Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon av Eldrekonsulent-tjenesten i Bydel Vestre Aker ved Cecilie B. Håland, eldrekonsulent Eldresenterforum 20. november 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon av Eldrekonsulent-tjenesten i Bydel Vestre Aker ved Cecilie B. Håland, eldrekonsulent Eldresenterforum 20. november 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon av Eldrekonsulent-tjenesten i Bydel Vestre Aker ved Cecilie B. Håland, eldrekonsulent Eldresenterforum 20. november 2008

2 Eldrekonsulenten i Bydel Vestre Aker Er tilknyttet Seksjon for forebygging og rehabilitering Er 100 % stilling Samarbeider nært med eldre- /seniorsentrene. Har fast trefftid en formiddag i uken på hvert av sentrene

3 Byrådets VEDTATTE VERBALFORSLAG 2008 ” H5. Seniorveiledertjeneste ” H5. Seniorveiledertjeneste Alle bydeler skal tilby en seniorveiledertjeneste som har ansvar for å tilrettelegge systematisk oppsøkende virksomhet og gjennomføre forebyggende hjemmebesøk hos alle over 80 år som ikke er i kontakt med kommunens tjenester. I tillegg skal det vurderes om andre målgrupper er aktuelle for dette. Bydelenes seniorveiledertjeneste bør samarbeide med seniorsentrene i bydelene om oppgaven. ”

4 Bydel Vestre Aker Totalt 2180 innbyggere over 80 år –Av disse er 342 90 år eller mer Av de 2180 innbyggerne –bruker 681 de kommunaletjenestene –bor 285 i heldøgnsinstitusjon –har 64% ingen tjenester fra bydelen Dette gir ca1215 som skal oppsøkes og tilbys forebyggende hjemmebesøk

5

6 Tiltak i Vestre Aker: Oppsøkende virksomhet: Invitasjon til Informasjonsmøte til alle 80- åringer. I brevet tilbys de som alternativ et hjemmebesøk, dersom de ønsker dette i stedet. Brev med tilbud om hjemmebesøk på en bestemt tid til alle 85-, 90- og 95-åringer, som ikke har ”vesentlig grad av hjemme- tjenester” som ikke har ”vesentlig grad av hjemme- tjenester”

7 Fast trefftid en formiddag i uken på hvert av eldresentrene Tar i mot henvendelser fra de eldre selv, fra pårørende og øvrig nettverk Tar i mot henvendelser fra øvrig hjelpeapparat.

8 Hva blir tatt opp i besøkene? Den eldre selv setter agendaen Besøkeren har en samtaleguide som brukes til å lede innom de mest sentrale tema: –Nettverk - Helse - Sosialt - Trivsel - Bolig - Økonomi - Sosialetilbud /arenaer i bydelen –Tjenesteapparatet,, ”Hvem hjelper med hva?” –Ulykkesforebyggende veiledning og evt. tiltak

9 Eksempler på arbeidsoppgaver: Veileder i hvor man kan henvende seg Informasjon om rettigheter Hjelper den enkelte med å ta kontakt med rett innstans Hjelper med utfylling av søknadsskjema Formidler besøks-/turvenn Støtte til ektefelle med omsorgsfunksjon Har en mindre gruppe tur-/besøks og matvenner som formidles/følges opp.

10 Sentrale samarbeidspartnere Eldresenter/ frivillighetssentral/ kirka/ RK besøkstjeneste/ Fransiskushjelpen Pårørende/ nettverk Bestillerkontor/ hjemmetjeneste/ ergo-/ fysioterapitjeneste/ fastlege/ sosialkontor ergo-/ fysioterapitjeneste/ fastlege/ sosialkontor

11 Noen sitat fra brukere: ”Det er fint å ha fått en kontakt, en jeg vet hvem er og som jeg kan kontakte hvis det er noe.” ”Nei takk. Jeg trenger ikke besøk nå, men nå har jeg jo navnet og telefonnummeret ditt hvis det er noe siden.” ”Det var SÅ hyggelig at kommunen brydde seg og selv tok initiativet til å besøke meg. Det kjennes trygt å vite at dere vet at jeg er her og at dere tar dere bryet med å informere meg.” ”Jeg er så glad for at du kom og besøkte meg og at du fikk meg til å ta i bruk eldresenteret. -Tenk at jeg i min alder skulle få nye venner!”


Laste ned ppt "Presentasjon av Eldrekonsulent-tjenesten i Bydel Vestre Aker ved Cecilie B. Håland, eldrekonsulent Eldresenterforum 20. november 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google