Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tiltakspakken og målinger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tiltakspakken og målinger"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tiltakspakken og målinger
Læringsnettverk Aust-Agder Ved Silje Bjerkås Veileder Extranet

2 Tiltakspakken Tiltakspakken omfatter strukturert legemiddelgjennomgang av pasientens legemidler i tverrfaglig team. Innsatsområdet fokuserer på faste legemidler som oppført på legemiddellisten og behovslegemidler, ikke naturpreparater som kosttilskudd og vitaminer/ mineraler. Tiltakspakken har også fokus på implementering av kartlegging- og vurderingsverktøy, samt bedring av kvaliteten på dokumentasjon i pasientens journal. kkerhetskampanje pasientsikkerhetskampanjen Veileder Extranet

3 Tiltakspakkens 4 punkter
Tverrfaglig strukturert legemiddelgjennomgang (LMG) med sjekkliste og registrering av indikatorer Opprette registreringstype ”legemiddelgjennomgang” i pasientjournal Pleieplan med observasjoner og rapporter innen 24 timer i henhold til oppfølging av forskrivning Tverrfaglige undervisnings- og casemøter i avdelingene

4 Hjelpemidler Alle hjelpemidler ligger på under riktig legemiddelbruk i sykehjem Måledokument Rapport fra pilotprosjekt Sjekkliste før Legemiddelgjennomgang Interaksjonsdatabasen START- og STOPP – kriteriene

5 Forbedringsmodellen

6 Hvilke mål vil dere ha for deres sykehjem?
Eksempler på mål: Alle langtidspasienter (21) ved sykehjemmet har en LMG innen 17. oktober 2013 ( 100 %) Indikasjon oppført på legemiddellisten er 95 % innen 2013 Alle primærkontakter er delaktig i tverrfaglig LMG Bruk av legemidler reduseres med 20 % innen utgangen av 2013

7 Målinger Prosesser og resultater skal registreres i pasientsikkerhetskampanjens database, Extranet: https://extranet.pasientsikkerhetskampanjen.no Extranet - en felles plass for målinger av forbedringsarbeid i pasientsikkerhetskampanjen Bygger på enkle, løpende målinger Viktig for å følge utviklingen og engasjere Dataene som registreres eies og skal benyttes lokalt.

8 Hvordan måle og hvem skal være med
En måleansvarlig Alle langtidspasientene i de avdelingen som er med. Baseline måling før oppstart. Deretter en gang pr. mnd – fast tidspunkt Fremvisning og faglig diskusjon rundt resultater og utvikling lokalt er viktig

9 Obligatoriske målinger for læringsnettverket
Kode Type måling 1.01 Andel langtidspasienter som har hatt LMG siste halvår 1.02 Andel legemidler med indikasjon 1.03 Andel pasienter med plan for oppfølging 1.04 Gj.snittlig antall fastelegemidler med ATC-kode Evt. Ègendefinerte målinger

10 Registrering og innlogging
Internettadresse: https://extranet.pasientsikkerhetskampanjen.no/users/login.aspx Registrering: Dersom du skal være deltaker i et måleteam i Extranet, vil du motta en mail om å registrere deg først. Innlogging: Når du er registrert logger du deg inn med et brukernavn (din e-postadr.) og et selvbestemt passord. Glemt passord: Trykk på ”tasten” og du mottar mail med passord etter en kort stund. Veileder Extranet

11 Registrering Fyll inn alle punkter markert med stjerne.
Velg selv brukernavn (din e-post adresse) og et selvbestemt passord. Du kan senere endre info ved å åpne Min profil

12 Klikk på aktuelt prosjekt for å komme inn
Klikk på aktuelt prosjekt for å komme inn. I dette tilfellet ”I trygge hender”. 12

13 Prosjektets hjemmeside
Hovedmeny Prosjektnyheter Diskusjoner Snarvei til eget team Nye prosjektdokumenter 13 Veileder Extranet

14 Oversikt medlemmer i teamet
Valg av mål Oversikt medlemmer i teamet Tildeling av roller – Roller gis av den som er registrert som Hovedkontakt Send meldinger til de andre teammedlemmene! Leveringsklare oppdrag Målsettinger for teamet Punktene under Administrasjon er synlige og tilgjengelige avhengig av rolle og tilgang. 14 Veileder Extranet

15 Tildeling av roller For å tildele roller til andre deltagere i teamet, klikk på ”Rolle tildeling” under ”Administrasjon”. Deretter velg aktuell rolle ved å klikke på rullgardinen. Legg så inn e-post adressen til ny teamdeltager i feltet ved siden av. NB! Det er viktig at e-post adressen er eksakt lik den som deltageren bruker ved innlogging i Extranet. Også i forhold til store og små bokstaver. Velg deretter ”Tildel funksjon”. Personen vil nå få en e-post med bekreftelse på at vedkommende har fått en rolle i teamet.

16 Valg av målinger Valg av aktuelle målinger.
Marker i ruten foran målingen Aktiver deretter målingen ved å klikke på denne knappen. 16 Veileder Extranet

17 Valg av målinger Valgte målinger Handlinger
Kopi Data Register Fjern Handlinger Kopi: kopieres for å lage en ganske lik måling. Data: gå rett til målingen Registrering: Gå rett til registrering Fjern: Fjern målingen. Kan bare utføres av hovedkontakt og kan ikke fjernes dersom det er lagt inn data. 17

18 Valg av målinger Målingene vises slik på teamets hjemmeside 18

19 Data- registrering 19 Veileder Extranet

20 Registrering Teller Nevner
Hendelse Endring Teller Nevner Skal man skrive inn merknad, må Hendelse eller Endring velges. Kommentarer som forklarer registrering. Eks. Baseline eller 1. måling eller tiltak iverksatt. 20 Veileder Extranet

21 Registrering av data Når dataene er lagt inn, registreres plottene i diagrammet umiddelbart. Trykk på Rundiagram. Se neste foil. 21 Veileder Extranet

22 Rundiagram Foil 20 Foil 21 Foil 22 Foil 23 Foil 24 22

23 Endre baseline/median
Etter første baseline er gjennomført og nye tiltak iverksatt, kan ny baselinen/median etableres. 23 Veileder Extranet

24 Målrapporter Mer detaljer neste foil 24 Veileder Extranet

25 Rapporter Rapporter for egne tilpassede målinger
Dersom man har flere serier kan disse inkluderes i samme rapport ”Gamle” og arkiverte målinger inkluderes i rapporten 25 Veileder Extranet

26 Lykke til!

27 Referanser


Laste ned ppt "Tiltakspakken og målinger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google