Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune – Helse- og velferdsetatenprosjektnummer 106645/2010 Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2010 Grafikkrapport – praktisk bistand fra kommunal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune – Helse- og velferdsetatenprosjektnummer 106645/2010 Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2010 Grafikkrapport – praktisk bistand fra kommunal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune – Helse- og velferdsetatenprosjektnummer 106645/2010 Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2010 Grafikkrapport – praktisk bistand fra kommunal leverandør Stovner bydel

2 Målgruppe: brukere av praktisk bistand fra kommunal leverandør Bydel: Stovner Metode: postalt spørreskjema Utvalg: alle registrerte brukere hentet fra GERICA pr. 1. august 2010. Feltperiode: 1.– 26. september 2010. Totalt antall svar: 203 Merk at antall svar varierer fra spørsmål til spørsmål. Det er bare de som har tatt stilling til spørsmålene som er tatt med i grafikken. 2 Stovner bydel Fakta om undersøkelsen

3 Praktisk bistand - totalinntrykk 3 Kun de som mottar praktisk bistand: Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med den praktiske bistanden du mottar? 818386 Andel positive svar i prosent 2010Oslo2009 106 Antall svar Stovner bydel

4 Praktisk bistand – resultat for brukeren 4 Kun de som mottar praktisk bistand: Vurdering av personlig stell, hjelp til matlaging, hjelp til rengjøring av boligen, og tekniske hjelpemidler. 8986 6976 7882 9690 Andel positive svar i prosent 2010Oslo 47 20 102 56 Antall svar Stovner bydel

5 Praktisk bistand – avtalte ytelser og fleksibilitet 5 Kun de som mottar praktisk bistand: Kunnskap om hva personalet skal gjøre, tid til oppgavene, og medbestemmelse. 9295 8988 78 5363 Andel positive svar i prosent 2010Oslo 107 115 106 102 Antall svar Stovner bydel

6 Praktisk bistand – personalet 6 Kun de som mottar praktisk bistand: Omsorgsevne, kompetanse, muntlig kommunikasjon, og høflighet og respekt. 9294 8891 8992 9698 Andel positive svar i prosent 2010Oslo 116 118 120 122 Antall svar Stovner bydel

7 Praktisk bistand – tilgjengelighet 7 Stovner bydel Kun de som mottar praktisk bistand: Overholdelse av avtaler, kommunikasjon ved forsinkelser og tilgjengelighet på telefon. 8691 7172 5373 Andel positive svar i prosent 2010Oslo 114 105 100 Antall svar

8 Antall besøk og antall hjelpere 8 Stovner bydel Hvor ofte får du besøk av hjemmetjenesten, det vil si hjemmesykepleien eller leverandøren av praktisk bistand? Antall svar: n=167 Hvor mange ulike hjelpere har du hatt besøk av den siste måneden? Antall svar: n=156

9 Antall besøk og antall hjelpere 9 Hvor fornøyd er du med antall ulike hjelpere som kommer hjem til deg? 6072 Andel positive svar i prosent 2010Oslo 170 Antall svar Stovner bydel

10 Endringer i avtalen 10 Stovner bydel Har du søkt om mer/mindre eller annen hjelp det siste året (praktisk bistand eller hjemmesykepleie)? Antall svar: n=160 Dersom du har søkt om mer/mindre eller annen hjelp det siste året, synes du at behandlingstiden for søknaden din var lengre enn forventet, som forventet, eller kortere enn forventet? Antall svar: n=50

11 Klager 11 Stovner bydel Dersom du er misfornøyd med noe, har du klaget på dette (enten muntlig eller skriftlig)? Antall svar: n=146 Dersom du har klaget på noe, ble det en bedring på situasjonen etter at du klaget? Antall svar: n=52

12 Bytte av leverandør 12 Stovner bydel Kun i bydel Vestre aker: Kjenner du til at du kan bytte utfører/ leverandør av hjemmesykepleie dersom du ønsker det? Antall svar: n=0 Alle bydeler: Kjenner du til at du kan bytte utfører/ leverandør av praktisk bistand dersom du ønsker det? Antall svar: n=103 Alle bydeler: Hvis du vil bytte utfører/ leverandør av hjemmesykepleie eller praktisk bistand, vet du hvordan du går fram for å gjøre det? * Antall svar: n=90 * Teksten ”Leverandør av hjemmesykepleie” var kun med i spørsmålsteksten for de som har hjemmesykepleie i Vestre aker.

13 Trygghetsalarm 13 Dersom du har trygghetsalarm, hvor fornøyd er du med trygghetsalarmen? 1009794 Andel positive svar i prosent 2010Oslo2009 80 Antall svar Stovner bydel * 2009: I hvor stor grad opplever du at trygghetsalarmen: ivaretar ditt behov? *


Laste ned ppt "Oslo kommune – Helse- og velferdsetatenprosjektnummer 106645/2010 Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2010 Grafikkrapport – praktisk bistand fra kommunal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google