Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hverdagsrehabilitering Del 3 Brukermedvirkning Samarbeidsprosjekt mellom: Froland, Arendal, Risør, Grimstad, Åmli, Tvedestrand og Vegårshei.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hverdagsrehabilitering Del 3 Brukermedvirkning Samarbeidsprosjekt mellom: Froland, Arendal, Risør, Grimstad, Åmli, Tvedestrand og Vegårshei."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hverdagsrehabilitering Del 3 Brukermedvirkning Samarbeidsprosjekt mellom: Froland, Arendal, Risør, Grimstad, Åmli, Tvedestrand og Vegårshei

2 BRUKERMEDVIRKNING  Definisjon: ”Brukermedvirkning er når brukere eller brukerrepresentanter går i dialog med tjenesteytere og på lik fot med dem tilbyr kompetanse og spesialkunnskap, basert på egne/og eller andres erfaringer, for å løse ulike oppgaver.” (FFO)

3 BRUKERMEDVIRKNING  Brukermedvirkning er hjemlet i bla: Pasientrettighetsloven Lov om helsepersonell Rehabiliteringsforskriften Lov om psykisk helse Disse rettighetene er like mye moralske rettigheter som juridiske.

4 BRUKERMEDVIRKNING PÅ POLITISK/SYSTEMNIVÅ  I St.meld.nr.40, side 263 står det: ”Brukermedvirkning på systemnivå har ofte to formål. Brukerne har ut fra demokratiske prinsipper, krav på god informasjon og på å bli hørt i saker som angår dem. ”Brukermedvirkning skal gi kommunene, fylkeskommunene og stat muligheter til å kvalitetssikre sin virksomhet ved å få tilført kunnskap om hvordan brukerne opplever dagens situasjon eller tilbud.”

5 BRUKERMEDVIRKNING PÅ TJENESTENIVÅ  Her foregår brukermedvirkning i relasjon mellom brukerrepresentanter og helse- og sosialarbeidere som samarbeider om utvikling av tjenestene

6 BRUKERMEDVIRKNING PÅ INDIVIDNIVÅ  I relasjon mellom den enkelte bruker og helse-og sosialarbeider Helsestasjon Fastlege Sosialtjeneste Hjemmetjeneste Kan også skje via/ med en likemann. Likemann = en som hjelper en annen frivillig og uten lønn og som oftest er/har vært i liknende situasjon selv. ”En som, vet hvor skoen trykker” Pårørende kan også medvirke på vegne av bruker Det innebærer å være aktivt med i utforming og gjennomføring av egen prosess

7 HVA FREMMER BRUKERMEDVIRKNING ?  Holdningen vi møter brukere og pårørende med er avgjørende for deres opplevelse av medvirkning  Det handler om å gå i dialog, være på ”like fot”  Ikke lenger betrakte den hjelpetrengende som en mottaker av tjenester, men som en aktiv deltager  Dialog handler om å anerkjenne hverandres kompetanse  Sentralt er å formidle respekt, interesse for den andre og vilje til å forstå

8 HVA FREMMER BRUKERMEDVIRKNING?  Være bevisst på egen maktposisjon  Ha en profesjonell holdning  bruker er hovedperson  Skape en god relasjon  trygghet og likeverdighet  Først FÅ informasjon og lytte til den andre, deretter GI informasjon  Beslutninger tas i fellesskap; der brukers kompetanse og fagpersonens kompetanse er likeverdige bidrag

9 BRUKERINNFLYTELSE  ”Hver enkelt bruker kan kreve innflytelse på alle beslutninger og beslutningsprosesser som angår han/ henne, både som enkelt individ og som gruppe.” (Torbjørn Hodne)

10 MESTRING  ”Mestring dreier seg i stor grad om opplevelse av å ha krefter til å møte utfordringer og følelse av å ha kontroll over eget liv. Aktiv og god mestring hjelper deg til å tilpasse deg den nye virkeligheten, og setter deg i stand til å se forskjellen på det du må leve med, og det du selv kan være med på å endre» (Vifladt og Hopen)

11 MESTRING  Hva legger vi i ordet mestring?  Det å oppleve seg som dugelig  Styrke sterke sider  Gjenvinne styring over eget liv  Oppnå best mulig funksjonsnivå  Vedlikehold av funksjoner  Oppleve livskvalitet  Bevisstgjøring av mestring

12 PAUSE!

13 Diskusjon  Hva er utfordrende med brukermedvirkning?  Hva må til for å lykkes med brukermedvirkning?

14 Case 2  Olga Pettersen, 79 år, bor med ektefelle i enebolig. To sønner bor i samme by. Har jobbet som lærer i historie. Vært glad i å strikke, spille piano i menigheten og lage mat. Hun har hofteartrose, nedsatt bevegelse i en skulder etter brudd i fjor. Har siste året sluttet å bake, og lager middag bare en sjelden gang. Har ikke strikket eller spilt piano etter armbruddet. Hun sitter nå mye og ser tv og hører på lydbok.  Søker om hjelp til dusj.

15  Maren, 88. Bor alene i stor enebolig. Artrose i bena, leddgikt. Lårhalsbrudd for 1 år siden med delvis mislykket operasjon. Liker å jobbe i hagen. Lite sosialt nettverk. Familien mener hun sliter seg ut på å gjøre alt selv. De bor i andre byer.  Mål: Ønsker å fortsette å bo hjemme og klare seg uten hjelp. Case 3

16 Praktisk trening  Opp fra gulv  Hjelpe en opp fra gulvet


Laste ned ppt "Hverdagsrehabilitering Del 3 Brukermedvirkning Samarbeidsprosjekt mellom: Froland, Arendal, Risør, Grimstad, Åmli, Tvedestrand og Vegårshei."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google