Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eldresenterforum 20. november 2008

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eldresenterforum 20. november 2008"— Utskrift av presentasjonen:

1 Eldresenterforum 20. november 2008
Presentasjon av Eldrekonsulent-tjenesten i Bydel Vestre Aker ved Cecilie B. Håland, eldrekonsulent Eldresenterforum 20. november 2008 Utdannet ergoterapeut Arbeidet med eldre siden nyutdannet i 1989: Ergoterapeut på Sykehjem, bydel- / kommune, eldresenter som miljøterapeut. Samt i pleien på sykehjem, Sist men ikke minst: datter/svigerdatter og pårørende til 3 eldre mellom 79 og 86 – alle hjemmeboende, med variabelt hjelpebehov. Alt fra selvhjulpen til hjemmesykepleie 3 ganger om dagen. Da kjenner dere meg. .

2 Eldrekonsulenten i Bydel Vestre Aker
Er tilknyttet Seksjon for forebygging og rehabilitering Er 100 % stilling Samarbeider nært med eldre-/seniorsentrene. Har fast trefftid en formiddag i uken på hvert av sentrene Fast trefftid på eldresentrene kl en formiddag på hvert senter. Ellers ny-innflyttet i kontor i seksjonen jeg er tilknyttet.

3 Byrådets VEDTATTE VERBALFORSLAG 2008
” H5. Seniorveiledertjeneste Alle bydeler skal tilby en seniorveiledertjeneste som har ansvar for å tilrettelegge systematisk oppsøkende virksomhet og gjennomføre forebyggende hjemmebesøk hos alle over 80 år som ikke er i kontakt med kommunens tjenester. I tillegg skal det vurderes om andre målgrupper er aktuelle for dette. Bydelenes seniorveiledertjeneste bør samarbeide med seniorsentrene i bydelene om oppgaven. ” Dette er bakgrunnen og grunnlaget for eldrekonsulent/seniorveiledertjenesten. Tjenesten retter seg altså mot de hjemmeboende over 80 år og som ikke har tjenester.

4 Bydel Vestre Aker Totalt 2180 innbyggere over 80 år
Av disse er år eller mer Av de 2180 innbyggerne bruker 681 de kommunaletjenestene bor 285 i heldøgnsinstitusjon har 64% ingen tjenester fra bydelen Dette gir ca1215 som skal oppsøkes og tilbys forebyggende hjemmebesøk For at dere skal bli litt kjent med bydelen min har jeg tatt med noen tall. Tallene er fra årsskiftet Bydelen har ca innbyggere totalt. Av disse er 2180 over 80 Ca 64 % (1214) av disse har ikke tjenester og skal følgelig oppsøkes.

5 Omtrent slik følte jeg meg da jeg sto framfor oppgaven.
Hvordan i all verden skal man spise en elefant? Jo: Bit for Bit! Følgende strategi er blitt valgt:

6 Tiltak i Vestre Aker: Oppsøkende virksomhet:
Invitasjon til Informasjonsmøte til alle 80-åringer. I brevet tilbys de som alternativ et hjemmebesøk, dersom de ønsker dette i stedet. Brev med tilbud om hjemmebesøk på en bestemt tid til alle 85-, 90- og 95-åringer, som ikke har ”vesentlig grad av hjemme-tjenester” 80- åringene inviteres til møte på eldresenteret. Hvorfor? Erfaringen min er at de fleste i vår bydel er spreke og ikke føler behov for et besøk hjem. Ved å invitere alle 80-åringene til informasjonsmøte på eldresenteret håper jeg at de som ikke allerede bruker senteret skal oppdaget hvilket bra tilbud det er – og at de ikke er for unge eller for spreke. Håpet er at dette skal rekruttere nye brukere. I invitasjonen tilbys de hjemmebesøk hvis de heller ønsker dette, de må i så fall si fra selv. 85 – 90 – 95 får brev med tilbud opp et besøk på en bestemt tid. Mange tar i mot besøket.

