Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DKFU Kunnskapsbyen Drammen - et godt sted å bo, med Norges beste skole 2006: Norges billigste skole 2011: Norges beste skole 2011: Norges billigste skole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DKFU Kunnskapsbyen Drammen - et godt sted å bo, med Norges beste skole 2006: Norges billigste skole 2011: Norges beste skole 2011: Norges billigste skole."— Utskrift av presentasjonen:

1 DKFU Kunnskapsbyen Drammen - et godt sted å bo, med Norges beste skole 2006: Norges billigste skole 2011: Norges beste skole 2011: Norges billigste skole Kvantesprang “Hva kan Drammen kommune gjøre for Drammensskolen?” “Hva kan Norges beste skole i Drammen gjøre for Drammen kommune?” >> Norges beste skole i Drammen – et lokomotiv for re-posisjonering av byens omdømme blant utenbys barnefamilier Kampen mellom sektorene Helhetlig satsning til byens beste >> Fra DKFU sin lobbying- virksomhet for NBS

2 DKFU Forbedring krever forandring - og ikke bare flere penge til flere lærere 200620072008200920102011 2007 budsjett (en videføring av skoleproduktet pr. desember 2006) 2008 budsjett 2009 budsjett 2010 budsjett “Kvaliteten” på drammensskolen Kr. 425,6 mill (24,2% av totalt 1.761,6 mill)

3 DKFU Visjonsprosjektet - for den fremtidige drammensskolen  Fase 1 (Okt. – Des. 2006) 5 kjennetegn ved den gode drammensskolen Elever og ungdomsråd, foreldre (FAU/foreldreråd/DKFU) og ansatte (org.)  Fase 2 (8 jan. 2007) 10 kjennetegn ved den framtidige drammensskolen “Unionsmøtet” – 4 arbeidsgrupper fra elever, foreldre, ansatte og næringsliv)  Bystyrekomiteen (6. feb. 2007) Prioritering av kjennetegn til videre visonsarbeid  Fase 3 (Februar 2007) Visjonsforslag utarbeides av en arbeidsgruppe med rep. fra elever, foreldre, ansatte og næringsliv  Høring? (frist 13. mars 2007)  Rådmannen (11.april 2007) Fremmer sak til politisk behandling  Bystyret (Juni 2007) Behandling / vedtak av kommuneplan 2001–18 Visjonsprosjektet Kjennetegn Handlingsplan Visjon

4 DKFU “Den gode drammensskolen” - en lønnsom investering i fremtidige inntekter  Den fremtidige drammensskolen - skal den bli “Norges beste skole?”  Visjonsprosjektet refererer til den “gode” drammensskolen Når er drammensskolen god nok?  Tilflyttende yrkesaktive familier gir byen økte skatteinntekter isolert sett og i tillegg andre økonomiske ringvirkninger for drammenssamfunnet Investering i den gode drammensskolen er en lønnsom investering i økte fremtidige inntekter – ikke bare en kostnadspost “Drammensskolen skal bli så god at den tiltrekker utenbys, yrkesaktive barnefamilier og gjør Drammen til deres førstevalg som oppvekssted for barna”

5 DKFU Eksempler på kjennetegn - ved “den gode drammensskolen” (til inspirasjon)  Hjemmet leverer De mest lærings- mottakelige elevene  Elever kommer til tiden og forstyrrer ikke undervisningen for andre  Motiverte elever som er aktive i undervisningen  Godt læringsmiljø basert på trygghet og trivsel blant elevene  Stort foreldreengasjement  Skolen leverer Den beste undervisningskvaliteten  Lærene holder høyt faglig nivå  Lavt sykefravær, men da faglærte vikarer fra dag 1  Effektiv gjennomføring av tilpasset undervisning  Læremidler og lokaler som er tilpasset kunnskapsløftet  Begge bidrag til  Effektiv kommunikasjon skole/hjem  Utstrakt foreldremedvirkning  God integrasjon av etnisk og sosialt mangfold


Laste ned ppt "DKFU Kunnskapsbyen Drammen - et godt sted å bo, med Norges beste skole 2006: Norges billigste skole 2011: Norges beste skole 2011: Norges billigste skole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google