Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Møreaksens betydning for Møre og Romsdal – noen elementer Svein Bråthen, Høgskolen i Molde/Møreforsking Molde AS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Møreaksens betydning for Møre og Romsdal – noen elementer Svein Bråthen, Høgskolen i Molde/Møreforsking Molde AS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Møreaksens betydning for Møre og Romsdal – noen elementer Svein Bråthen, Høgskolen i Molde/Møreforsking Molde AS

2 Transportinfrastruktur og effekter: Selve bruken av systemet gir de økonomiske og samfunnsmessige effektene. Det å koble sammen økonomiske systemer kan medføre at det oppstår effekter som gir mer enn det regnemetodene til nå har fanget opp: –Verdi av å spare tid kan øke fordi næringer, forvaltning og husholdninger blir mer produktive: Etablerte foretak får mer ut av sine ressurser, arbeidskraft og kapital kan utnyttes bedre Nyetableringer kan øke lokal konkurranse En kan kanskje klare å utnytte såkalte skalafordeler –Denne økningen kan skape mer trafikk enn forutsatt

3 Større bo- og arbeidsmarkeder, noen mekanismer:

4 Tre hovedforutsetninger for vekst fra transportforbedringer: Jo dårligere utbygd transportnettet er i utgangspunktet, desto større er mulighetene for at slike investeringer kan skape en positiv økonomisk utvikling. Spesielt gunstig er det dersom en sentral flaskehals forsvinner (kostnadseffekt). Den regionen det gjelder, må ha et klart utviklingspotensial, blant annet med økt utnyttelse av godt kvalifisert arbeidskraft (f eks via komplementære arbeidsmarkeder), og et ekspansivt næringsliv. Regionen bør ha en velutviklet industriell og politisk kultur som kan bidra til å utløse det vekstpotensialet som måtte eksistere.

5 Møreaksen og regionforstørring-Midsund: Antall sysselsatte innen 1 t fra kommunesenteret

6 Møreaksen og regionforstørring - Aukra: Antall sysselsatte innen 1 t fra kommunesenteret

7 Møreaksen og regionforstørring - Molde: Antall sysselsatte innen 1 t fra kommunesenteret

8 Eksempel Eiksundsambandet:

9 Oppsummering Møreaksen knytter sammen øyene med fastlandet, og Romsdal med Sunnmøre – regionforstørring er en klar effekt. Betydelige samfunnsøkonomiske effekter er allerede identifisert, beregningene er under oppdatering Potensialet for regional utvikling bør analyseres skikkelig. Nye modeller og metodegrunnlag for ”mernytte” og ”alternativ finansiering” bør kunne foreligge i 2011-2012.


Laste ned ppt "Møreaksens betydning for Møre og Romsdal – noen elementer Svein Bråthen, Høgskolen i Molde/Møreforsking Molde AS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google