Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Boligbyggs gjengs leie-statistikk for 3. kvartal 2007

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Boligbyggs gjengs leie-statistikk for 3. kvartal 2007"— Utskrift av presentasjonen:

1 Boligbyggs gjengs leie-statistikk for 3. kvartal 2007
Økningen i markedsleien i Oslo har ført til at også gjengs leie fortsetter å stige ”Gjengs leie” er det husleien kan justeres til når et leieforhold har vart i minst tre år. Med ”gjengs leie” menes kort fortalt ”…et representativt gjennomsnitt av det leienivået som allerede er etablert på stedet ved leie av liknende husrom på liknende avtalevilkår” (NOU 1993:4 s. 134). Man må foreta en individuell vurdering for å finne gjengs leie for en konkret bolig. Denne gjengs leie-statistikken benyttes som et utgangspunkt når Boligbygg skal finne gjengs leie for foretakets utleieboliger. Under arkfanen ”markedsleie” ligger det publisert en egen markedsleierapport. Boligbygg har inngått en rammeavtale med Opinion AS om levering av denne gjengs leie-statistikken.

2 Gjennomsnittlig gjengs leie i Oslo - 3. kvartal 2005 – 3. kvartal 2007

3 Hovedtrekk i gjengs leie- utviklingen
Oppgangen i gjengs leie fortsetter, og økte med 1,4 prosent siste kvartal og med 4,1 prosent siste år. Markedsleien økte med 13,1 prosent siste år.

4 Markedsleien er klart høyere enn gjengs leie for alle leilighetsstørrelser

5 Hvordan gjengs leie har blitt beregnet
Veksten i markedsleien siden 2005 fører til at markedsleien er klart høyere enn gjengs leie for alle boligstørrelser. Gjengs leie er et beregnet gjennomsnitt av inngåtte leiekontrakter til markedsvilkår. Vi har beregnet gjengs leie ut fra et vektet gjennomsnitt av markedsleiene de siste fem årene, det vil si i perioden 3. kvartal 2002 – 3. kvartal 2007 Vektene er basert på anslått gjennomsnittlig leietid for hybler og leiligheter. Anslagene er utarbeidet på bakgrunn av gjennomsnittlig leietid de siste fire kvartaler for personer som har annonsert hybel eller leilighet til leie på FINN.no.

6 Gjengs leie – et veid gjennomsnitt av beregnet markedsleie de siste fem årene eller 20 siste kvartalene

7 Nærmere om gjengs leie som et veid gjennomsnitt
Hvis det ble inngått like mange leiekontrakter hvert kvartal, og alle kontraktsforhold varte i fire år, ville et gjennomsnitt av de siste fire års leier gi gjengs leie. Slik er det ikke. En typisk leieforhold varer i ett år, men leieforholdene sprer seg over alt fra én måned til flere år. Det er også forskjell på boligtyper når det gjelder gjennomsnittlig leietid. Hybler og små leiligheter har normalt kortere kontrakter enn større leiligheter. Vi har beregnet en sannsynlighetsfordeling basert på lengden på de kontraktene som forrige leietaker hadde i vår webundersøkelse. Det er denne fordelingen vi har brukt som vekter i beregningen av gjengs leie. Det medfører at leieprisene de siste to årene får klart høyest vekt, mens leieprisene i 2002 (som var høye) får en lav vekt.

8 Høyest gjengs leie i sentrum vest – sentrum øst ligger nest høyest

9 Sentrum vest – markedsleien er klart høyere enn gjengs leie for alle leilighetstyper

10 Markedsleie og gjengs leie – Bydelene Ullern, Nordre- og Vestre Aker

11 Markedsleie og gjengs leie – bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene

12 Markeds leie og gjengs leie – bydelene Bjerke, Grorud, Stovner og Alna

13 Markedsleie og gjengs leie – Bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand


Laste ned ppt "Boligbyggs gjengs leie-statistikk for 3. kvartal 2007"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google