Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2007| Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen | 1 Presentasjon av nye retningslinjer for mat og måltider i barnehagen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2007| Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen | 1 Presentasjon av nye retningslinjer for mat og måltider i barnehagen."— Utskrift av presentasjonen:

1 2007| Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen | 1 Presentasjon av nye retningslinjer for mat og måltider i barnehagen

2 2007| Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen | 2 Dagens meny: 1) Hva er status? Kostholdet til 1-, 2- og 4- åringer Kostholdet i barnehagene 2) Hva er utfordringene i kostholdet? 3) Retningslinjene

3 2007| Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen | 3 1)Status – hva spiser norske førskolebarn? Energiprosent Kilde: Sped- og småbarnskost, 2005 og Ungkost-2000

4 2007| Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen | 4 1)Status – kilder til tilsatt sukker % Kilde: Sped- og småbarnskost, 2005 og Ungkost-2000 1-åringer2-åringer4-åringer Søte drikker264233 Sukker, søtsaker 31322 Syltetøy18118 Industri barnegrøt 172- Kaker, kjeks4511 Yoghurt201911

5 2007| Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen | 5 1)Status – inntak av frukt og grønnsaker Gram/dag Kilde: Sped- og småbarnskost, 2005 og Ungkost-2000

6 2007| Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen | 6 2) Utfordringene ved barns kosthold Kostholdsundersøkelser blant 1-, 2- og 4-åringer viser følgende ernæringsmessige svakheter: For mye fett, særlig mettet fett For mye sukker – søt mat og drikke For lite kostfiber – og matvarer som grovt brød, frukt og grønnsaker For lite fisk og sjømat

7 2007| Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen | 7 1)Status - kosthold i barnehagen Mat- og drikketilbudet i barnehagene ble kartlagt i 2005 Landsdekkende spørreundersøkelse der styrere og pedagogiske ledere i ca 2850 barnehager ble invitert til å delta Svar fra 2317 styrere (82%) Svar fra 2276 pedagogiske ledere (80%)

8 2007| Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen | 8 Mattilbud i det daglige – brød Brødmåltid det vanligste vanligste å tilby mellomgrovt brød 35% tilbyr aldri grovt brød

9 2007| Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen | 9 Mattilbud i det daglige – pålegg Oftest tilbud om: kjøttpålegg, fiskepålegg, helfet ost, prim, syltetøy, majones/remulade/ majonessalater Sjelden tilbud om: magre kjøttpålegg, halvfet/mager ost, sjokolade, karamell- og nøttepålegg

10 2007| Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen | 10 Mattilbud i det daglige – varm mat 2 dager/uke eller oftere: 13% 1 dag/uke: 43% Hver 14.dag – sjeldnere: 44% Oftest tilbud om retter basert på kjøttprodukter, tomatsuppe, grøt og fiskeprodukter Sjelden tilbud om rene produkter av kjøtt, fisk eller kalkun/kylling, samt produkter av kylling/kalkun

11 2007| Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen | 11 Drikke Melk Lettmelk er den vanligste melketypen (84%) 20% tilbyr helmelk 5 dager i uken Skummet melk og ekstra lettmelk lite brukt Vann Blir ofte tilbudt til måltidene (85%) Blir benyttet som tørstedrikk (97%)

12 2007| Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen | 12 Frukt og grønnsaker Frukt 78% har tilbud 5 dager i uken 4% har aldri tilbud om frukt Grønnsaker 15% har tilbud 5 dager i uken 15% har aldri tilbud om grønnsaker

13 2007| Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen | 13 Yoghurt 36% 5 dager i uken 14% 3-4 dager i uken 14% 1-2 dager i uken 20% en gang i blant 16% sjelden/aldri Yoghurten blir i 76% av tilfellene medbrakt til barnehagen

14 2007| Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen | 14 Markeringer og feiringer 50% har markeringer/feiringer 2-3 g/mnd eller oftere Mattilbud Is, kaker og muffins Frukt blir sjelden/aldri brukt Felles ansvar mellom foreldre og barnehagen (45%) Drikketilbud Saft inngår ofte som drikke, men også melk og vann Barnehagen har hovedansvaret (81%)

15 2007| Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen | 15 Barnehagens tilnærming til mat og måltider Det barna spiser og drikker i barnehagen har betydning for barnas helse (92%) Barnehagen har et ansvar for å bidra til at barna innarbeider gode kostholdsvaner (95%) Mat og måltider blir benyttet som pedagogisk virkemiddel (64%) Mat og måltider er tema på foreldremøter (70%) Behov for forbedret praksis når det gjelder mat og måltider (18%)

16 2007| Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen | 16 Viktigste faktorer for å sikre barn et sunt mat- og måltidstilbud Mat- og måltidsarbeid inn i barnehagens planer Veiledningsprogram til foreldrene Veiledningsprogram til barnehagepersonell Få tilbake/beholde kjøkkenassistenten

17 2007| Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen | 17 2) Utfordringer i barnehagen  Mye bra ved mat- og måltidstilbudet i landets barnehager, men klart forbedringspotensial  Høy bevissthet blant pedagogiske ledere og styrere, men de trenger verktøy/materiell Utfordringer: Erstatte tilbudet av helmelk med magrere melketyper Øke tilbudet av grovt brød Øke tilbudet av grønnsaker, både som mellommåltid og som del av varmt måltid Øke tilbudet av fisk og fiskepålegg Øke variasjonen i pålegg og tilbud av varm mat Finne alternativer til søt mat og drikke ved markeringer og feiringer

18 2007| Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen | 18 3) Retningslinjene

