Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Advokat Einar Bratteng Advokatfirmaet Kogstad Lunde & Co

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Advokat Einar Bratteng Advokatfirmaet Kogstad Lunde & Co"— Utskrift av presentasjonen:

1 Advokat Einar Bratteng Advokatfirmaet Kogstad Lunde & Co
Vest Tank – De seks bud Advokat Einar Bratteng Advokatfirmaet Kogstad Lunde & Co

2 Bakgrunn Et selskap som hadde tillatelse til å motta, behandle og oppbevare inntil tonn oljeholdig spylevann og sludgevann fra skip og offshorevirksomhet. Forretningskonsept: Motta/behandle og deretter gjenvinne olje i avfallet som skulle selges som spillolje. Anlegget hadde en betydelig lagringskapasitet Tillatelser fra DSB og Klif. Våren 2006 gikk virksomheten meget dårlig og likviditetssituasjonen var svak. I september ble VT kontaktet av Trafigura Internasjonalt oljetrading selskap, med ”frynsete” rykte. Mottak av Probo Emu Litt om forholdet til Probo Koala Prisendringer

3 Bakgrunn II Kort om behandlingen av cocker oil
Ble deretter inngått et samarbeid om behandling av ”cocker oil” Cocker oil – uønsket restfraksjon ved raffinerivirksomhet Har forholdvis lavt oktantall, med høye svovelverdier Også kalt ”Afrika – bensin” Kort om behandlingen av cocker oil Ble tilsatt NaOH (lut) som gjorde blandingen sterkt basisk Det ble felt ut et bunnstoff som var gjørmeaktig Dette bunnstoffet skapte kapasitetsproblemer 98 % av cocker oilen ble pumpet tilbake på båt Mottok til sammen ca m3 med cocker oil. Kort om eksplosjonen Mudfraksjonen skapte kapasitetsproblemer Hadde opp i HCl (saltsyre) for å løse dette opp Skapte varmeutvikling som igjen førte til eksplosjon.

4 1. Du må vite hva du mottar VT hadde ikke hørt om Cocker oil
Hvordan behandlingen skulle gjennomføres ble utelukkende forklart av oppdragsgiver. VT mottok de samme databladet ved hver levering Avfallet luktet forskjellig hver gang De ansatte reagerte Forklaringer i ettertid Det ble ikke tatt tilstrekkelig med prøver Prøvene viste et meget lavt flammepunkt I ettertid har det ikke vært mulig å konstatere hvor, når og av hva prøvene er tatt. Hvilke problemer og restfraksjoner behandlingen skapte var ukjent for VT ved oppstart.

5 2. Du må ha en plan for hvordan du skal behandle avfallet.
Ingen overordnet plan for hvordan restfraksjoner skulle behandles. Mudfraksjonen skapte problemer for mottak av cocker oil – først da ble det iverksatt tiltak. Prøveprosjekt i 20 liters kar. Lekk kar 1. forsøk skapte en antennelig hinne som brant med svart røyk 2. forsøk gikk bra. ”Prosjektgruppa” Ingen leder Ingen struktur Alternative behandlingsformer Innvendinger fra de ansatte Ikke foretatt risikovurdering av behandlingsmetoden Kun vurdert risiko for syreskader, ikke eksplosjon. Renseanlegget fungerte ikke Kjøpt av daglig leder Uklart om noe ble rens

6 3. Du må vite hva du har tillatelse til å håndtere.
Tillatelse: tonn oljeholdig spylevann og oljeholdig sludgevann fra skip og offshorevirksomhet. Problem: Cocker oil er en restfraksjon fra raffinerivirksomhet = spylevann eller sludgevann? VT vurderinger av tillatelse fra Klif VT uttalte til pressen : ”Skal vi satse på avfall eller skal vi satse på petroleumsproduksjon”. I e-post til Klif beskrev VT mottaket av cocker oil som et prøveprosjekt og ba om en bekreftelse fra SFT om at dette var OK. Daglig leder dømt for å ha drevet uten tillatelse fra både Klif og DSB Ikke dømt for mottaket av Probo Emu Konsekvenser for bransjen Neppe noen ”smidigere” saksbehandling fra Klif sin side. Spesifisering av virksomhetsområde i tillatelsen?

7 4. Sentrale arbeidsoppgaver må følges opp av ledelsen.
”Prosjektet” for å løse utfordring med ”mud” ble ikke fulgt opp av daglig leder. Pilotforsøket ble overlatt til ansatte alene. Prøving og testing av renseanlegg ble overlatt til de ansatte. Leder var generelt lite tilstede. Kommunikasjon Leder var ikke tilstede ved gjennomføringen av saltsyretilsettingen. Verken i forkant, under eller i etterkant. Manglet rutiner for overvåkning av prosessen De ansatte klatret opp på tanken og kjente at det var varmt.

8 5. Lytt til erfarne ansatte
De ansatte i VT var svært samvittighetsfulle og dyktige. Alle hadde innvendinger den prosessen som ble valgt for å kvitte seg med ”muden”. Overstyrt av ledelse pga. av tidspress og kostnader. Flere av de ansatte hadde sagt i fra om at renseanlegget ikke var ferdigstilt. Også øvrige gjenstående arbeider. Labratorieansatt hadde flere motforestillinger mot måten prøveprosjektet ble gjennomført på. De ansatte reagerte på og sa i fra om at det samme databladet ble brukt hele tiden, selv om lastene varierte. Samlet sett ga de ansatte mange signaler som burde ha gitt grunn til bekymring.

9 6. Hvis du ikke vet hva du driver med, så må du finne noen vet det
6. Hvis du ikke vet hva du driver med, så må du finne noen vet det. (Kompetanse) VT tok kontakt med ekstern kjemiker en god stund etter at problemet med mud var konstatert. Påvirket trolig valg av metode negativt. Et grunnleggende problem var at analyser foretatt av VT var mangelfulle. Visste ikke helt hva som var på tankene. VT tilknyttet seg et landbrukskjemiker, i stedet for prosess- eller petrokjemiker. VTs eksterne kompetanse var ikke tilstede når de sentrale begivenheter fant sted. Gjennomføring av pilotforsøk Gjennomføring av saltsyretilsetting. De ansatte som var satt til å overvåke prosessen hadde ingen kompetanse i kjemi. ”Et eksperiment i stor skala”, jf. straffedommen.

10 Hva gikk galt i VT Manglende kompetanse.
Mangelfull kommunikasjon mellom ledelse og ansatte. Mangelfull virksomhetsplanlegging. Utsiktene til høy profitt og fortjeneste gikk på bekostning av sikkerhet. Tidspress Kort om Økokrim og etterforskning. Status for saken i dag.


Laste ned ppt "Advokat Einar Bratteng Advokatfirmaet Kogstad Lunde & Co"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google