Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gjennomstrømningsprosjekt LUNA 2008 - 2009. Definisjon på gjennomstrømning Antall studenter som har fullført et studium i forhold til antall som startet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gjennomstrømningsprosjekt LUNA 2008 - 2009. Definisjon på gjennomstrømning Antall studenter som har fullført et studium i forhold til antall som startet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gjennomstrømningsprosjekt LUNA

2 Definisjon på gjennomstrømning Antall studenter som har fullført et studium i forhold til antall som startet. En student har startet på et studium når studenten har betalt semesteravgift og godkjent sin utdanningsplan (jfr. rapporteringsregler).

3 Samlete tall for flere kull for ulike studier Startet 1. studieår Fortsatte i 2. Studieår * For årsstudier i denne kolonne = antall som produserte sp Fullført normert tid % fullført normert tid gj.strøm Antall fullført senere % fullført av de som fortsatte i 2. studieår Allmennlærerutdanning Kull fra %5560 % Førskolelærerutdanning Kull fra %1364 % Førskolelærerutdanning samlingsbasert Kull fra %4992 % Ba Bioteknologi Kull fra %1288 % Ba Landbruksteknikk’ Kull fra %88 % Ba Økologisk landbruk Kull fra %72 % Ba OPIM Kull fra %61 % Ba Globalisering Kull fra 2004 og %58 % Norsk årsstudium Kull 2005, 2006, *2429 %51 % Samfunnsfag årsstudium Bare studenter fra SO Opptak 2005, 2006, *1627 % Økologisk landbruk årsstudium nett Kull 2005 og *1238 %71 %

4 Årsaker til lav gjennomstrømning 20 % av studentene i Norge avbryter et studium i løpet av 1. studieår.  studenten har valgt feil studium  slutter av private årsaker (jobb, flytting, familie). J.fr også rapport Undersøkelse om studenter som sluttet første studieår i førskolelærerutdanningen studieår , v/Karin Moen. Pågående prosjektet Lærerstudenters arbeidsinnsats og Årsaker til frafall i lærerutdanninger v/Marit B. Børresen, Odd Helge Lindseth og Dag Tangen). Noen studenter søker opptak til et studium, kun for å ta enkelte emner. Dette påvirker også gjennomstrømningstallene.

5 Noen årsaker til manglende fullføring for studenter som fortsetter i 2. studieår. Varierer fra studium til studium: Spesielle fag/emner oppleves som vanskelig (bla. matematikk og nynorsk i allmennlærerutdanningen, kjemikurs i økologisk landbruk). Studiet var for krevende (bachelor i opplevelsesproduksjon) Manglende tilbud om valgfag (bachelor i globalisering) Valgte å ha full jobb ved siden av studiet (norsk og samfunnsfag) Får tilbud om jobb før fullført studium (allmennlærerstudenter, landbruksstudenter)

6 Tiltak for forbedringer for alle studier: Studieopplegg (undervisningsformer, obligatorisk undervisning med mer) Lærerne (undervisningskvalitet, kompetanse med mer) Studierammer (høgskolens service og informasjon, fysiske forhold på studiestedet osv.) Studentene (motivasjon, trivsel, oppmøte, deltakelse med mer)

7 Studieopplegg Større fokus på første semester Arbeidskrav og eksamener for de ulike emner i et studium må koordineres enda bedre. Tydeliggjøre hva et full tids studium innebærer Bevissthet i forhold til bruk av Fronter Fokus på gjennomstrømning hvert semester og hvilke fag/emner som har unormale strykprosenter for eventuelt å sette inn tiltak Innføre bruk av studentassistenter på enkelte emner Lærerne Oppfølging av personalet når det gjelder veiledning av studenter og utvikling av god undervisningskvalitet (etterutdanning med mer) Studierammer Synliggjøre tilbud om studieveiledning (studieledere, studieadm.) God service i alle ledd Studentene Mer forpliktende deltakelse i undervisningen Oppfølging av alle studenter som har avvik fra utdanningsplanen sin Gode fadderopplegg

8 TiltaksplanNårAnsvar Tettere oppfølging av studenter som ikke følger normert utdanningsplan Videreføring av pågående arbeid Studieleder i samarbeid med studieadministrasjonen Oppfølging av studiene, timeplaner, fagplaner, læringsformer, arbeidskrav og eksamener, underveisevalueringer Kontinuerlig arbeid Spesiell innsats i planleggingsfasene, vår og høst. Spesielt fokus på ny lærerutdanning Studieleder. Fag- og studieplanutvalget i LUNA. Studieadministrasjonen. Følge opp gamle studenter som ikke har fullført sin allmennlærerutdanning Høst 2009Studieleder for A i samarbeid med studieadministrasjonen Innføre som en prøveordning, bruk av studentassistenter i matematikk i allmennlæreutdanningen Høst 2009Studieleder for A i samarbeid med instituttleder


Laste ned ppt "Gjennomstrømningsprosjekt LUNA 2008 - 2009. Definisjon på gjennomstrømning Antall studenter som har fullført et studium i forhold til antall som startet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google