Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune – Helse- og velferdsetatenprosjektnummer 106645/2010 Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2010 Grafikkrapport - praktisk bistand Leverandør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune – Helse- og velferdsetatenprosjektnummer 106645/2010 Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2010 Grafikkrapport - praktisk bistand Leverandør."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune – Helse- og velferdsetatenprosjektnummer 106645/2010 Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2010 Grafikkrapport - praktisk bistand Leverandør - ASOR AS (bydelsuavhengig leverandør)

2 Målgruppe: brukere av praktisk bistand Bydel: alle bydeler Leverandør: ASOR AS Metode: postalt spørreskjema Utvalg: alle registrerte brukere hentet fra GERICA pr. 1. august 2010. Feltperiode: 1.– 26. september 2010. Totalt antall svar: 125 Merk at antall svar varierer fra spørsmål til spørsmål. Det er bare de som har tatt stilling til spørsmålene som er tatt med i grafikken. Merk at alle spørsmål som har fått færre enn 5 svar ikke vil bli rapportert på grunn av personvernhensyn. 2 ASOR AS Fakta om undersøkelsen

3 Praktisk bistand - totalinntrykk 3 Kun de som mottar praktisk bistand: Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med den praktiske bistanden du mottar? 8985 Andel positive svar i prosent 2010Oslo 96 Antall svar ASOR AS

4 Praktisk bistand – resultat for brukeren 4 Kun de som mottar praktisk bistand: Vurdering av personlig stell, hjelp til matlaging, hjelp til rengjøring av boligen, og tekniske hjelpemidler. 9788 9277 9084 9891 Andel positive svar i prosent 2010Oslo 26 8 99 46 Antall svar ASOR AS

5 Praktisk bistand – avtalte ytelser og fleksibilitet 5 Kun de som mottar praktisk bistand: Kunnskap om hva personalet skal gjøre, tid til oppgavene, og medbestemmelse. 9796 9889 9180 8768 Andel positive svar i prosent 2010Oslo 111 107 87 100 Antall svar ASOR AS

6 Praktisk bistand – personalet 6 Kun de som mottar praktisk bistand: Omsorgsevne, kompetanse, muntlig kommunikasjon, og høflighet og respekt. 9895 9392 8592 10098 Andel positive svar i prosent 2010Oslo 100 102 103 105 Antall svar ASOR AS

7 Praktisk bistand – tilgjengelighet 7 ASOR AS Kun de som mottar praktisk bistand: Overholdelse av avtaler, kommunikasjon ved forsinkelser og tilgjengelighet på telefon. 9491 8574 8977 Andel positive svar i prosent 2010Oslo 107 98 97 Antall svar

8 Antall besøk og antall hjelpere 8 ASOR AS Hvor ofte får du besøk av hjemmetjenesten, det vil si hjemmesykepleien eller leverandøren av praktisk bistand? Antall svar: n=106 Hvor mange ulike hjelpere har du hatt besøk av den siste måneden? Antall svar: n=102

9 Antall besøk og antall hjelpere 9 Hvor fornøyd er du med antall ulike hjelpere som kommer hjem til deg? 8372 Andel positive svar i prosent 2010Oslo 96 Antall svar ASOR AS

10 Endringer i avtalen 10 ASOR AS Har du søkt om mer/mindre eller annen hjelp det siste året (praktisk bistand eller hjemmesykepleie)? Antall svar: n=107 Dersom du har søkt om mer/mindre eller annen hjelp det siste året, synes du at behandlingstiden for søknaden din var lengre enn forventet, som forventet, eller kortere enn forventet? Antall svar: n=32

11 Klager 11 ASOR AS Dersom du er misfornøyd med noe, har du klaget på dette (enten muntlig eller skriftlig)? Antall svar: n=61 Dersom du har klaget på noe, ble det en bedring på situasjonen etter at du klaget? Antall svar: n=41

12 Bytte av leverandør 12 ASOR AS Kun i bydel Vestre aker: Kjenner du til at du kan bytte utfører/ leverandør av hjemmesykepleie dersom du ønsker det? Antall svar: n= Alle bydeler: Kjenner du til at du kan bytte utfører/ leverandør av praktisk bistand dersom du ønsker det? Antall svar: n=104 Alle bydeler: Hvis du vil bytte utfører/ leverandør av hjemmesykepleie eller praktisk bistand, vet du hvordan du går fram for å gjøre det? * Antall svar: n=91 * Teksten ”Leverandør av hjemmesykepleie” var kun med i spørsmålsteksten for de som har hjemmesykepleie i Vestre aker.

13 Trygghetsalarm 13 Dersom du har trygghetsalarm, hvor fornøyd er du med trygghetsalarmen? 10096 Andel positive svar i prosent 2010Oslo 62 Antall svar ASOR AS


Laste ned ppt "Oslo kommune – Helse- og velferdsetatenprosjektnummer 106645/2010 Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2010 Grafikkrapport - praktisk bistand Leverandør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google