19 2007| Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen | 19 Tiltak – Barnehage 4.1 Revidere retningslinjer for mat i barnehagen 4.2 Utarbeide og tilby pedagogiske verktøy og informasjonsmateriell knyttet til de reviderte retningslinjene for mat og måltider i barnehagen

20 2007| Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen | 20 Barnehagen – en viktig arena for forebyggende ernæringsarbeid Vel 80 % av alle 1-5-åringer hadde plass i barnehage – dvs. 235 000 barn, i underkant av 70 000 ansatte Når ”hele” befolkningen – barn, ansatte og foreldre/foresatte Kan redusere sosiale forskjeller i barns helse og utvikling Måltidene i barnehagen utgjør en vesentlig del av barnas totale kosthold Gode kostvaner i barnehagen gir økt trivsel og overskudd Kostvanene i barneårene tar vi med oss videre livet, kan forebygge kostholdsrelaterte sykdommer som voksen

21 2007| Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen | 21 Barnehagen skal også fremme helse Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme...helse... Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Kapittel 3.2 Kropp, bevegelse og helse... får kunnskap om menneskekroppen og forståelse for betydningen av gode vaner og sunt kosthold.... organisere hverdagen slik at det finnes en gjennomtenkt veksling mellom perioder med ro, aktivitet og måltider, og bidra til at barna kan tilegne seg gode vaner, holdninger og kunnskaper når det gjelder kost, hygiene, aktivitet og hvile Forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. § 1 Formål og § 11 Måltid Barnehagen skal være en helsefremmende institusjon

22 2007| Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen | 22 Innhold: FORORD SAMMENDRAG MÅLTIDER MAT OG DRIKKE KUNNSKAPSGRUNNLAG FORANKRING I LOV- OG REGELVERK LITTERATUR

23 2007| Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen | 23 Måltider Barnehagen bør: 1. Legge til rette for minimum to faste, ernæringsmessig fullverdige måltider hver dag med medbrakt eller servert mat To faste Medbrakt vs. servert GOD ernæringsmessig kvalitet Varm vs. kald Samarbeid med foresatte 2. Sette av god tid til hvert måltid, minimum 30 minutter til å spise, slik at barna får i seg tilstrekkelig med mat

24 2007| Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen | 24 Måltider (forts.) Barnehagen bør: 3. Legge til rette for å kunne spise frokost for de barna som ikke har spist frokost hjemme 4. Ha maksimum 3 timer mellom hvert måltid. Noen barn, særlig de yngste, kan ha behov for å spise oftere Regelmessig påfyll for vekst, lek, læring Unngå mellommåltider, barn bær utvikle god appetittregulering

25 2007| Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen | 25 Måltider (forts.) Barnehagen bør: 5. Legge til rette for at de voksne tar aktivt del i måltidet og spiser sammen med barna Måltidene stor betydning som sosial og kulturell arena Møte barn-barn, barn-voksen i samspil & dialog Rollemodell Snakke om mat/kosthold Stimulere sansene 6. Legge til rette for et godt fungerende og trivelig spisemiljø Fysisk tilpasset

26 2007| Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen | 26 Måltider (forts.) Barnehagen bør: 7. Sørge for god hygiene før og under måltidene og ved oppbevaring og tilberedning av mat 8. Ivareta måltidenes pedagogiske funksjon Arbeid med mat og måltider forankres i årsplanen Hva skal vær måltidenes pedagogiske mål og funksjon? Mange muligheter; matlaging, dyrking, utvikle lukt- og smakssansene, utvikle finmotorik etc.

27 2007| Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen | 27 Mat og drikke 9. Maten bør varieres over tid og gi varierte smaksopplevelser 10. Måltidene bør settes sammen av mat fra følgende tre grupper: Gruppe 1: Grovt brød, grove kornprodukter, poteter, ris, pasta etc. Gruppe 2: Grønnsaker og frukt/bær Gruppe 3: Fisk, annen sjømat, kjøtt, ost, egg, erter, bønner, linser etc.

28 2007| Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen | 28

29 2007| Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen | 29 Mat og drikke (forts.) 11. Plantemargarin og olje bør velges framfor smør og smørblandede margarintyper 12. Drikke til måltidene bør være skummet melk, ekstra lettmelk eller lettmelk 13. Vann er tørstedrikk mellom måltidene, og bør også tilbys til måltidene 14. Mat og drikke med mye tilsatt sukker bør unngås 15. De fleste markeringer og feiringer bør gjennomføres uten servering av søt og fet mat og søt drikke

30 2007| Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen | 30 Oppsummering Barnehagen er en pedagogisk og helsefremmende institusjon. Retningslinjene bygger på helsemyndighetenes gjeldende anbefalinger for ernæring. De gjelder for mat og drikke som serveres av barnehagen så vel som for den medbrakte maten Arbeidet med mat og måltider i barnehagen bør skje i nær forståelse og samarbeid med foreldre/foresatte. Hensikten er å legge til rette for et mat- og måltidstilbud som fremmer helse, trivsel, utvikling og læring.

31 2007| Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen | 31 Implementering og oppfølging Pedagogisk materiell og verktøy: Utvikle veileder/temahefte til barnehagepersonell Informasjon til foreldre Arrangere regionale konferanser Kompetansehevingstilbud ved høgskolene Inkludere i lokalt folkehelsearbeid www.shdir.no/matibarnehagen

32 2007| Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen | 32 Les mer på: www.shdir.no/matibarnehagen Kan bestilles fra: trykksak@shdir.no Husk å oppgi IS-1484


Laste ned ppt "2007| Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen | 1 Presentasjon av nye retningslinjer for mat og måltider i barnehagen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google