Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eldresenterforum 20. november 2008 Program torsdag 20. november 2008 1 2.00 Velkommen - tema Nye brukere, nye behov 12.05 Hvem er brukere av eldresentrene?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eldresenterforum 20. november 2008 Program torsdag 20. november 2008 1 2.00 Velkommen - tema Nye brukere, nye behov 12.05 Hvem er brukere av eldresentrene?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Eldresenterforum 20. november 2008 Program torsdag 20. november 2008 1 2.00 Velkommen - tema Nye brukere, nye behov 12.05 Hvem er brukere av eldresentrene? Hege Bøen, stipendiat Folkehelseintsituttet, divisjon for psykisk helse 12.45Rehabilitering i eldresentre Ina Takle Renskaug, prosjektleder i Nasjonalforeningen for folkehelsen 13.10Forebyggende hjemmebesøk Cecilie Blekastad Håland, seniorveileder i Bydel Vestre Aker 13.30 Pause med lettere servering 14.00Utvikling av tilbud for nye brukere Terje Bjørkto, seniorveileder i Bydel Ullern 14.20Kulturkatalogen og den kulturelle spaserstokken Kirsti Gulowsen, enhetsleder Kulturetaten 14.40Eldresentrenes møte med nye brukere Gruppediskusjoner 15.10Diskusjon i plenum 15.30Avslutning

2 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Eldresenterforum 6 – 20.11.2008 Nye brukere – nye behov Hvordan skal eldresentrene gjøres tilgjengelige/attraktive for grupper som i dag i mindre grad benytter sentrene (menn, etniske minoriteter, skrøpelige og vanskeligstilte)? I hvilken grad finnes andre likeverdige tilbud til grupper som faller utenfor eldresentrene. I hvilken grad det er hensikts- messig å etablere, videreutvikle eller styrke slike tilbud? (Bystyresak 181/07 Rapport Brukerundersøkelse og kartlegging av eldresentrene i Oslo 2006).

3 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Eldresenterforum 6 – 20.11.2008 Eldresentervirksomheten skal opprettholdes og videre- utvikles. Fra 2007 er bydelene pålagt å inngå avtaler med eldresentrene i egen bydel. Byrådet vil vurdere alternative finansieringsordninger for å sikre eldresentrene i fremtiden. Legge til rette for at flere eldresentre kan gi tilbud om ser- vering av varm mat. Muligheter for måltider stimulerer eldre til å oppsøke eldresentrene, ernæringssitua-sjonen blir bedre og fellesskap rundt måltider gir gode muligheter for utvikling av sosiale relasjoner. (Bystyremelding 1/2008 om fremtidens eldreomsorg i Oslo)

4 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Eldresenterforum 6 – 20.11.2008 Utfordringer Benevnelser for eldresenter og brukere. Eldresentrene som en del av bydelenes eldreomsorgsplan og omsorgstrapp. Regulering av samarbeid og ansvarsområder for eldresentrene i avtalene. Ulike eldresentre kan ha ulik profilering.


Laste ned ppt "Eldresenterforum 20. november 2008 Program torsdag 20. november 2008 1 2.00 Velkommen - tema Nye brukere, nye behov 12.05 Hvem er brukere av eldresentrene?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google