Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utviklingen og kvinnens plass i Den norske Kirke de siste 50 år.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utviklingen og kvinnens plass i Den norske Kirke de siste 50 år."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utviklingen og kvinnens plass i Den norske Kirke de siste 50 år.
Kristendom Utviklingen og kvinnens plass i Den norske Kirke de siste 50 år.

2 Historisk tilbakeblikk
Valborg Lerche, var den første norske kvinne som tok embetseksamen i teologi i 1899. Prest kunne hun ikke bli… I 1938 vedtok Stortinget at kvinner kunne ansettes i alle statens embeter. Men i vedtaket var det en tilføyelse som sa at “kvinner ikke bør ansettes som prester hvor menigheten av prinsipielle grunner uttaler seg MOT det.”  Sjelessørger, misjonsarbeid, skolen, kirkeligestillinger I 1956 vedtok Stortinget å gi kvinner tilgang til prestetjenesten uten reservasjon

3 Norsk kvinnelig teologforening
Agnes Vold, Anne Berit Stensaker og Agnete Fischer var noen av de 40 teologene som tok initiativ til å danne ein forening. Norsk kvinnelig teologforening, ble stiftet Oslo 18. oktober 1958, NKTF. Foreningens formål var å skape e kristent og faglig felleskap mellom norske kvinnelige teologer. Utdrag fra søknaden; ”Vi sender dette brevet for å høre hva du synes om at vi også her i Norge danner en forening for kvinnelige teologer. Vi vet også at mange kvinnelige teologer har følt behov for fellesskap og samarbeid i fastere former enn det mer tilfeldig som hittil har vært, ikke bare for sin egen personlige del, men også av hensyn til den tjeneste de har. En del av oss har derfor arbeidet noe videre med dette spørsmålet, og har også drøftet de retningslinjer vi synes en slik forening bør arbeide etter. Nå har vi kommet så langt at vi tillater oss å bry deg med følgende:”(ukjent kilde) ”Foreningens formål er å skape grunnlag for kristent og faglig fellesskap mellom norske kvinnelige teologer.
Den vil også, så vidt mulig, ivareta de kvinnelige teologers interesser med hensyn til arbeidsmuligheter og arbeidsvilkår, så de på beste måte kan fylle sin plass i norsk kirkeliv.”(ukjent kilde) Tilhengere og motstandere

4 Debatten Tre svenske kvinner viet til prest i Sverige, rundt 1960
Store protester den første norske kvinnelige prest, Ingrid Bjerkås To tredjedeler av bispekollegiet erklærte; "vi finner det umulig å forene kvinnelig prestetjeneste med Det nye testamentes grunnholdning og med dets direkte utsagn. Det avviser kvinnens adgang til hyrde- og læreembetet og begrunner dette prinsipielt med å henvise både til Guds skaperordning og til Herrens eget bud. Dermed kjenner vi oss bundet av det Guds ord som vi i all vår tjeneste har forpliktet oss på". Fra 1961 til 1975 ble det i alt ordinert 21 kvinnelige prester I 1977 gjorde biskopene i et møte vedtak som satte skille mellom homofil legning som var akseptert og homofil praksis som ikke var akseptert.

5 Sentrale personer Ingrid Bjerkås (1901 – 1980)
Bjerkås var sogneprest i Senja fra 1961 til 1965 og deretter prest ved Martina Hansens Hospital i Bærum. Et mindretall av menigheten holdt seg borte

6 Rosemarie Köhn Norges første kvinnelige biskop, fra 1993 til 2006.
Den andre (etter tyske Maria Jepsen) biskopen i den lutherske kirken på verdensbasis Hennes innsettelse var kontroversiell og førte til en del splittelse i Den Norske Kirke. Krittikken deride seg om hennes liberale syn på homofili. Köhn innsatte Siri Sunde mot Kirkemøtes flertall I 1997. Hun ble I 2006 samboer med en dansk prest, Susanne Sønderbo.

7 Siri Sunde Utdannet teolog i 1994 Ordinært prest i 1996, Nordre Land.
Sunde-saken; dreier seg om hvorvidt en homofil som har inngått partnerskap, kan være prest i Den norske kirke. Gikk ut i permisjon i påvente av Kirkemøtets behandling av homofilisaken. I 1999 fikk hun fortsette i sin stilling.

8 Tilbakeblikk Motstanden mot kvinnelige prester har basert seg på blant annet, det såkalte taleforbudet. ” Som i alle kristne menigheter skal kvinnene tie i menighetssamlingene. Det er ikke tillatt for dem å tale, de skal underordne seg, slik også loven sier. Hvis det er noe de vil lære, så la dem spørre sine menn hjemme. For det sømmer seg ikke for en kvinne å tale i menigheten.”(1 Kor 14,33–35) ”En kvinne skal ta imot læren i tausehet; hun skal underordne seg. Jeg tillater ikke en kvinne å opptre som lærer, heller ikke å være herre over mannen; hun skal være stille.” (1 Tim 2,11–13) “Her er dere ikke jøde eller greker, slave eller fir, mann eller kvinne. Dere er alle én, Kristus Jesus.” (Gal 3,28) Statskirken og samfunnet Sosiale og kuturelle utviklinger

9 Kilder http://www.snl.no/Siri_Sunde
Bibelen 8.html


Laste ned ppt "Utviklingen og kvinnens plass i Den norske Kirke de siste 50 år."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google