Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hverdagsrehabilitering Del 2 Brukerrolle – Tjenesteyterrolle/hjelper Samarbeidsprosjekt mellom: Froland, Arendal, Risør, Grimstad, Åmli, Tvedestrand og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hverdagsrehabilitering Del 2 Brukerrolle – Tjenesteyterrolle/hjelper Samarbeidsprosjekt mellom: Froland, Arendal, Risør, Grimstad, Åmli, Tvedestrand og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hverdagsrehabilitering Del 2 Brukerrolle – Tjenesteyterrolle/hjelper Samarbeidsprosjekt mellom: Froland, Arendal, Risør, Grimstad, Åmli, Tvedestrand og Vegårshei

2 Hva er en ”rolle”?  Mor/Far, besteforeldre  Datter/sønn, svigerdatter/sønn  Bror/søster  Pårørende  God venn  Bruker/pasient  Hjelper/tjenesteyter  Annet?

3 Vårt menneskesyn innebærer….  M øtes med respekt  Bli tatt på alvor  Oppleve likeverd  Oppleve ”god” maktbalanse  Leve ”sitt” liv uti fra sine forutsetninger

4 Brukerrollen  Spesialist på eget liv  Ta Brukers/pårørendes kompetanse og innsikt på alvor  Se nytten av kombinasjon Bruker/fagkompetanse

5 Brukerrollen  Du skal vokse…, jeg skal avta…  Fokus på medvirkning  Fokus på ressurser  Fokus på muligheter  Fokus på mestring  Ta ansvar i eget liv

6 Hjelperollen o Fagperson – egen kompetanse? o Hvordan møter jeg Bruker? o Forventningsavklaring – hvem skal gjøre hva? o Informasjonsplikt

7 Hvem er jeg som hjelper?  Hvem henvender jeg meg til?  Hva med kroppsspråk?  Klarer jeg å lytte?  Hvordan klarer jeg å bygge en god relasjon?  Hvordan håndterer jeg motstand?

8 Tverrfaglig samarbeid – Når?  Brukers mål er utgangspunkt for hvem som er aktuell å trekke inn  Alle som yter tjenester MÅ ha felles mål = BRUKERS MÅL  Rehabilitering kan ingen klare alene, det er et samarbeid

9 Tverrfaglig samarbeid – hvem? Aktuelle samarbeidspartnere i kommunen: Pårørende Hjemmetjeneste Psykiatrisk sykepleier Ergoterapeut Fysioterapeut Amb. Vaktmester Fastlege Nettverk Frivillige organisasjoner Nav Brukerorganisasjoner Dagsenter Annet….

10 Tverrfaglig samarbeid – hvem? Utenfor kommunen: Spesialisthelsetjenesten ( 2., 3. og 4. linje) Hjelpemiddelsentralen Private rehabiliteringsklinikker Interkommunale tjenester Annet..?

11 Noen sannheter fra en Bruker  Helsepersonell er oftest mest opptatt av sykdommen  De bruker mye tid på kartlegging som ikke fører til noe  For meg er det viktig å fokusere på det jeg kan klare  Det er det positive som gir meg motivasjon  Fokuser på MEG og ikke på sykdommen

12 PAUSE……

13 Tema for refleksjon – smågrupper….  Er jeg bevisst nok i rollen som hjelper slik at Bruker får brukt sine ressurser i hverdagen? Eksempler på hvordan få fram Brukers ressurser…  Er det noe jeg kan gjøre annerledes for at Bruker skal oppleve mestring i hverdagen? Eksempler på hva som kan gjøres annerledes…

14 Praktisk  Tenk at du har lammelse i høyre arm  Ta på og av jakke  Hvordan hjelper du en slik pasient?  Prøv å kutte en skive og smøre på den  Hva må til for å klare dette selv?  Tenk at du vasker ansikt og overkroppen  Hva må til for å klare oppgaven?


Laste ned ppt "Hverdagsrehabilitering Del 2 Brukerrolle – Tjenesteyterrolle/hjelper Samarbeidsprosjekt mellom: Froland, Arendal, Risør, Grimstad, Åmli, Tvedestrand og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google