Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eldresenterforum 20. november 2008 Program torsdag 20. november 2008

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eldresenterforum 20. november 2008 Program torsdag 20. november 2008"— Utskrift av presentasjonen:

1 Eldresenterforum 20. november 2008 Program torsdag 20. november 2008
12.00 Velkommen - tema Nye brukere, nye behov 12.05 Hvem er brukere av eldresentrene? Hege Bøen, stipendiat Folkehelseintsituttet, divisjon for psykisk helse 12.45 Rehabilitering i eldresentre Ina Takle Renskaug, prosjektleder i Nasjonalforeningen for folkehelsen 13.10 Forebyggende hjemmebesøk Cecilie Blekastad Håland, seniorveileder i Bydel Vestre Aker Pause med lettere servering 14.00 Utvikling av tilbud for nye brukere  Terje Bjørkto, seniorveileder i Bydel Ullern 14.20 Kulturkatalogen og den kulturelle spaserstokken Kirsti Gulowsen, enhetsleder Kulturetaten 14.40 Eldresentrenes møte med nye brukere Gruppediskusjoner 15.10 Diskusjon i plenum 15.30 Avslutning Eldresenterforum 20. november 2008

2 Eldresenterforum 6 – 20.11.2008 Nye brukere – nye behov
Hvordan skal eldresentrene gjøres tilgjengelige/attraktive for grupper som i dag i mindre grad benytter sentrene (menn, etniske minoriteter, skrøpelige og vanskeligstilte)? I hvilken grad finnes andre likeverdige tilbud til grupper som faller utenfor eldresentrene. I hvilken grad det er hensikts-messig å etablere, videreutvikle eller styrke slike tilbud? (Bystyresak 181/07 Rapport Brukerundersøkelse og kartlegging av eldresentrene i Oslo 2006).

3 Eldresenterforum 6 – Eldresentervirksomheten skal opprettholdes og videre-utvikles. Fra 2007 er bydelene pålagt å inngå avtaler med eldresentrene i egen bydel. Byrådet vil vurdere alternative finansieringsordninger for å sikre eldresentrene i fremtiden. Legge til rette for at flere eldresentre kan gi tilbud om ser-vering av varm mat. Muligheter for måltider stimulerer eldre til å oppsøke eldresentrene, ernæringssitua-sjonen blir bedre og fellesskap rundt måltider gir gode muligheter for utvikling av sosiale relasjoner. (Bystyremelding 1/2008 om fremtidens eldreomsorg i Oslo)

4 Eldresenterforum 6 – 20.11.2008 Utfordringer
Benevnelser for eldresenter og brukere. Eldresentrene som en del av bydelenes eldreomsorgsplan og omsorgstrapp. Regulering av samarbeid og ansvarsområder for eldresentrene i avtalene. Ulike eldresentre kan ha ulik profilering.


Laste ned ppt "Eldresenterforum 20. november 2008 Program torsdag 20. november 2008"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google