Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Leieprisstatistikk for Oslo05.02.10 Markedsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2009 Leieprisstatistikk for Oslo Utarbeidet av Opinion for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Leieprisstatistikk for Oslo05.02.10 Markedsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2009 Leieprisstatistikk for Oslo Utarbeidet av Opinion for."— Utskrift av presentasjonen:

1 Leieprisstatistikk for Oslo05.02.10 Markedsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2009 Leieprisstatistikk for Oslo Utarbeidet av Opinion for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 05.02.2010

2 Leieprisstatistikk for Oslo05.02.10 2: Forord Denne rapporten beskriver utviklingen i markedsleien for leiligheter i Oslo. Alle leieboliger er forskjellige og vurderes derfor også ulikt i markedet. Markedsverdien av en leiebolig vurderes ut fra de egenskapene leiligheten har, de omgivelsene den ligger i og den kontrakten som tilbys av utleier. Det finnes derfor ikke én markedsleie, selv ikke for en ett roms leilighet på Frogner. Leieprisene varierer. Markedsleien for kategorier av leieobjekter må derfor beregnes statistisk for å kunne forklare hva som er de viktigste felles årsakene til forskjeller i leieprisene. Vi har valgt å benytte tilsvarende metode for beregning av markedsleie, som Eiendomsmeglerbransjen og Statistisk sentralbyrå benytter til beregning av boligpriser. Det faglige navnet er matematisk regresjon. Metoden innebærer at vi isolerer effekten på leieprisen av at ulike egenskaper ved boligen og området påvirker leieprisen. Metoden er dokumentert i en egen rapport Vi håper Boligbyggs leieprisstatistikk blir et nyttig arbeidsredskap for Boligbygg og at den kan fungere som en god rettesnor for resten av markedet. Vi retter en stor takk til Finn.no som har levert data til analysen. Opinion, Oslo 05. februar 2010

3 Leieprisstatistikk for Oslo05.02.10 3: Innhold Forordside 2 Markedskommentar fra Opinionside 4 Pris- og tilbudsutviklingenside 5-14 Vedleggside15-16 Tabeller

4 Leieprisstatistikk for Oslo05.02.10 Markedskommentar fra Opinion: Etter fallet på 5,8% i 1. kvartal 2009, har leieprisene for leiligheter i Oslo korrigert opp med 3,2%. Leieprisen på nye kontrakter ligger i gjennomsnitt 2,8 prosent lavere enn i fjor på samme tid Arbeidsmarkedet i Oslo har utviklet seg langt bedre enn fryktet. Økningen i ledigheten stoppet opp i høst. Nettoinnflyttingen var høy i 3. kvartal samtidig som nybyggingen av boliger er lav. Lav vekst i sysselsettingen vil trolig dempe innflyttingen noe. Rentenivået er på vei opp fra rekordlavt nivå. Rentene vil likevel være lave i år. Samlet gir dette et press i boligmarkedet med sterk vekst i kjøpsprisene for bolig. For de fleste fremstår eie som økonomisk mer gunstig enn leie. Presset i boligmarkedet bidrar imidlertid til at leieprisene også vil holde seg høye, men vi venter moderat endring. Utleierne forventer økte leiepriser i sterkere grad. Vi oppjusterer prognosen derfor noe ut året. Prognosen for gjengsleie er et veid gjennomsnitt av historiske markedsleier og prognosene for markedsleie i 2009-10. Vektene er de samme som er brukt til å beregne gjengsleie i 4. kvartal 2009. 4: Opinion, Oslo 5. februar 2010

5 Leieprisstatistikk for Oslo05.02.10 5: Markedsleien korrigert opp igjen Leieprisene fortsatte opp med 0,4% fra 3. til 4. kvartal. De tre siste kvartalene har prisene økt med 3,2% etter fallet på 5,8% i 1. kvartal 2009 De månedlige leieprisene ligger 2,8% lavere enn på samme tid i fjor Opinions spørreundersøkelse rettet mot utleiere viser at leiligheter som ble leid ut igjen i 4. kvartal hadde 5,5 prosent høyere leie enn samme leilighet i forrige leieforhold I gjennomsnitt koster det 10.034 kroner pr måned å leie en leilighet i Oslo. En nedgang på 286 kroner fra 4. kvartal 2008 Tilbudet av leiligheter til leie fortsatte fallet fra rekordhøye 6.300 i 1. kvartal til 3.750 i 4. kvartal. Tilbudet er på nivå med samme kvartal i 2006-07 Prisberegningene baserer seg på 3.763 leiligheter annonsert på Finn.no i 4. kvartal 2009 og 19.586 leiligheter annonsert siste fire kvartaler Kilde: Opinion med data fra Finn.no