7 Fast trefftid en formiddag i uken på hvert av eldresentrene
Tar i mot henvendelser fra de eldre selv, fra pårørende og øvrig nettverk Tar i mot henvendelser fra øvrig hjelpeapparat. Tar i mot henvendelser fra eldre selv, deres pårørende og fra kommunale og andre instanser. Erfaringen min er at når vi har hatt kontakt en gang, enten ved at jeg har vært på besøk, hatt brev- og telefonkontakt eller hatt dem på informasjonsmøte så tar de kontakt igjen ett år eller to senere når det oppstår behov.

8 Hva blir tatt opp i besøkene?
Den eldre selv setter agendaen Besøkeren har en samtaleguide som brukes til å lede innom de mest sentrale tema: Nettverk - Helse - Sosialt - Trivsel - Bolig - Økonomi Sosialetilbud /arenaer i bydelen Tjenesteapparatet,, ”Hvem hjelper med hva?” Ulykkesforebyggende veiledning og evt. tiltak Det er viktig at det er den eldres situasjon og behov som styrer samtalen. Det betyr at alle får ikke den samme informasjonen, men ved hjelp av samtaleguiden kommer vi stortsett innom alle tema – i større og mindre grad. Ett besøk følger gjerne en viss struktur: -bli kjent -Informasjon om det den eldre(evt ektefellen) er opptatt av -fall og brannforebygging i form av en tur rundt i huset (hvis de vil) hvor vi ser på og snakker om det vi finner. Røkvarsleren testes + demonstrasjon av hvordan dette kan gjøres stående med begge bena godt plantet på gulvet. Trygghetsalarmen testes. Hvis behov får de tilbud om at jeg søker hjelpemidler som håndtak, badekarbrett, komfyrvakt og lydforsterket røkvarsler. Jeg søker om enkle hjelpemidler som jeg ikke tror trenger ekstra oppfølging. Trengs oppfølging henviser jeg til bydelens ergo- eller fysioterapeut.

9 Eksempler på arbeidsoppgaver: Veileder i hvor man kan henvende seg
Informasjon om rettigheter Hjelper den enkelte med å ta kontakt med rett innstans Hjelper med utfylling av søknadsskjema Formidler besøks-/turvenn Støtte til ektefelle med omsorgsfunksjon Har en mindre gruppe tur-/besøks og matvenner som formidles/følges opp. Bruker mye tid på å snakke om hørsel og andre ting som kan forårsake at man isolerer seg. Dette ut fra den filosofi at isolasjon på sikt fører til dårlig helse. Jeg bruker også mye tid på å motivere for bruk av de arenaer man kan finne nye kontakter – være seg eldresenter, eldretreff i kirken, seniorakademiet, borettslagenes treff (mange av borettslagene/sameiene våre har eldretreff på formiddagen).

10 Sentrale samarbeidspartnere
Eldresenter/ frivillighetssentral/ kirka/ RK besøkstjeneste/ Fransiskushjelpen Pårørende/ nettverk Bestillerkontor/ hjemmetjeneste/ ergo-/ fysioterapitjeneste/ fastlege/ sosialkontor Som eldrekonsulent gjelder det å være som edderkoppen: bygge et nett hvor alle aktuelle innstanser er med spillere som kan brukes. Etter behov. Eldrekonsulenten er en talsmann for brukeren overfor andre instanser, en igangsetter og en som kan følge opp enten intensivt i en kortere periode til andre ting kommer i gang eller som kan følge med ”i øyekroken” over lengre tid til tiden er inne for å koble inn andre og mer omfattende oppfølging av andre innstanser.

11 Noen sitat fra brukere:
”Det er fint å ha fått en kontakt, en jeg vet hvem er og som jeg kan kontakte hvis det er noe.” ”Nei takk. Jeg trenger ikke besøk nå, men nå har jeg jo navnet og telefonnummeret ditt hvis det er noe siden.” ”Det var SÅ hyggelig at kommunen brydde seg og selv tok initiativet til å besøke meg. Det kjennes trygt å vite at dere vet at jeg er her og at dere tar dere bryet med å informere meg.” ”Jeg er så glad for at du kom og besøkte meg og at du fikk meg til å ta i bruk eldresenteret. -Tenk at jeg i min alder skulle få nye venner!” Jeg vil takke for meg med å sitere noen brukere:


Laste ned ppt "Eldresenterforum 20. november 2008"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google