Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forsvinningsnummeret Natur i krise

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forsvinningsnummeret Natur i krise"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forsvinningsnummeret Natur i krise

2 Hvert tiende minutt forsvinner det en art fra jorda
Hvert år forsvinner det mellom og arter Dette er mellom 1000 og ganger raskere enn normalt

3 På den norske rødlista er det 3886 arter
Det er planter, dyr og sopp på den internasjonale rødlista over truede og sjeldne arter På den norske rødlista er det 3886 arter

4

5 46% av sommerfuglene i Nederland er utryddet eller i fare for å bli det

6

7 En tredel av verdens amfibier kan dø ut

8

9 Klimaendringene kan gjøre at 23% av artene i Cape Fynbos- reservatet i Sør-Afrika forsvinner

10

11 Årsak: ulovlig jakt og tap av beiteområder
Dverggåsa i Norge 1900: flere tusen par 2008: par Årsak: ulovlig jakt og tap av beiteområder

12

13 Det er nesten 10 000 planter på rødlista

14

15 Fjellreven i Norge har kanskje bare 40 år igjen

16

17 I tropiske skoger forsvinner det 16 millioner plante- og dyrebestander
I tropiske skoger forsvinner det 16 millioner plante- og dyrebestander. Hvert år

18

19 57% av verdens pingviner er trua

20

21 Gharialen, den indiske krokodillen 1997: 436 individer
Bare 2% igjen av leveområdet Årsak: vannkraftutbygginger, vanningsprosjekter og kunstige utfyllinger.

22

23 Siden menneskene tok i bruk jorda, har vi fjernet 40% av den opprinnelige skogen.
På 1990-tallet forsvant det 14,2 millioner hektar skog hvert år. Dette tilsvarer en tidel av all skog som har forsvunnet på grunn av mennesker.

24

25 Selv om halvparten av de truede artene i Norge lever i skogen, er bare 1% av skogen beskyttet mot hogst

26 “Spørsmålet er; er vi fornøyde med å måtte regne med at våre barnebarn aldri kan se elefanter bortsett fra I bildebøker?” David Attenborough

27 Den største trusselen er ødeleggelse av leveområder
Hogst av verdifulle skogområder er en av de største problemene på verdensbasis I Norge har verneverdige skoger ingen beskyttelse mot hogst Store deler av hogsten er ikke bærekraftig, blant annet er flatehogst katastrofalt for økosystemene Omgjøring til jorder: områder til jordbruk øker i 70% av verdens land

28 Naturområdene deles opp
Hvert år bygges det mange mil med nye veier, kraftledninger og nye boliger Små naturområder Kan ta vare på færre arter- enklere økosystemer Vanskeligere å spre seg og få avkom

29 Urørte områder er viktige

30 Nye dyr og planter føkker opp systemet
Kongekrabben i havet utenfor Finnmark er ern trussel mot livet på havbunnen og mot torskeyngel Iberiasneglen, «mordersneglen» har invadert norske hager I New Zealand har det blitt introdusert elleve nye plantearter hvert år siden de første europeerne innvandret i 1840 Vannhyasinten i Victoriasjøen dekker nå 90% av vannkanten og utkonkurrerer naturlige planter, fisk og frosk om oksygenet I vannet

31 Vi tar mer enn naturen tåler
Mest utsatt for overbeskatning: fisk, trær, medisinplanter, kjæledyr, viltkjøttdyr To tredeler av Europas fiskebestander er alvorlig overfisket Mange viktige fiskeslag er fisket så langt ned at de ikke lenger har noen funksjon i økosystemet Handel med ville planter og dyr for 160 milliarder dollar i året Gorillaen regnes nå som kritisk truet, etter en nedgang på mer enn 60% de siste 25 årene. Årsaken er jakt, tap av leveområder og Ebolaviruset

32 Mer sykdom Sykdom er en økende trussel mot naturmangfoldet
Økt handel og endret klima gjør at sykdommer sprer seg raskere og når nye dyregrupper Sykdommen chytridiomycosis, er en av de store truslene mot verdens amfibier 20% av løvepopulasjonen i Serengeti nasjonalpark i Tanzania har blitt utryddet på grunn av virussmitte fra tamhunder

33 Gift og forurensning Det finnes forurensede fjorder og havner over hele verden Nye giftstoffer lekker ut fra produkter, transport og jordbruk Sprøytemidler fra jordbruket Mjøsa og bromerte flammehemmere

34 Klimaendringer Det er mer CO2 i atmosfæren enn på 650 000 år
Klimaet og naturen endrer seg over hele verden Artene klarer verken å endre seg raskt nok eller rekker å flytte til passende steder En tredel av verdens arter kan dø ut på grunn av klimaendringer Det første klimaofferet var den gylne padda Vil snart være den største trusselen mot det biologiske mangfoldet

35 Trusler Habitatødeleggelse- endring og fragmentering
Introduksjon av fremmede arter Overbeskatning Sykdom Gift, mfl forurensning etc Klimaendringer

36 Vi må løse problemene Vi mennesker er skyld i at naturrikdommen raseres Klimaendringene og introduksjon av fremmede arter er de to trendene som er vanskeligst å reversere når de først har skjedd Derfor er det ekstra viktig å hindre dem før de går for langt

37 «Det er et moralsk spørsmål om vi har rett til å utrydde arter»
Og hva skjer da? «Det er et moralsk spørsmål om vi har rett til å utrydde arter» David Attenborough

38 Tenk igjennom: Med hvilken rett skal vi bestemme hvilke andre arter som skal finnes eller ikke? Med hvilken rett ødelegger vi arter og sammenhenger i naturen som det har tatt 4 milliarder år å utvikle? Hvorfor skal ikke våre etterkommere få oppleve en hel og mangfoldig og velfungerende natur? Hva gjør vi den dagen naturen er blitt så enkel at den ikke gir oss det vi trenger lenger?

