Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagskoleutdanning - seminar om fylkeskommunenes forvaltningsansvar 5.april 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagskoleutdanning - seminar om fylkeskommunenes forvaltningsansvar 5.april 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagskoleutdanning - seminar om fylkeskommunenes forvaltningsansvar 5.april 2011

2 Om dagen i dag På dagsorden Håndtering av forvaltningsansvaret –Kompetansebehov i arbeidslivet –Tilskudd til fagskoleutdanning Når dagen er over skal vi ha delt kunnskap og erfaring om oppfølging av forvaltningsansvaret for fagskoleutdanning ha blitt bedre kjent og ha bedre grunnlag for å ta kontakt med hverandre i arbeidet

3 Fylkeskommunenes forvaltningsansvar v/ André Kristiansen, Kunnskapsdepartementet kl – 10.30

4 Fylkeskommunenes ansvar for fagskoletilbud som dekker kompetansebehov regionalt og nasjonalt Innlegg og erfaringsdeling kl – 13.00

5 Utdanningsnivå i dag Kommuner/fylkeskommuner (KS/PAI 2009) Universitet/høgskole –høyere grad 5% –lavere grad42 % Videregående29 % Grunnskole13 %

6 Behovet for faglært arbeidskraft Framskriving av behov for arbeidskraft på videregående nivå (i tusen) SSB

7 Behov for flere med fagutdanning på videregående nivå, særlig helsefagarbeidere Helsefagarbeidere: Selv med optimistiske anslag utdannes det ikke flere enn de som går av med pensjon SSB

8 Framtidas helse og omsorg Kompetent arbeidskraft er en kritisk faktor –Helsefag –Etikk –Teknologi –Samhandling, tverrfaglighet Behov for faglig utvikling og kompetanseløft i kommunene Utdanningskapasitet og innholdet må tilpasses behovene for kompetanse som følger av reformen.

9 Tematikk til diskusjon; –Fylkeskommunenes informasjon om arbeidslivets kompetansebehov –I ulike sektorer? –Fylkesvis og nasjonalt? –Erfaringer og gode grep? Fint hvis gruppa noterer stikkord fra erfaringsutvekslingen

10 Tilskuddforvaltning fagskoleutdanning Innlegg og erfaringsdeling kl – 15.15

11 Tilskudd helse og sosialfag Offentlige, private og ideelle tilbydere med NOKUT-godkjente tilbud Kunngjøring; 1.april Gratis for studentene Søknadsbehandling; 20.mai og 20.juni Tilskuddutbetaling; 31.mars og 31.oktober Rapportering, oppfølging, kontroll

12 Tematikk til diskusjon; –Tilskudd fagskoleutdanning i fylkene Dialog tilbydere? Ulike maler? Kunngjøring? Tildelingskriterier? Rapportering/oppfølging/ kontroll Fint hvis gruppa noterer stikkord fra erfaringsutvekslingen

13 Oppsummering, evaluering og veien videre kl – 15.30

14 Nyttige linker Regjeringen/KD om fagskoleutdanning: NOKUT om fagskole: Godkjente fagskoletilbud, NOKUTs grunnlagsdata: vetak.xls vetak.xls Fagskolerådet Andre råd og utvalg: (denne lenken vil bli erstattet før sommeren av ny lenke under fagskolen.info) Fagskolen.info Nasjonalt opptak Statistikk vil (trolig) komme under Helsedirektoratet Fagskolene på Østlandet:


Laste ned ppt "Fagskoleutdanning - seminar om fylkeskommunenes forvaltningsansvar 5.april 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google