Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Introduksjon til Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Introduksjon til Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Introduksjon til Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)
Nye allmennlærerstudenter ved Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier 2009/2010 Vibeke Bjarnø og Louise Mifsud IKT-seksjonen Høgskolen i Oslo

2 Dagens program IKT-lærere og LMS-koordinator (Fronter)
IKT integrert i fag [Forskerforum; Aftenposten] IKT-plan i studiehåndboka (på nett) IKT-timeplan med lenker til undervisnings- og veiledningsoppleggene ”DidIKTikk – Digital kompetanse i praktisk undervisning” Fronter Nyhetsmeldinger i Fronter IT-instruksen ved HiO Aktivisering av konto Brukernavn og passord

3 IT-lærere ALU grunnutdanning
Vibeke Louise Leikny Tonje Eli Monica Bård

4 LMS-koordinator 1 år, Fronter kontakt
Bjørn Smestad(matematikk) Oppgaver: Bygge og legge til rette for kommunikasjon og publisering Andre spørsmål, se ansvarsfordeling på nett: NB! Tilgang = Studenttorget

5 IKT sentralt i lærerutdanninga
Studentene må skaffe seg og videreutvikle sin IKT-kompetanse gjennom studiet Hold dere oppdatert om undervisning og veiledning på: NB! DYNAMISKE sider - sjekk ofte – løpende oppdatering Fagressurser lenkes opp fra IKT-timeplanen

6 Studiehåndboka – ALU IKT og læring:
De operative kunnskapene studentene tilegner seg gjennom undervisning og veiledning skal de etter hvert bruke for å utvikle innhold og form i andre faglige sammenhenger, i samarbeid med lærere og miljøer som ser det hensiktsmessig å benytte IKT i undervisnings- og læringsprosesser En moderne lærer må være fortrolig med IKT…være i stand til å veilede barn og unge i deres bruk av kommunikasjonsteknologien Kilde: IKT og læring – Plan for IKT i første avdeling. Studiehåndboka

7 IKT i lærerutdanninga Ny lærerutdanning: didaktikk fokus
Historisk utvikling i tre trinn: Separate introduksjonskurs Obligatoriske oppgaver/arbeidskrav IKT integrert i fagene (2003) IKT-krav på nesten alle obligatoriske oppgaver og eksamener IKT-undervisning og veiledning koordineres etter tema og oppgaver i fagene NB! IKT undervisning og veiledning inneholder mer enn IKT-kravene på eksamener og obligatoriske oppgaver. Ny lærerutdanning: didaktikk fokus

8 Lærebok: ”DidIKTikk – Digital kompetanse i praktisk undervisning”
Pensum i 1. og 2. år (3 år) Kapitler fordelt på alle fag – matematikk, norsk, pedagogikk, RLE og praksis Timeplan – ”leseliste” I bokas innledning finnes det brukernavn og passord til hoppebakken.no Nettsted inneholder: nettressurser og øvingsoppgaver

9 Til hver økt med undervisning
Oppdaterer timeplan med informasjon Nettside kobler lokal informasjon med læreboka og tilhørende nettsted Nyhetsmelding i Fronter (kullrommet) Lenker til timeplan med fagressurser finnes i alle mapper med navnet ”IKT” eller ”IKT og læring” i Fronter Sjekk hva som er publisert + les pensum på forhånd!

10 Remediation… …the formal logic by which new media refashion prior media forms… Remediation brukes til forskning på nye medier. To strategier for remediation er ”immediacy” og ”hypermediacy” (Bolter og Grusin 2003:273) Eks: en remediering av en thesaurus

11 Eksempel - ALU: Responsskriving
IKT Tekstbehandler: Spore endringer Merknader Sammenligne- dokumenter Stavekontroll LMS: Samskrivings- verktøy Diskusjonsforum Chat Ny didaktikk Remediation Opprinnelig norsk- og IKT-didaktikk Didaktikk Norsk Prosessorientert skriving: Fokus på prosess framfor produkt, Vygotsky, lærer i samhandling Skrivemetodikk, lære å skrive: Grammatikk Ord- og tekstoppbygning Sjanger Fra symbol til lyd… Digital tekstproduksjon godt egnet

12 Eksempel - ALU: Formler og tegning i matematikk
IKT Tekstbehandler: Sette inn objekter Formeleditor Tegneverktøy: Punktgrafikk og vektorgrafikk Digital didaktikk Remediation Matte- og IKT-didaktikk Didaktikk Presise uttrykksformer: Behov for å lage egne oppgaver Arbeide med symboluttrykk Matematikk Formellære: Polynomuttrykk Brøkuttrykk Bruk av likhetstegn Figurlære: Tegning av grafer og andre figurer Digital formeleditor og digitalt tegneverktøy godt egnet

13 Digital kompetanse - IKT som pedagogisk verktøy -
KULTUR FOR LÆRING I BARNEHAGE, SKOLE OG LÆRERUTDANNING Digital kompetanse - IKT som pedagogisk verktøy - Nasjonale planer? Hva sier Kunnskapsløftet? Planer og praksis ved avdeling LU?

