hjelp det siste året (praktisk bistand eller hjemmesykepleie)? Antall svar: n=520 Dersom du har søkt om mer/mindre eller annen hjelp det siste året, synes du at behandlingstiden for søknaden din var lengre enn forventet, som forventet, eller kortere enn forventet? Antall svar: n=148

11 Klager 11 Nordstrand bydel Dersom du er misfornøyd med noe, har du klaget på dette (enten muntlig eller skriftlig)? Antall svar: n=333 Dersom du har klaget på noe, ble det en bedring på situasjonen etter at du klaget? Antall svar: n=145

12 Bytte av leverandør 12 Nordstrand bydel Kun i bydel Vestre aker: Kjenner du til at du kan bytte utfører/ leverandør av hjemmesykepleie dersom du ønsker det? Antall svar: n=0 Alle bydeler: Kjenner du til at du kan bytte utfører/ leverandør av praktisk bistand dersom du ønsker det? Antall svar: n=400 Alle bydeler: Hvis du vil bytte utfører/ leverandør av hjemmesykepleie eller praktisk bistand, vet du hvordan du går fram for å gjøre det? * Antall svar: n=354 * Teksten ”Leverandør av hjemmesykepleie” var kun med i spørsmålsteksten for de som har hjemmesykepleie i Vestre aker.

13 Trygghetsalarm 13 Dersom du har trygghetsalarm, hvor fornøyd er du med trygghetsalarmen? 989790 Andel positive svar i prosent 2010Oslo2009 352 Antall svar Nordstrand bydel * 2009: I hvor stor grad opplever du at trygghetsalarmen: ivaretar ditt behov? *


Laste ned ppt "Oslo kommune – Helse- og velferdsetatenprosjektnummer 106645/2010 Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2010 Grafikkrapport - hjemmesykepleie fra kommunal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google