Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TITLE Presidentsamling 11.-12.januar 2014 Fevik. | 2 4-spørsmålsprøven 1.Er det sant? 2.Er det rettferdig overfor alle det angår? 3.Vil det skape forståelse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TITLE Presidentsamling 11.-12.januar 2014 Fevik. | 2 4-spørsmålsprøven 1.Er det sant? 2.Er det rettferdig overfor alle det angår? 3.Vil det skape forståelse."— Utskrift av presentasjonen:

1 TITLE Presidentsamling 11.-12.januar 2014 Fevik

2 | 2 4-spørsmålsprøven 1.Er det sant? 2.Er det rettferdig overfor alle det angår? 3.Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 4.Vil det være til det beste for alle det angår?

3 | 3 Effektive rotaryklubber (fra MOP’en) 2) Implement successful service projects in their own communities and communities in other countries 3) Support The Rotary Foundation, both financially and through program participation

4 | 4 Målsetting for året Legge inn klubbmål I Rotary Club Central Økonomi-innbetalinger og DDF Forstå og kunne administrere de nye Rotary grants Lære de formelle krav Sertifisere klubbene så de er klare til å bruke de nye grants (MOU) Ha opplæring og motivere egen klubb til prosjektarbeid og støtte til fondet.

5 | 5 Rotary club central 2 klubber har lagt inn mål 31 klubber har registrert klubbens fondsansvarlige (CRFC) 7 klubber har nådd sitt mål for Annual Program Fund (APF) xx klubber er sertifisert og kan benytte de nye grants til prosjekter De aller fleste klubbene har deltatt på kurs

6 | 6 status Klubbenes egen målsetting for innbetaling: varierer fra – NOK 100 til 600= ca USD 17 til 100 – USD 30 til 60 = ca NOK 180 til 360

7 | 7 Fra MOP’en om klubbmøter og TRF At least two meetings per year include presentations on the purpose, programs, and fund development activities of The Rotary Foundation. One of these programs is best held during Rotary Foundation Month, November. (RCP 7.030.4.)

8 | 8 Media-omdømme-kommunikasjon-markedsføring RPIC i sone 16 - Inger Britt Zeiner, Færder For distriktet: – Per Simon Mustvedt – Petter Jørgensen – Edrund Olaisen – DICO Peter Stray-Røding

9 | 9 Media og omdømme Den viktigste markedsføringen skjer I lokalmiljøet. BILDER i avisen viktig (et bilde mer enn 1000 ord) Den beste markedsføring skjer via handling og aktiviteter Rotarianere må vises! Rotaryvesker og vesTer pins

10 | 10 Aktiv markedsføring Aktiviteter utenfor kjøpesentra (eks Shelterbox) Invitere noen med til klubbmøter (foredrag skal normalt IKKE vare en time..) Flere åpne møter Bestille og dele ut infobrosjyrer om Rotary Støtte ungdomsbedrifter Være kreative

11 | 11 Hva har klubben DIN å fortelle om? FÅ HØRE! Ideer – planer – spesielle mennesker? Etc etc etc etc etc

12 | 12 FOR INNLEGG I AVISER Snakk med Per Simon – Ideer om HVA som bør inn i avisen Klubbmøter-lokale prosjekter? Nasjonale eller internasjonale Rotarybegivenheter? – Hvordan skal det forberedes? – Hvem skal vi ta kontakt med i avisen? – Når skal det gjøres?

13 | 13 FOR SOSIALE MEDIER Ta kontakt med Petter Jørgensen for evt besøk i klubben din – Facebook-twitter og de andre – Hvordan brukes det? – Til hva kan jeg bruke det?

14 | 14 HVEM HAR ANSVARET I KLUBBEN? MAN sa at NOEN burde gjøre det. INGEN visste hvem NOEN var ALLE så at INGENTING ble gjort. MAN kan være presidenten NOEN kan være deg eller Per eller Kari ALLE vil se at MYE blir gjort fordi ansvaret er gitt direkte til en eller flere personer

15 | 15 HVA GJØR KLUBBEN ? HVA SKJER I KLUBBEN SOM KAN INTERESSERE ANDRE? HVORFOR ER DU ROTARIANER? FORTELL ANDRE OM DET

16 | 16 Fokusområdene Peace and conflict prevention/resolution -fredsarbeid Disease prevention and treatment- forebyggende helsearbeid Water and sanitation – vann og sanitær Maternal and child health – mor og barn prosjekter Basic education and literacy- grunnleggende utdannelse – mot analfabetisme Economic and community development -sunn økonomi/samfunnsutvikling

17 | 17 Målsetting Prosjektene skal være: Bærekraftige – varig verdi Målbare i kvantitet (tallfestet) og kvalitet (beskrivelse) Fastsett på forhånd hvordan prosjektet skal måles

18 | 18 HVOR STARTER VI? Diskutere i klubben Type prosjekt – District/global grant? – Lokalt/internasjonalt? – For barn?utdannelse?vann?stipend? – Tidsramme? Hva har vi råd til? Samarbeidspartnere?

