Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eldresenterforum 4 Undersøkelse om ikke-brukere av eldresenter 2007 Rapport Undersøkelse om ikke-brukere av eldresenter 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eldresenterforum 4 Undersøkelse om ikke-brukere av eldresenter 2007 Rapport Undersøkelse om ikke-brukere av eldresenter 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Eldresenterforum 4 Undersøkelse om ikke-brukere av eldresenter 2007 Rapport Undersøkelse om ikke-brukere av eldresenter 2007

2 Eldresenterforum 4 Undersøkelse om ikke-brukere av eldresenter 2007 Bestilling Bystyret bestilte i Sak 354/2005, Brukerundersøkelse ved Oslos eldresentre. –Det foretas også en undersøkelse blant eldre som ikke benytter seg av eldresentrene. Formålet med bruker- undersøkelsen er å synliggjøre og eventuelt bedre eldresentrenes tilbud til den eldre befolkningen i Oslo. Arbeidsgruppe Arbeidsgruppe med representasjon fra Manglerud eldresenter, Ullern eldresenter, Engelsborg eldresenter, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Seniorsaken og Helse- og velferdsetaten

3 Eldresenterforum 4 Undersøkelse om ikke-brukere av eldresenter 2007 Utgangspunkter Rapporten Bruk og ikke-bruk av eldresentre i to bydeler i Oslo 2003 (Nasjonalforeningen for folkehelsen). Brukerundersøkelse og kartlegging av eldresentrene i Oslo 2006 (Helse- og velferdsetaten) Kategorier ikke-brukere Skrøpelige eldre Sosioøkonomisk vanskeligstilte eldre Eldre menn som er gift/samboer Eldre ressurssterke personer Eldre fra etniske minoriteter

4 Eldresenterforum 4 Undersøkelse om ikke-brukere av eldresenter 2007 Metodikk – fokusgruppemøter 1.Fokusgruppe med 5-7 personer, søkt opp med hjelp av Folkeregisteret, sosionom, foreningsregister m.m. 2.Invitasjon til møte på 2-3 timer med matservering. 3.Samtale rundt bestemte temaer. Deltagerne bes om å skrive ned noen holdepunkter i innledningen av hvert tema, deretter laget rundt, diskusjon

5 Eldresenterforum 4 Undersøkelse om ikke-brukere av eldresenter 2007 Samtaletemaer Hva vet du om eldresenter? Kjenner du andre som bruker eldresenter? Hvorfor bruker du ikke eldresenter? Hva ville gjøre at du gikk til et eldresenter? Hvilke tilbud og tjenester ønsker du at et eldresenter har?

6 Eldresenterforum 4 Undersøkelse om ikke-brukere av eldresenter 2007 To hovedgrupper av årsaker de som ikke-kan –mentale sperrer –funksjonshemninger –pleie av pårørende –kultur- og språkbarrierer de som ikke ønsker (vil) –er fortsatt i arbeid –annen foreningsvirksomhet –reiser og eget husarbeid –stort eget sosialt nettverk

7 Eldresenterforum 4 Undersøkelse om ikke-brukere av eldresenter 2007 Anbefalinger – tiltak for dem som ikke-kan –Invitasjon til egne møter for ulike grupper av ikke- brukere - små grupper, egen møteleder, eget program og avskilt møterom –Matservering en møteåpner –Utarbeidelse av program i dialog med brukerne –Eventuelt tilbud om ledsagere og transporttjeneste –Eventuelt fysisk tilrettelegging som hørselsslynger, ramper eller fjerning av terskler –Informasjon, diskusjon og forberedelser av de faste brukerne om holdninger og åpenhet i forhold til nye brukere

8 Eldresenterforum 4 Undersøkelse om ikke-brukere av eldresenter 2007 Anbefalinger – tiltak for dem som ikke-ønsker –Kampanjer og annonser etter frivillige til spesifikke oppgaver –Åpne for at frivillige kan bidra kun deler av året –Fremheve at det er viktig å bli kjent med eldresenter for eget fremtidige behov –Motivasjon - det er morsomt og givende å gjøre en innsats som frivillig –Åpne møter for nye pensjonister –Matservering som møteåpner og trekkplaster for nye brukere –Aktiviteter på kveldstid


Laste ned ppt "Eldresenterforum 4 Undersøkelse om ikke-brukere av eldresenter 2007 Rapport Undersøkelse om ikke-brukere av eldresenter 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google