Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Superbrukersamling Socio

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Superbrukersamling Socio"— Utskrift av presentasjonen:

1 Superbrukersamling Socio
12. Mars 2014

2 Dagsorden – KL. 09.00 – 15.00, LUNSJ 11.30 Praktisk info
Ny Socioversjon i april Endringer i introlov og –forskrifter NIR Impact Storbykonferansen SMS fra Socio Mobilinfo Endringsønsker i maler Aktivitetskartoteket Problem med utskrift - workaround Eventuelt Registreringsdugnad Eli kommer innom angående ICDP

3 Litt praktisk informasjon
09:00 – 15:00. Lunsjpause ca 11:30-12:00 Pauser der det passer, si fra ved behov! Te og kaffe på kaffeautomat utenfor kursrommet OBS! Åpent kontorlandskap, pauser i kantina. Henter dere ved inngangsdør til 2. etg. Toaletter i kantina Samlingspunkt i tilfelle brann er utenfor Storgata 36 c- på andre siden av veien for dette bygget– følg kurslederne 1 PC per bydel

4 Ny Socioversjon kommer ca i april Kort visning av hva som er nytt Personlige innstillinger av bokstavstørrelse Søkefelt «inneholder» i stede for «Starter med», uavhengig av store/små bokstaver

5 -Programmet skal være 47 uker i året
Endringer i lov/rundskriv, desember 2013, Utdyping: 4.3- programmet skal være helårlig og på full tid -Programmet skal være 47 uker i året -I skolens ferier må kommunen sørge for et aktivitetstilbud, opplæring og/eller veiledning som er arbeidsrettet - Når innholdet består hovedsakelig av opplæringstiltak med betydelig krav til egenaktivitet, samt forberedelser og etterarbeid (eller lekser), er 30 timer fulltid. ,5 time (ikke overgå 37,5)

6 Endringer i lov/rundskriv, desember 2013, Utdyping: 4
Endringer i lov/rundskriv, desember 2013, Utdyping: 4.3- programmet skal være helårlig og på full tid Lengde på dagen, følge AML, ikke over 9 timer per 24 timer Arbeid på helger og kveldstid/fritid i tillegg til ordinær programtid, må regnes som en aktivitet utenom programmet Timetallet enheter på 60 minutter. Opplæringen kan organiseres i bolker av ulik lengde slik kommune finner det hensiktsmessig, forutsatt at enhetene er på 60 minutter totalt. (?)

7 Endringer i lov/rundskriv- fortsettelse
§ 6: Det skal fattes vedtak om individuell plan 17.1 Rett og plikt til norsk/samfunnskunnskap. Nytt, Alder – rett/plikt inntrer den dagen man fyller 16 år. «Rett til deltakelse gjelder uansett kun i 3 år, og regnes fra datoen for innvilgelse av den første oppholdsstillatelsen eller fra ankomst til riket for utlending som har fått oppholdstillatelse før innreise 23.3: Tilsyn med studieforbund, nettskoler og private tilbydere (VOX) 25.4: Fylkesmannen får tilgang til NIR

8 Endringer i lov/rundskriv- fortsettelse
Fars omsorgspermisjon Gjelder når begge foreldre går i intro (hva om kun far går i intro- får han da ikke pappaperm?) Kan ikke tas ut mens mor er hjemme med barnet Fortrinnsvis tas ut med hensyn til kontiunitet i kvalifiseringen, kommunen endelig avgjørelse, kan påklages Permisjonen faller bort om far ikke tar permisjonen, unntaksykdom, skade, innlagt i omsorgsinstitusjon. Tilfaller mor dersom hun er enslig forsørger, eller er i separasjon/skilsmisse

