Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 w ww.ntnu.no NTNU Figures and facts Fornybare marine ressurser Er det fremtid i sjømat? Hva tilbys på NTNU Marin? Mulige prosjekt og diplomoppgaver Jobbmuligheter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 w ww.ntnu.no NTNU Figures and facts Fornybare marine ressurser Er det fremtid i sjømat? Hva tilbys på NTNU Marin? Mulige prosjekt og diplomoppgaver Jobbmuligheter."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 w ww.ntnu.no NTNU Figures and facts Fornybare marine ressurser Er det fremtid i sjømat? Hva tilbys på NTNU Marin? Mulige prosjekt og diplomoppgaver Jobbmuligheter

2 2 w ww.ntnu.no NTNU Figures and facts Fortsatt fisk i havet (og i merdene) Verdens nest største eksportør av sjømat (etter Kina) Norsk forvaltning internasjonalt ledende Produserte nær 1 mill. tonn laks og ørret i 2010 Nye arter på vei Fortsatt stort potensial for økt (og varig) verdistigning (og verden vil ha mer sjømat)

3 3 Norge eksporterte sjømat til en verdi av 54 milliarder kroner i 2010 w ww.ntnu.no NTNU Figures and facts

4 4 Eksportverdi fordelt på tradisjonelt fiske og oppdrett w ww.ntnu.no NTNU Figures and facts

5 5 Det store bildet: globale utfordringer Mat Energi Klima

6 6 6 Limiting factors for food production towards 2050 9.5 billion people in 2050 Water Food sufficiency requires 900 cubic metres of fresh water pr. person pr. year. Area Grazing area has to increase by 50-70 % Aquaculture growth requires new feed sources and other species

7 7 7 Bioproduction and food supply

8 8 8 Annual production and current growth rate of in food production FAO, 2006

9 9 9 Sustainability is the key issue Ecological sustainability Energy usage, consumption of resources Economic sustainability Competitive relative to meat and poultry Social sustainability Improvement of local life quality Jobs Different needs in different parts of the world Fair distribution

10 10 Seafood in perspective

11 11 General aquaculture trends Increasing industrialization More highly specialized partners Strict market demands (traceability and information) More specialized solutions

12 12 w ww.ntnu.no NTNU Figures and facts Ca. 100 ganger større volum 157m x 30m dyp not = 60 000 M3. 40m x 4m dyp not = 550 M3

13 13 w ww.ntnu.no NTNU Figures and facts Ikke uvanlig med 1100 tonn i en merd.…2200 kyr!

14 14 w ww.ntnu.no NTNU Figures and facts Fagprofilen skal gi: Grunnleggende innføring i forutsetninger og hovedprinsipper for prosjektering av fiskefartøyer og produksjonssystemer for havbruk Vekt på å gi forståelse for samspillet mellom teknologi, biologi og samfunnsrelaterte forhold i et bærekraftighetsperspektiv.

15 15 w ww.ntnu.no NTNU Figures and facts MaCoDev - Marin kystutvikling Faglig struktur for masterstudie Studentene forblir i moderinstitutt, men : Tre fellesfag: Bærekraftig forvaltning av marine ressurser Biologisk oceanografi Eksperter i team – felles landsby Valgfag fra annen disiplin (fra meny av fag fra instituttene): Marin økologi Marin observasjonsteknikk Havbruk Foredlingsteknologi Kystsamfunn etc.

16 16 w ww.ntnu.no NTNU Figures and facts Infrastruktur på MTS, Brattøra, Trolla, ACE (AquaCulture Engineering AS) og fjorden Gunnerus, AUR-lab Marin virksomhet er et tematisk satsingsområde på NTNU Samarbeid med SINTEF Fiskeri og havbruk og næringsaktører Oppgaver kan gjennomføres med bruk av Gunnerus, tilgang på ROV etc.

17 17 w ww.ntnu.no NTNU Figures and facts Konseptutvikling, havbruk Framtidens arbeidsplattform for havbruk - en god og sikker arbeidsplass. Utvikling av metoder og konsepter for sikker drift og operasjon av oppdrettsanlegg. Rømningsfrie oppdrettsanlegg for eksponerte lokaliteter. Anlegg for kombinerte funksjoner (mat/energi/flere arter og nivå etc.)

18 18 Seafood Production

19 19 Intelligent structures –Control of large-scale interconnected marine structures –Sea farming in weather exposed areas are considered. –Mobile installations may be foreseen –Motion and vibration damping by means of active suspension joints and bracing elements –Configuration control by means of thrusters and/or mooring lines –Shape control Control philosophy similar to space structures

20 20 w ww.ntnu.no NTNU Figures and facts Konseptutvikling, fangst Utvikling av fremtidens tråler eller kystfiskefartøy med vekt på arbeidsmiljø, effektivitet, logistikk etc. Utvikling av kystfiskefartøy i kombinasjon med oljeberedskap. Utvikling av kystfiskefartøy tilpasset fangst av rauåte (Calanus finmarchicus). Utvikling av mer energivennlig trål.

21 21 w ww.ntnu.no NTNU Figures and facts Reduksjon av energiforbruk og utslipp Bruk av alternative energibærere i fangstleddet. Eksempelvis bruk av hydrogen og brenselsceller, hybriddrift osv. Systemer for økt energigjenvinning ombord i fiskefartøy. Bruk av ORC- teknologi etc. Nye energiløsninger for moderne havbruk (LNG, hydrogen, brenselceller, vind og bølger).

22 22 w ww.ntnu.no NTNU Figures and facts Effektive forsyningskjeder, logistikk Effektive systemer for frakt av ferskfisk. Innbefatter logistikk og forsyningskjede, sammenligning av landtransport med sjøtransport. Utvikling av systemer for effektiv logistikk i havbruk, levende transport etc.

23 23 Trengs det kandidater? En masterutdanning med fordypning innen ”Fornybare marine ressurser” gir en solid bakgrunn for en karriere både nasjonalt og internasjonalt innen: fiskeri- og oppdrettsselskaper, produsenter av utstyr til oppdrett og fiskeri, maritim leverandørindustri generelt, maritime konsulentselskaper og forskning og forvaltning på flere plan. Fordypningens tverrfaglige natur etterspurt av næringsaktørene innen både havbruks- og fiskerisiden. w ww.ntnu.no NTNU Figures and facts

24 24 w ww.ntnu.no NTNU Figures and facts Sjømat er sundt!


Laste ned ppt "1 w ww.ntnu.no NTNU Figures and facts Fornybare marine ressurser Er det fremtid i sjømat? Hva tilbys på NTNU Marin? Mulige prosjekt og diplomoppgaver Jobbmuligheter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google