Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utbygging av infrastruktur for hurtiglading Miniseminar Gardermoen 13.10.2011 Asbjørn Johnsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utbygging av infrastruktur for hurtiglading Miniseminar Gardermoen 13.10.2011 Asbjørn Johnsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utbygging av infrastruktur for hurtiglading Miniseminar Gardermoen 13.10.2011 Asbjørn Johnsen

2 Søknadsportefølje Første utlysning – ramme ca. 4 millioner NOK

3 Søknadsportefølje forts. Nærmere om fordeling av ladestasjoner mht. geografi og antall: –Oslo 8 –Stavanger 3 –Bergen 5 –Trondheim 2 –EL6 1 (korridor Oslo – Gøteborg) –EL14 1 (korridor Trondheim – Sundsvall) –Annet 3 Totalt antall ladepunkt: 27 Totalt tilsagnsbeløp 4 455 000 NOK

4 Søknader siste utlysning Avsatt ca. 4 millioner NOK 14 søkere – 37 lokasjoner, 42 ladepunkt Søkt total støtte: 8,4 millioner NOK Fordeling geografisk og antall lokasjoner: –Oslo 8 –Stavanger1 –Bergen 2 –Trondheim 1 –EL6 8 –EL14 2 –Annet 15

5 Strategi for etablering og prioriteringer Første utlysning – geografisk bestemt ut fra forventet bruk/elbiler i området Andre utlysning –fortsatt geografiske kriterier –flere byer –mer korridorfokus Prioriteringer og tildelinger av midler –Maks antall ladepunkt som får støtte 20 – 25 –Følge kriteriene relativt strengt –Korridortenking –Sterk konsentrasjon Oslo-området gir en utfordring –Må se på geografisk fordeling mht. antall

6 Behandling siste utlysningsrunden I løpet av oktober? Svar til søkerne innen medio november

7 Flere utlysninger? Vil bli vurdert Ingen øremerkede midler til ladeinfrastruktur – må konkurrere med total tildeling til Transnova Ser de 2 første rundene som etablering av en pilot mht. infrastruktur Må høste erfaringer Unngå overetableringer ved bruk av statlige midler Etterspørsel etter hurtiglading?


Laste ned ppt "Utbygging av infrastruktur for hurtiglading Miniseminar Gardermoen 13.10.2011 Asbjørn Johnsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google