39 Naturen er ressursgrunnlaget vårt

40 Millenium Ecosystem Assessement
“Hvordan kan vi forvente å takle fattigdom og klimaendringer hvis vi ikke passer på den naturlige rikdommen av dyr, planter, mikroorganismer og økosystemer som gjør planeten vår beboelig?” Millenium Ecosystem Assessement

41 Medisiner fra naturen ulike planter brukes i medisin ulike steder i verden av disse er truet av utryddelse Hvert år oppdages det nye medisinstoffer fra naturen Waxy monkey frog fra Sør- Amerika lager antibiotika som brukes I medisin til mennesker med AIDS To australske frosker som antakelig laget medisin mot magesår, ble utryddet før man klarte å finne stoffet

42 Vern mot naturkatastrofer
Erosjonskontroll avhenger av at det er mange ulike lokale arter planter Tsunamier kan hindres av mangroveskoger, men siden 1980 har en tredel av disse skogene forsvunnet Lessons from landslides

43 Mat må man ha Nødvendig med mangfold, for eksempel mot sykdommer
20% av verdens typer kveg, geiter, griser, hester og fjærkre risikerer utryddelse.

44 Hva kan vi gjøre? Vern av viktige naturområder
Begrensninger på uttak av naturressurser Øke kunnskapen om naturen, trusler og hvordan vi kan redde den

45 Forsvarssjef Sverre Diesen synes ofte han får for lite penger
Forsvarssjef Sverre Diesen synes ofte han får for lite penger. Sjekk ut miljøvernminister Erik Solheim

46 Det trengs mer penger til naturen
Skogvern i 2008-budsjettet: 89,9 millioner (kutt fra 2007!)‏ For å verne nok skog (4,6%) trengs det 4,32 milliarder Med dagens snegletempo vil det ta 48 år å verne mok skog Vi krever 2,1 milliard i 2009

47 Hva må gjøres i Norge? Skogvernet må økes mye, det er det aller viktigste Vern av mange ulike naturtyper Truede arter trenger vern av naturen rundt seg som de er avhengige av Passe bedre på de områdene som er vernet

48 Hvorfor er skogvern det viktigste?
Halvparten av Norges nesten 4000 truede arter lever i skog Vern av områder tar vare på alt det dyr og planter trenger for å overleve Forskere i Norge har sagt at det trengs minst 4,6% skogvern. Nå er vi på 1,4% Sverige og Finland har vernet over 5% hver

49 Hva vet vi? Det trengs mer skogvern
Det trengs vern av store områder og av ulike naturtyper Vi kjenner flere hundre verdifulle skogsområder over hele landet Det koster penger å verne Vi må vite mer for å redde enda mer natur i framtiden

50 Andre tiltak i Norge Nei til skadelige inngrep
Mer kunnskap om norsk natur Respektere verneområder Skjøtsel Mer penger til naturinstansene Planer for truede arter

51 Natur og Ungdoms krav 4,6% skogvern innen 2010
Bærekraftig drift av øvrig skog Kutt i økonomisk støtte til drift i verdifulle skoger En overordnet naturmangfoldlov Storstilt registrering av det norske naturmangfoldet Fiske opp all kongekrabben

52 Lyst til å redde en skog?

53 Hva må du finne ut? Er det verneverdige områder der du bor?
Er det noe vern på gang i ditt område? Hvis ja, hva skjer framover? Hvor kan vi blande oss? Kilder til kunnskap: media fylkesmannen naturmangfoldgruppa i NU eller Naturvernforbundet naturebase.no

54 Hva må du vite deretter? Hvem eier skogen? Hvem er enige med oss?
Hvem er uenige med oss? Hva er motstandernes argumenter?

55 Hva hvis ikke du finner ut alt?
Kjør på! så lenge vi vet at natur er trua og en verdifull skog må vernes, er det nok til å gjøre masse og vinne saken ofte er det viktigste å rope høyt Man lærer best underveis Spør noen! For eksempel oss på sentralt

56 Ting å gjøre – velg det dere synes er artig og dere tror er lurt
De formelle tingene: skrive høringer klage på vedtak Lobby få ordføreren engasjert i at han har verdifull natur skriv et faktaark møt de som jobber med saken hos fylkesmannen møt stortingspolitikere

57 Aksjonér! Aksjonsideer banner og løpesedler «samle inn penger»
boller og sjokolade utenfor møter bannerdropp bygg en skog

58 Aksjoner utenfor møter

59 Dra på tur til området med presse

60 Underskriftskampanje

61 Kostymer, banner og løpiser

62 Gjør noe stort- bygg en skog!

63

64 Overrekkelse- førstehjelp til skogen

65 Aksjon mot inngrep

66 Møt en politiker med krav

67 Vær synlig!

68 Tusen andre ting å gjøre
Lag en allianse for vern av skogen Skriv brev til miljøvernministeren og gjør presse på det Ring pressa om skogen Lag avslørende fakta planer om hogst hvor mange truede arter

69 Få en internasjonal miljøorganisasjon til å uttale seg om at skogen må vernes
Få en kjendis til å uttale seg Lag konsert for vern av skogen Lag underskriftskampanje Dra på tur til skogen med politikere, presse og biologer Hold foredrag for organisasjoner o.l.

70 Vi har dårlig tid, men vi kan gjøre det
"People often ask me what drives me. Perhaps the more difficult question would be: What would it take to stop me?" Wangari Mathaai


Laste ned ppt "Forsvinningsnummeret Natur i krise"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google