14 St.meld.nr.30 (2003-2004): Kultur for læring
En skole for kunnskap, mangfold og likeverd: ”Skolen kan ikke lære oss alt, men den kan lære oss å lære…styrke elevenes grunnleggende ferdigheter. De er redskaper for all annen læring og derfor avgjørende for videre utdanning og arbeid” De ferdigheter som framheves er: å kunne uttrykke seg muntlig, lese, skrive, regne og bruke digitale verktøy.

15 Basiskompetanse – som del av en helhetlig kompetanse:
…som lese- og skriveferdigheter, regneferdigheter og tallforståelse, ferdigheter i engelsk, digital kompetanse, læringsstrategier og motivasjon (innsats og utholdenhet) og sosial kompetanse…(s.31)

16 Reproduksjon av ulikhet

17

18 Hva vil det si å kunne bruke digitale verktøy?
…bruke og hente frem, lagre, skape, presentere, vurdere og utveksle informasjon…(s.34) Visjonen i Program for digital kompetanse = ”digital kompetanse for alle” ”Gjøre digital kompetanse til alles eiendom” Største utfordring: Øke den pedagogiske bruken av IKT i læringsarbeidet Utdanning på alle nivåer har et ansvar!

19 Digital kompetanse er summen av enkle IKT-ferdigheter, som det å lese, skrive og regne, og mer avanserte ferdigheter som sikrer en kreativ og kritisk bruk av digitale verktøy og medier. IKT-ferdigheter omfatter det å ta i bruk programvare, søke, lokalisere, omforme og kontrollere informasjon fra ulike digitale kilder, mens den kritiske og kreative evnene også fordrer evnene til evaluering, kildekritikk, fortolkning og analyse av digitale sjangrer og medieformer. Totalt sett kan digital kompetanse dermed betraktes som en meget sammensatt kompetanse. (Kultur for læring side 48)

20 Digital kompetanse? For barn i barnehagealder? For elever i småskolen
For elever på mellomtrinnet? For elever på ungdomstrinnet? For elever på videregående? For lærere? For lærerstudenter? For lærerutdannere?

21 Kunnskapsløftet – Eks. - Engelsk:
”Å kunne bruke digitale verktøy gir mulighet for autentisk bruk av språket og åpner for flere læringsarenaer for faget. Engelskspråklig kompetanse er i mange tilfeller en forutsetning for å kunne ta i bruk digitale verktøy. Samtidig kan bruk av digitale verktøy bidra til utvikling av engelsk språkkompetanse. Kildekritikk, opphavsrett og personvern er sentrale områder i digitale sammenhenger som også inngår i engelskfaget.” Mål etter 4 årstrinn: ”bruke digitale verktøy for å finne informasjon og skape tekst” Mål etter 7 årstrinn: ”bruke hensiktsmessige digitale og andre hjelpemidler i egen språklæring” ”bruke digitale verktøy for å finne informasjon og som redskap for å lage tekster” Mål etter 10 årstrinn: ”kommunisere via digitale medier”

22 Det kreves at studentene holder seg oppdatert elektronisk
Nyheter (oppslag) i Fronter - alle praktiske beskjeder gis her Fronter generelt - E-post (leses enten i Fronter, e-postprogrammet på studentmaskinene eller via webmail.hio.no = samme e-post overalt) IKT-timeplan (dynamisk) Høgskole-veven generelt -

23 Kilde: Aftenposten

24 Eget design på Fronter:
Brukergrensesnitt – Personlig startside, fast toppmeny, varierende sidemeny Kullrom - lesetilgang Klasserom - skrivetilgang Innleveringsrom - skrivetilgang Samme brukernavn og passord overalt Nyhetsmeldinger

25 IT-instruksen ved HiO Brukernavn og passord til HiO-nettverket krever godtatt IT-instruksen = Sunn fornuft! For studenter – IT for studenter – IT-instruks Samme sted: administrere konto, for eksempel bytte passord, pinkode NB! Først aktivisere kontoen

26 Konto til HiO-nettverket
Konto må aktiveres: https://colargol.hio.no/login Alle som har mulighet, aktiviserer kontoen før IKT-undervisning: Fredag 21.8 for klasse I Mandag 24.8 for klasse A, C og D Tirsdag 25.8 for klasse B, F og G Onsdag 26.8 for klasse E og H

27 NBNBNBNB! HUSK Ta med til IKT-undervisningen:
Brukernavn = studentnummer Pinkode = 4 tall Står på giro! Bruker dette til å aktivisere kontoen + få tak i passordet


Laste ned ppt "Introduksjon til Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google