Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1: Gjengs leie er på vei opp. Fortsatt økt markedsleie vil presse gjengs leie ytterligere opp.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1: Gjengs leie er på vei opp. Fortsatt økt markedsleie vil presse gjengs leie ytterligere opp."— Utskrift av presentasjonen:

1 1: Gjengs leie er på vei opp. Fortsatt økt markedsleie vil presse gjengs leie ytterligere opp

2 2: Leieprisene fortsetter oppgangen i Oslo Leieprisene fortsetter veksten og nærmer seg nå nivået fra 4. kvartal 2002 De månedlige leieprisene økte med 1,6% fra 1. til 2. kvartal i år, og ligger 4,7% høyere enn i 2. kvartal i fjor I gjennomsnitt koster det 7.900 kroner pr måned å leie en leilighet i Oslo Sammendrag Kilde: Opinion og FINN.no

3 3: Bred oppgang for alle størrelser Leieprisene økte for alle boligtyper siste kvartal. 1-roms leiligheter økte noe mer enn de øvrige dette kvartalet Det siste året har månedsleien økt med 4-5% for alle typer leiligheter. Sammenligner vi med 1. kvartal 2002, er det fortsatt månedsleien av 1-roms leiligheter som har falt mest (12%), mens månedsleien for større leiligheter og hybler har falt med 4-8% i samme periode Sammendrag Kilde: Opinion og FINN.no

4 4: Bred oppgang i alle områder av Oslo Månedsleien økte i alle områder dette kvartalet Leieprisene økte med 1,4 – 2,1 prosent Det siste året har leien økt mest i Sentrum øst, Groruddalen samt Sentrum vest. Leieprisene har steget minst i Oslo sør Sammendrag Kilde: Opinion og FINN.no

5 5: Markedsleien er høyere enn Gjengs leie for alle leilighetsstørrelser Selv om gjengs leie økte fra 1. til 2. kvartal i år, fører veksten i markedsleien de siste to årene til at markedsleien er høyere enn gjengs leie for alle boligstørrelser Gjengs leie er et beregnet gjennomsnitt av inngåtte leiekontrakter til markedsvilkår Vi har beregnet gjengs leie ut fra et vektet gjennomsnitt av markedsleiene i perioden 1. kvartal 2002 – 2. kvartal 2006 Vektene er basert på anslått gjennomsnittlig leietid for hybler og leiligheter. Anslagene er utarbeidet på bakgrunn av resultater fra en spørreundersøkelse på web blant personer som har annonsert hybel eller leilighet til leie på FINN.no Sammendrag Kilde: Opinion og FINN.no

6 6: Vi beregner gjengs leie ved å ta et veid gjennomsnitt av beregnet markedsleie i perioden 2002-2. kvartal 2006 Hvis det ble inngått like mange leiekontrakter hvert kvartal, og alle kontraktsforhold varte i fire år. Ville et gjennomsnitt av de siste fire års leier gi gjengs leie Slik er det ikke. En typisk leieforhold varer i ett år, men leieforholdene sprer seg over alt fra en måned til flere år Det er også forskjell på boligtyper. Hybler og små leiligheter har normalt kortere kontrakter enn større leiligheter Vi har beregnet en sannsynlighetsfordeling basert på lengden på de kontraktene som forrige leietaker hadde i vår webundersøkelse. Det er denne fordelingen vi har brukt som vekter i beregningen av gjengs leie Det medfører at leieprisene de siste to årene får klart sterkest vekt, mens leieprisene i 2002 (som var høye) får en liten vekt Metode og dataunderlag

7 7: Gjengs leie etter prissone og romstørrelse. 2. kvartal 2006 Vedlegg; Tabeller


Laste ned ppt "1: Gjengs leie er på vei opp. Fortsatt økt markedsleie vil presse gjengs leie ytterligere opp."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google