19 | 19 Planlegging Etabler en tremannskomite Avklar rollene/hvem gjør hva Plan for gjennomføring Budsjett-realistisk, innhent flere anbud Opprett bankkonto Beredskapsplan-hva gjør vi hvis… Hvor og hvordan oppbevares dokumentasjon

20 | 20 ”Klubben vil ikke ha noe prosjekt i år” Ikke alle klubber har menneskelige og økonomiske ressurser til å gjennomføre prosjekter hvert år. Da er det fint at vi har anledning til å støtte andre klubber som har prosjekter

21 | 21 VIKTIG Vær sikker på at du har en klubb i prosjektlandet som dere kan arbeide godt sammen med!!! For global grants må klubb i begge land være sertifisert!!!

22 | 22 Sertifisering President og innkommende president må lese, forstå og godkjenne med signatur (i år) Sertifisering gjelder for ett år om gangen Club qualification Memorandum of Understanding= samarbeidsavtale CRFC må delta på kurs og ha hovedansvar for gjennomføring av TRFprosjekter i klubben

23 | 23 Avtale om gjensidig forståelse og ansvar (heretter omtalt som «MOU») Klubbkvalifisering Forpliktelser til TRF ansvarlig Økonomistyringsplan Bank konto krav Rapportering på bruk av tildelte TRF midler Dokumentarkiv Rapportering om misbruk of TRF midler

24 | 24 Distrikt 2290 – interne forskrifter for regulering av TRF aktiviteter. Grunnlag Det er «District Qualification Memorandum of Understanding» (MOU) som er grunnlaget og som utgjør en rettslig bindende avtalen mellom Distrikt 2290 og TRF. Dette dokumentet regulerer de forhold som distriktet selv har vedtatt og som kommer i tillegg til MOU.

25 | 25 Sertifisering Pass på at klubben følger retningslinjene I MOU Velg et medlem(funksjon) som har ansvar for sertifiseringen, oppbevaring av dokumenter etc Unngå misbruk av tildelte midler -

26 | 26 Retningslinjer for grants Felles for TRF GG og TRF DG: – Alle klubber må være sertifisert – Alle klubber som har bidratt til APF de siste 12 måneder kan søke Klubbenes/distriktets egne prosjekter prioriteres framfor ”signaturprosjekter”

27 | 27 Forvaltning-”Stewardship ansvarlig forvaltning og kontroll av tilskuddsmidler – Rotarianere skal føre tilsyn – Til enhver tid ha oversikt over økonomien – Ha dokumentasjon a jour – Oppbevare kvitteringer iht forskrifter – Rapportere uregelmessigheter til distriktets guvernør – Sende inn rapporter i tråd med forskriftene

28 | 28 DISTRICT GRANT Distriktet kan søke om ca USD 17.000 ( ca 90-100.000 kr)til district grant som fordeles blant klubbenes prosjekter – etter søknad til distriktet Søknad innen 15.november- deretter vurderer TRF-komiteen søknadene. Så blir distriktets søknad sendt til HK og det tar ca to uker før pengene er inne på distriktets konto. DA får klubbene svar på om søknad ble innvilget

29 | 29 SØKNAD OM DISTRICT GRANT Søknad sendes til DGSC d-h-tved@online.no Søknadsfrist 15.NOVEMBER 2013 Søknadsskjema ligger på distriktets webside

30 | 30 District grants Ordningen blir tilnærmet tidligere DSG Søknader behandles lokalt – ikke andre tilskudd fra TRF Kan brukes lokalt og internasjonalt Mer fleksibelt enn dagens system, men krever lengre planlegging i forkant! Klubbene kommer med forslag til prosjekter!