9 Endringer i lov/rundskriv- fortsettelse
Nytt: Kap 7: Avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap Norsk skriftlig: Lese, skrive, lytte Norsk muntlig: Snakke og samtale Smfunnskunnskap: kunnskaper i læreplanen Rettigheter/plikter til å avholde prøve Fritak: tilstrekkelige kunnskaper, helsemessige årsaker ellr andre tungtveiende grunner Gammelt kap 7 om sakbehandlingsregler heter nå kapittel 8

10 NIR Impact Utsatt produksjonssetting til 10.06
Lesetilgang til alle registrerte, skrivetilgang til egen kommune- eller bydel? Eget felt for oppfølgingskommune og –bydel (endres av IMDi eller evt sentralt i Oslo kommune) Skilles mellom Kategori (potensiell rettighet) og Ordning (Eksempel- Kategori: Rett/plikt i forhold til de data som ligger i NIR fra DUF. Når kommunen gir personen vedtak om introprogram - utløses rettigheten og personen er i Ordningen Introduksjonsprogram)

11 Storbykonferansen Intro
Bosetting- Nina Gran , KS Avtale: Ikke tvang, ikke selvbosetting , neste 3 år Søknadstid UDI 2 mnd (før 1,5 år). Nå er problemet opphopning av personer på mottak. Underlig: Barn venter lenge, men kommunene vil bosette barn IMDi, Benedicte Falch-Monsen, verktede resultater (rapport 55/2013, SSB)) Gjennomsnittstid å komme i jobb for deltaker i intro: menn: 34mnd, kvinner: 53 mnd (kortere tid med høyere utdanningsgrad). Måler vi etter for kort tid? Bærum kommune, tilsyn fra Fylkesmann Bemerkning, veldig nøye med full tid Sammenlignet timeplaner med fremmøtelister, påpekte ulikheter Presentasjon av prosjekter i ulike kommuner (hotellrom, avtale med Meny/Ultra)

12 SMS fra Socio Er det behov for å kunne sende SMS fra Socio samt få dokumentert sending av SMS? Er det mange som ikke møter til avtaler, som ville møtt med en påminning på sms? Sender dere mange sms fra jobbmobil i dag? Har dere behov for å kunne gi en rask melding til mange – f.eks avlyst kurs/aktivitet Har dere behov for å kunne motta passord til Socio på sms?

13 Hva kan sendes på SMS? Navn, helst kun fornavn
Normen – faktaark 42 og veileder i bruk av portalløsninger, SMS og e-post Må ha samtykke fra deltaker for å kunne sende SMS via Socio. Navn, helst kun fornavn Fødselsdato (IKKE fødselsnummer) Bekreftelse på timeavtale (minner om timeavtale hos oss tor. 3 april kl mvh. Berit) Endring av timeavtale Annet som ikke inneholder sensitive personopplysninger. (Vi har flyttet til Storgata 51)

14 Hvordan bruke SMS fra Socio?
Kan sende SMS fra kartotekene flyktning, kontakter, kontakter inne på deltaker, sak og journal (+ansatt) Kan sette opp automatisk genererte SMS på møteinnkallinger fra journal Kan sende til en eller mange Kan sende SMS frem i tid Knytte SMS til deltaker, journal, sak eller avtale Kan få «nytt» passord til Socio på SMS Kan IKKE motta svar fra deltaker på SMS

15 Mobilinfo Har deltakerne brukt for info om sin sak på mobil?
Tror dere at deltaker hadde hatt nytte av å kunne se følgende på sin mobil: Utbetalingsplan m/vilkår Oversikt over fravær Timeplanen (hvor mange bruker Timeplanen nå?) Status på søknad/vedtaket