6 Leieprisstatistikk for Oslo05.02.10 6: Tilbudet falt igjen i 4. kvartal Samlet tilbud av leiligheter falt for andre kvartal på rad etter sterk vekst gjennom 2008 og i 1. kvartal 2009. Det ble annonsert 3.763 leiligheter i 4. kvartal mot 4.219 i 3. kvartal. Tilbudet er nå på et mer normalt nivå etter rekordhøyt tilbud høsten 2008 og første halvår 2009. To roms (ett soverom) leiligheter øker som andel av tilbudet, mens det er en liten nedgang i andelen tre roms. Andelen ett roms leiligheter har vært inne i en negativ trend siden2005. Nå ser andelen ut til å flate ut Tilbudet er det antall leiligheter som er med i leieprisstatistikken. Det inkluderer ikke bofellesskap eller andre boligtyper enn leilighet / hybel. Kilde: Opinion med data fra Finn.no

7 Leieprisstatistikk for Oslo05.02.10 7: Små endringer for alle størrelser Det er en svak tendens til at de mindre leilighetene trakk leieprisene opp i 4. kvartal. Det siste året har månedsleien for fem roms gått ned med 7% og med 2-4% for hybler og øvrige leilighetsstørrelser Sammenlignet med forrige topp i 2002, har leieprisene økt med 20% nominelt og med 4,0% mer enn den alminnelige prisstigningen (konsumprisveksten var 16,1 prosent fra febr 2002 – des 2009). Kilde: Opinion med data fra Finn.no

8 Leieprisstatistikk for Oslo05.02.10 8: Tilbudet går ned over alt Det er små endringer i tilbudet mellom de ulike prissonene i Oslo fra 3. til 4. kvartal 2009. Oppgangen i Sentrum Øst har stoppet opp på 35 prosent av markedet, og Sentrum Vest befester posisjonen som størst med 37 prosent. Tilbudet er det antall leiligheter som er med i leieprisstatistikken. Det inkluderer ikke bofellesskap eller andre boligtyper enn leilighet / hybel Kilde: Opinion med data fra Finn.no

9 Leieprisstatistikk for Oslo05.02.10 9: Oslo Sør og Groruddalen mest opp Leieprisene økte med 0,4-1,4% over hele byen med unntak av St Hanshaugen-Frogner siste kvartal. Økningen var igjen sterkest i Oslo Sør og Groruddalen. I St Hanshaugen-Frogner var prisene uendret Det siste året har leieprisene gått ned med om lag 1% i Groruddalen og Oslo Sør, og med om lag 3% i resten av byen Leieprisene i Sentrum Vest er på 10.900 kroner i måneden i gjennomsnitt, Groruddalen og Oslo Sør ligger på 8.800 kroner Sammenlignet med forrige toppår 2002, har leieprisene økt mest i Sentrum Øst (23%) samt Ytre Vest, og minst i Groruddalen (19%). Kilde: Opinion med data fra Finn.no

10 Leieprisstatistikk for Oslo05.02.10 Hvert kvartal gjennomfører Opinion en undersøkelse blant de som har annonsert en eller flere leiligheter til leie på Finn.no siste tre måneder. Hensikten med undersøkelsen er: Å måle eventuelle avvik mellom annonserte og faktiske leiepriser. Avviket brukes til å justere Boligbyggs statistikk for leiepriser i Oslo Å måle hvor stor andel av leieprisene som har strøm, oppvarming eller varmtvann inkludert i husleien. Andelen brukes til å justere Boligbyggs statistikk for leiepriser i Oslo Å måle lengden på botiden i leide leiligheter. Fordelingen av leietiden brukes til å beregne gjengs leie Å måle andre indikatorer som kan si noe om temperaturen i leiemarkedet i Oslo Undersøkelsen er gjennomført kvartalsvis siden 4. kvartal 2005. Om utleierundersøkelsen

11 Leieprisstatistikk for Oslo05.02.10 80-90 prosent ender med samme leiepris som annonsert Kilde: Utleieundersøkelsen til Opinion og FINN.no

12 Leieprisstatistikk for Oslo05.02.10 12: Resultater fra utleierundersøkelsen: 5,5 prosent vekst i nye kontrakter Utleieundersøkelsen til Finn.no og Opinion viser at leieprisen fra forrige leieforhold til nåværende leieforhold økte med 5,5 prosent i 4. kvartal 2009. Da har vi målt endring i leiepris på de leilighetene som har vært leid ut tidligere De siste tre kvartalene er veksten nede på samme nivå som i 2005-06. Kilde: Utleieundersøkelsen til Opinion og Finn.no

13 Leieprisstatistikk for Oslo05.02.10 13: Kilde: Utleieundersøkelsen til Opinion og Finn.no Resultater fra utleierundersøkelsen: Faktiske leiepriser var 0,1% lavere enn annonsert

14 Leieprisstatistikk for Oslo05.02.10 Resultater fra utleierundersøkelsen: Ennå flere utleiere venter høyere leiepriser Kilde: Utleieundersøkelsen til Opinion og Finn.no 14:

15 Leieprisstatistikk for Oslo05.02.10 15: Markedsleie pr måned i Oslos fem prissoner Kilde: Opinion med data fra Finn.no

16 Leieprisstatistikk for Oslo05.02.10 16: Årlig markedsleie pr kvm i Oslos fem prissoner. Kilde: Opinion med data fra Finn.no


Laste ned ppt "Leieprisstatistikk for Oslo05.02.10 Markedsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2009 Leieprisstatistikk for Oslo Utarbeidet av Opinion for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google