31 | 31 Fordeler med District grant Medbestemmelse over DDF Større flexibilitet Raskere tilgang til penger Enklere rapporteringsrutiner Kan samarbeide med andre klubber for større prosjekter Kan brukes lokalt og internasjonalt

32 | 32 District grants - kan brukes til det meste innen Rotarys rammer : Humanitære prosjekter Yrkesutveksling (også tradisjonell GSE) VTT- Vocational training team Stipend til studenter for lokal eller internasjonal utdanning – ikke krav til nivå eller lengde, alder etc. Distriktet setter egne krav

33 | 33 Rapport district grant En side – sendes til distriktet umiddelbart etter prosjektets avslutning Husk kvitteringer og signatur Skjema på distriktets webside

34 | 34 Global grant MÅ VÆRE INNEN DE SEKS FOKUSOMRÅDER Klubb i prosjektland må også være sertifisert! Distriktet har USD 89.055 som kan brukes til prosjekter/polio/fredsstudier mm

35 | 35 Global grants=TRF GG Global grant ligner tidligere matching grant/MG og matches 1:1 for DDF- midler Minimum totalsum for prosjektet = – USD 30.000 – Klubber + DDF min USD 15.000 – Matching USD 15.000 = 30.000 MÅ VÆRE INNEN DE SEKS FOKUSOMRÅDER-klubb i prosjektland må også være sertifisert!

36 | 36 Fokusområdene Peace and conflict prevention/resolution -fredsarbeid Disease prevention and treatment- forebyggende helsearbeid Water and sanitation – vann og sanitær Maternal and child health – mor og barn prosjekter Basic education and literacy- grunnleggende utdannelse – mot analfabetisme Economic and community development -sunn økonomi/samfunnsutvikling

37 | 37 Yrkesrettet VTT – Vocational Training team skal enten lære bort eller bli lært. Må være innen fokusområdene og ha støtte fra to land Kan etc kombineres i et Global Grant Må være minst en rotarianer som leder + to medlemmer (rotarianere eller ikke- rotarianere)

38 | 38 Søknadsskjema TRF GG Online

39 | 39 Global Grant Rapport skal inneholde Hvordan rotarianere har vært involvert Hvilken type aktivitet Evaluere prosjektmål Hvordan er fokusområdene dekket Hvordan ble pengene brukt Hvem og hvor mange hadde nytte av prosjektet

40 | 40 OBS Når klubb eller distrikt er ”primary sponsor” er det begrensning på 10 åpne prosjekter samtidig.

41 | 41 OBS 2 Grants kan ikke brukes i noen sammenheng som diskriminerer en gruppe, kan ikke brukes for å fremme et spesielt politisk eller religiøst syn. De kan ikke brukes for å støtte RYLA, RFE, ungdomsutveksling eller Rotaract eller som grunnlag for et nytt grant Ikke til å eiendom eller bygninger Ikke til ”fundraising activities”

42 | 42 Packaged Grant Forhåndslaget prosjekt dekket av World fund og Strategisk valgt partner, bl.a. – Mercy Ships – Aga Khan universitetet – Oiko Credits

43 | 43 Rotarianernes rolle Vurdere lokale behov for et slikt prosjekt Velge ut og støtte studenter Støtte og veilede fagteam Fremskaffe teknisk kompetanse PI og PR om prosjektet Overvåke og evaluere prosjektet KAN SØKES HELE ÅRET

44 | 44 Gruppeoppgave – district grant Diskuter i gruppen og fyll ut 2 søknader. – Velg mellom lokale eller internasjonale prosjekt, humanitært eller stipend – Sjekk distriktets retningslinjer

45 | 45 Hjelpemidler På rotary.no – under fane TRF E-learning - learn.rotary.org Målgruppen er rotarianere på klubbnivå. Webinar – rotary.org – klubbnivå Grant Management Manual For klubber og distrikt som skal søke om Global Grant DISTRIKTETS TRF KOMITE

46 | 46 Rotary.org – ny webside

47 | 47 Rotary Club Central ENKEL – NYTTIG – VIKTIG Gå inn på rotary.org Klikk på My Rotary Til venstre midt på siden i blå skrift: Rotary club central

48 | 48 TAKK FOR AT DU KOM VEL HJEM


Laste ned ppt "TITLE Presidentsamling 11.-12.januar 2014 Fevik. | 2 4-spørsmålsprøven 1.Er det sant? 2.Er det rettferdig overfor alle det angår? 3.Vil det skape forståelse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google