Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonsmøte 20.3.2014 Om utredning av Ringeriksbanen Råd til utredningsfasen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonsmøte 20.3.2014 Om utredning av Ringeriksbanen Råd til utredningsfasen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonsmøte 20.3.2014 Om utredning av Ringeriksbanen Råd til utredningsfasen

2

3

4 Status/ vedtak E 16 Grønn korridor for E-16 ble vedtatt av Hole kommunestyre etter lang demokratisk prosess basert på innspill fra innbyggerne. Forutsetter: – Rett bru (felles for bane og vei) – Lang tunell (Kroksund – Bymoen) Ivaretar best hensynet til: – jordbruk og verneområder – kulturlandskap/ natur og utviklingsmuligheter På tross av innsigelsene og at dette er noe dyrere, råder vi departementet til å gå inn for denne løsningen

5 Status/ innspill bane HK var i utgangspunktet fornøyd med Åsa- alternativet, men forstår at nye krav gir behov for å se på andre alternativer. Dersom banen fortsatt skal gå gjennom Hole, mener vi at: – korridorvalget for vei (grønn korridor) skal benyttes – samme begrunnelse som for vei legges til grunn

6 Men på følgende premisser…. Kryssing av Kroksundet må skje i felles rett bru fra Elstangen til Hammeren Egen tunell under Gjestvaldåsen via Vik og videre til Bymoen (Busundalternativet) Ønske om stoppested ved Elstangen (lengst syd i bygda) i stedet for Vik, om dette er mulig. Grønn korridor for E-16 er også beste alternativet for bane og ivaretar kommunens muligheter for vekst og utvikling og som skåner kommunens naturgitte verdier

7 Kommunens bekymring er at …. banen «løfter» veien opp i dagen, syd for Vik. andre innsigelser som er fremmet umuliggjør realisering planlegging av bane forsinker framdrift for vei, selv om det er viktig å få bestemt hvor banen skal gå. Alt annet vil hemme kommunens mulighet for å planlegge framtidig vekst og utvikling

8 Kommunens behov HK har fått tilsagn om bistand til utredning/ avklaring mht utfordringer og konsekvenser som følge av et stoppested på Elstangen eventuelt Vik JBV bes vektlegge informasjonsarbeidet i den videre prosess (ref SVV)


Laste ned ppt "Informasjonsmøte 20.3.2014 Om utredning av Ringeriksbanen Råd til utredningsfasen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google