16

17

18

19

20

21

22 Ønske om endring i maler – synspunkter?
Kan det endres til Vedtak om forlengelse av introduksjonsprogrammet ved tillegg av godkjent fravær Endrer tittel til; Vedtak om tillegg av godkjent fravær. Ta bort avsnitt 5 under Lovgrunnlaget, da det ikke må foreligge en fornyet IP. I alle vedtak om deltakelse står det under konklusjon at vedkommende har rett til å delta i intro «så lenge vedkommende bor i bydelen». Endre til: «Vedtaket oppheves ved flytting fra bydelen» fordi det ser ut som om man har rett til introduksjonsprogram så lenge man bare bor i bydelen. Avtale om praksisplass: Overskriften «Deltakers daglige praksistid skal følge arbeidstiden på praksisstedet. Slette overskriften siden «Tider for språkpraksis» står rett under overskriften, og det burde holde. Ny mal for innvilgelse etter 1 års vedtak I dag brukes samme mal som ved innvilgelse første gangen- hvilke endringer vil dere evt ha i en ny mal? I navnet på malen og teksten i vedtaket. Forvaltningsmelding Har dere behov for en mal om forvaltningsmelding ala sosial sin innhenting av manglende dokumentasjon, eller holder det med Brev til deltaker? Vedtak om individuell plan Nå er det to maler «Individuell plan» og «Vesentlig endring av individuell plan». Vi foreslår at det kun er en mal, og at dere selv skrives inn i fritekstfeltene at planen endres pga vesentlig endring med nærmere beskrivelse. (eventuelt kan dette legges inn i tekstbanken) Vedtak om deltakelse i introduksjonsordningen, del 1 Vedtak om deltakelse i introduksjonsordningen, uten individuell plan. Del 1 og del 2 er ikke så kjente begrep lenger, mer tydelig å bruke med og uten IP. Generelt: Så lik ordlyd som mulig på malnavn i lista, som på selve malen. Ikke alltid mulig pga plassmangel i dokumentmallista, men prøve å få ordlyden så lik som mulig.

23

24 Aktivitetskartoteket
Hvordan fungerer det med å ha vide kategorier, fremfor navn på mer detaljerte aktiviteter? Kommer en sjelden gang ønske om en særskilt aktivitet for en bydel, men til nå har det kunnet plasseres i en videre kategori.

25 Problem med utskrift - workaround

26 Eventuelt Brev fra IMDi om bosetting
Bastian- kontaktperosner for barnevernet Har dere meldt inn endringer, som bedt i mail sendt 05.03? RSS-feed fra SOFINE

27 Dugnad/praktisk opplæring/jobb i Socio:
Ufullstendig registrerte- spesielt familiemedlemmer Kvoteår- fylle ut, så vi kan fjerne feltet ”bosatt etter avtale med IMDi”

28 Registreringsdugnad I Socio-produksjonsbasen
Hensikt: Opprydning og ajourhold av Socio Kvoteår- fylle ut, så vi kan fjerne feltet ”bosatt etter avtale med IMDi” Ufullstendig registrerte- spesielt familiemedlemmer Se utdelte «oppgaver» Rapportere til NIR om ønskelig Spørre om annet i Socio

29 Gjennomgang av Superbrukers oppgaver Se info på Sofine
Være kontaktpunkt mellom bydel og Helseetaten, kanal for informasjon begge veier Være førstelinje-brukerstøtte for Sociobrukere i bydel Sørge for at NIR- rapportering blir gjennomført Være bydelens e:Vision-ansvarlig, sikre at rutiner følges Ta ut filterene som begynner med navnet Kontroll i Flyktningekartoteket og Intrkartoteket for å føre kontroll med registreringen i Socio Melde inn til HEL dersom det er behov for nye aktiviteter i Aktivitetskartoteket. Melde inn feil og endringsønsker til HEL Ekstra ansvar for å følge med på informasjon på SOFINE Delta på superbrukersamlinger

30 Planer fremover på Socio-området
Teste ny Socio - versjon Delta i NIR-referansegruppe og teste NIR for IMDi i april/mai Delta i Socio- brukerstyre Utrede/forberede SMS, Mobilinfo, Skanning Forberede fase 3 endringsprosjekt med Tieto, endringer på innkreving


Laste ned ppt "Superbrukersamling Socio"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google