Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KUNDEUNDERSØKELSEN 200601.02.06 1: BAKGRUNN På oppdrag for Boligbrygg Oslo KF har Synovate MMI gjennomført en kundeundersøkelse for å kartlegge holdningene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KUNDEUNDERSØKELSEN 200601.02.06 1: BAKGRUNN På oppdrag for Boligbrygg Oslo KF har Synovate MMI gjennomført en kundeundersøkelse for å kartlegge holdningene."— Utskrift av presentasjonen:

1 KUNDEUNDERSØKELSEN 200601.02.06 1: BAKGRUNN På oppdrag for Boligbrygg Oslo KF har Synovate MMI gjennomført en kundeundersøkelse for å kartlegge holdningene til Boligbyggs omdømme og servicekvalitet blant leietakere. Det ble gjennomført 10 innledende dybdeintervju på telefon for å danne grunnlag for spørsmålsformuleringen. Et spørreskjema på norsk og engelsk ble sendt ut til i alt 8463 adresser. Spørreskjema ble fulgt av et introduksjonsbrev oversatt til seks språk. Undersøkelsen fikk en svarprosent på 46,2 %, noe som ansees som meget bra.

2 KUNDEUNDERSØKELSEN 200601.02.06 2: De fleste bor i vanlig utleiebolig

3 KUNDEUNDERSØKELSEN 200601.02.06 3: Hele 70 % har bodd mer enn tre år i nåværende bolig

4 KUNDEUNDERSØKELSEN 200601.02.06 4: Et stort flertall av leietakerne bor alene: 38 % bor sammen med andre, 22 % bor i husstander med 3 personer +.

5 KUNDEUNDERSØKELSEN 200601.02.06 5: Halvparten av de som bor sammen med andre, bor sammen med barn. Kun 13 % bor sammen med eldre over 62 år.

6 KUNDEUNDERSØKELSEN 200601.02.06 6: Botid i Norge

7 KUNDEUNDERSØKELSEN 200601.02.06 7: 71 % har hatt kontakt med Boligbygg etter at de fikk kontrakten.

8 KUNDEUNDERSØKELSEN 200601.02.06 8: Mange har fått den hjelpen de trengte, men for mange har ikke det.

9 KUNDEUNDERSØKELSEN 200601.02.06 9: Spørsmål

10 KUNDEUNDERSØKELSEN 200601.02.06 10: Grad av tilfredshet øker med synker med boligmasse BYKJERNEDRABANTUTKANT Gamle OsloAlnaBjerke GrünerløkkaStovnerN Aker SageneØstensjøV Aker GrorudNordstrand St.HanshaugenSøndre Nordstrand Ullern Frogn Grad av tilfredshet

11 KUNDEUNDERSØKELSEN 200601.02.06 11: Sentrale hovedkonklusjoner Generelt inntrykk fra innledende samtaler og henvendelser underveis er at mange uttrykker misnøye både med egen livssituasjon og Boligbygg. Resultatene overrasket derfor med en forholdsvis høy andel fornøyde (39 %) totalt. Det er høyeste grad av tilfredshet blant leietakerne når det gjelder forhold som”naboene” og ”fred og ro i huset”. Kjerneområder for Boligbygg så som ”vedlikehold av bygningen” og ”uteområdene”,” trygghet og sikkerhet” og ”informasjon fra Boligbygg” oppnår klart lavere skårer for tilfredshet. Blant leietakerne er langt de fleste beboere i en ”vanlig utleiebolig”. De er over 40 år, bor ofte alene, og er nesten like ofte menn som kvinner. Det er klart flere som bor i de store bydelene sentralt i Oslo, som historisk sett har hatt flest kommunale boliger, så som Sagene, Gamle Oslo og Grünerløkka. Gjennomgående er de som bor sentralt i bykjernen, som har bodd lenge i nåværende leilighet, som er over 40 år, har bodd i Norge hele livet og har vært i kontakt med Boligbygg (dvs hatt et problem el.), mindre tilfredse med Boligbygg enn øvrige leietakere.


Laste ned ppt "KUNDEUNDERSØKELSEN 200601.02.06 1: BAKGRUNN På oppdrag for Boligbrygg Oslo KF har Synovate MMI gjennomført en kundeundersøkelse for å kartlegge holdningene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google