Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ved Silje Bjerkås Tiltakspakken og målinger Læringsnettverk Aust-Agder 09.04.13.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ved Silje Bjerkås Tiltakspakken og målinger Læringsnettverk Aust-Agder 09.04.13."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ved Silje Bjerkås Tiltakspakken og målinger Læringsnettverk Aust-Agder 09.04.13

2 Tiltakspakken − − Tiltakspakken omfatter strukturert legemiddelgjennomgang av pasientens legemidler i tverrfaglig team. − Innsatsområdet fokuserer på faste legemidler som oppført på legemiddellisten og behovslegemidler, ikke naturpreparater som kosttilskudd og vitaminer/ mineraler. − Tiltakspakken har også fokus på implementering av kartlegging- og vurderingsverktøy, samt bedring av kvaliteten på dokumentasjon i pasientens journal. kkerhetskampanje − pasientsikkerhetskampanjen Side 2

3 Tiltakspakkens 4 punkter 1.Tverrfaglig strukturert legemiddelgjennomgang (LMG) med sjekkliste og registrering av indikatorer 2.Opprette registreringstype ”legemiddelgjennomgang” i pasientjournal 3.Pleieplan med observasjoner og rapporter innen 24 timer i henhold til oppfølging av forskrivning 4.Tverrfaglige undervisnings- og casemøter i avdelingene Side 3

4 Hjelpemidler − Alle hjelpemidler ligger på www.pasientsikkerhetskampanjen.no under riktig legemiddelbruk i sykehjem − Måledokument − Rapport fra pilotprosjekt − Sjekkliste før Legemiddelgjennomgang − Interaksjonsdatabasen www.interaksjoner.no/ − START- og STOPP – kriteriene Side 4

5 Forbedringsmodellen Side 5

6 Hvilke mål vil dere ha for deres sykehjem? − Eksempler på mål: − Alle langtidspasienter (21) ved sykehjemmet har en LMG innen 17. oktober 2013 ( 100 %) − Indikasjon oppført på legemiddellisten er 95 % innen 2013 − Alle primærkontakter er delaktig i tverrfaglig LMG − Bruk av legemidler reduseres med 20 % innen utgangen av 2013 Side 6

7 Målinger Prosesser og resultater skal registreres i pasientsikkerhetskampanjens database, Extranet: − https://extranet.pasientsikkerhetskampanjen.nohttps://extranet.pasientsikkerhetskampanjen.no − Extranet - en felles plass for målinger av forbedringsarbeid i pasientsikkerhetskampanjen Bygger på enkle, løpende målinger Viktig for å følge utviklingen og engasjere Dataene som registreres eies og skal benyttes lokalt. 7

8 Hvordan måle og hvem skal være med En måleansvarlig Alle langtidspasientene i de avdelingen som er med. Baseline måling før oppstart. Deretter en gang pr. mnd – fast tidspunkt Fremvisning og faglig diskusjon rundt resultater og utvikling lokalt er viktig Side 8

9 Obligatoriske målinger for læringsnettverket KodeType måling 1.01Andel langtidspasienter som har hatt LMG siste halvår 1.02Andel legemidler med indikasjon 1.03Andel pasienter med plan for oppfølging 1.04Gj.snittlig antall fastelegemidler med ATC-kode Evt.Ègendefinerte målinger Side 9

10 Registrering og innlogging Internettadresse: https://extranet.pasientsikkerhetskampa njen.no/users/login.aspx https://extranet.pasientsikkerhetskampa njen.no/users/login.aspx Registrering: Dersom du skal være deltaker i et måleteam i Extranet, vil du motta en mail om å registrere deg først. Innlogging: Når du er registrert logger du deg inn med et brukernavn (din e-postadr.) og et selvbestemt passord. Glemt passord: Trykk på ”tasten” og du mottar mail med passord etter en kort stund. 10

11 Registrering − Fyll inn alle punkter markert med stjerne. − Velg selv brukernavn (din e- post adresse) og et selvbestemt passord. − Du kan senere endre info ved å åpne Min profil Side 11

12 Klikk på aktuelt prosjekt for å komme inn. I dette tilfellet ”I trygge hender”. 12

13 Prosjektets hjemmeside Hovedmeny Prosjektnyheter Diskusjoner Snarvei til eget team Nye prosjektdokumenter 13

14 Valg av mål Oversikt medlemmer i teamet Tildeling av roller – Roller gis av den som er registrert som Hovedkontakt Send meldinger til de andre teammedlemmene! Leveringsklare oppdrag Målsettinger for teamet Punktene under Administrasjon er synlige og tilgjengelige avhengig av rolle og tilgang. 14

15 Tildeling av roller For å tildele roller til andre deltagere i teamet, klikk på ”Rolle tildeling” under ”Administrasjon”. Deretter velg aktuell rolle ved å klikke på rullgardinen. Legg så inn e-post adressen til ny teamdeltager i feltet ved siden av. NB! Det er viktig at e-post adressen er eksakt lik den som deltageren bruker ved innlogging i Extranet. Også i forhold til store og små bokstaver. Velg deretter ”Tildel funksjon”. Personen vil nå få en e-post med bekreftelse på at vedkommende har fått en rolle i teamet. 15

16 Valg av målinger Valg av aktuelle målinger. Marker i ruten foran målingen Aktiver deretter målingen ved å klikke på denne knappen. 16

17 Valg av målinger Kopi Data Register Fjern Valgte målinger Handlinger Kopi: kopieres for å lage en ganske lik måling. Data: gå rett til målingen Registrering: Gå rett til registrering Fjern: Fjern målingen. Kan bare utføres av hovedkontakt og kan ikke fjernes dersom det er lagt inn data. 17

18 Valg av målinger Målingene vises slik på teamets hjemmeside 18

19 Data- registrering 19

20 Registrering Hendelse Endring TellerNevner Skal man skrive inn merknad, må Hendelse eller Endring velges. Kommentarer som forklarer registrering. Eks. Baseline eller 1. måling eller tiltak iverksatt. 20

21 Registrering av data Når dataene er lagt inn, registreres plottene i diagrammet umiddelbart. Trykk på Rundiagram. Se neste foil. 21

22 Rundiagram Foil 20 Foil 21 Foil 22 Foil 23 Foil 24 22

23 Endre baseline/ median Etter første baseline er gjennomført og nye tiltak iverksatt, kan ny baselinen/median etableres. 23

24 Målrapporter Mer detaljer neste foil 24

25 Rapporter Rapporter for egne tilpassede målinger ”Gamle” og arkiverte målinger inkluderes i rapporten Dersom man har flere serier kan disse inkluderes i samme rapport 25

26 Lykke til!

27 Referanser − http://www.pasientsikkerhetskampanjen.no/no/I+trygge+hender/In nsatsomr%C3%A5der/_attachment/1911?_ts=13dd0241b02 http://www.pasientsikkerhetskampanjen.no/no/I+trygge+hender/In nsatsomr%C3%A5der/_attachment/1911?_ts=13dd0241b02 − http://www.pasientsikkerhetskampanjen.no/no/I+trygge+hender/In nsatsomr%C3%A5der/_attachment/1006?_ts=137a727bf78 http://www.pasientsikkerhetskampanjen.no/no/I+trygge+hender/In nsatsomr%C3%A5der/_attachment/1006?_ts=137a727bf78


Laste ned ppt "Ved Silje Bjerkås Tiltakspakken og målinger Læringsnettverk Aust-Agder 09.04.13."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google