Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.seniorpolitikk.no 1 NMI bedriftspool Seniorens plass i fremtidens arbeidsmarked Tromsø 26.08.08 Åsmund Lunde Senter for seniorpolitikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.seniorpolitikk.no 1 NMI bedriftspool Seniorens plass i fremtidens arbeidsmarked Tromsø 26.08.08 Åsmund Lunde Senter for seniorpolitikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.seniorpolitikk.no 1 NMI bedriftspool Seniorens plass i fremtidens arbeidsmarked Tromsø 26.08.08 Åsmund Lunde Senter for seniorpolitikk

2 www.seniorpolitikk.no 2 Hvem står bak SSP LO, YS, NHO, HSH, KS, NITO, Unio, Arbeidsgiverforeningen Spekter, Akademikerne, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet og NAV

3 www.seniorpolitikk.no 3 www.vinnvinn.org

4 www.seniorpolitikk.no 4 BEFOLKNINGSUTVIKLING

5 www.seniorpolitikk.no 5 62-åringer Kilde SSB 2005

6 www.seniorpolitikk.no 6 Skoleungdom og studenter Målgruppe AFP 20 -30 år 60-69 år 101251 58020 6960 26083 39367 20224 -42256-36176 2444655385 20-24 år 25-29 år 30-34 år35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år 55-59 år 60-64 år 65-69 år

7 www.seniorpolitikk.no 7 10% reduksjon av sykefravær utgjør ca 17.500 årsverk Heving av avgangsalder med ½ år utgjør anslagsvis 25 – 30.000 årsverk

8 www.seniorpolitikk.no 8 Kilde: Seniorpolitisk barometer, yrkesaktiv befolkning, 2007

9 www.seniorpolitikk.no 9 Kilde: Seniorpolitisk barometer, yrkesaktiv befolkning, 2007

10 www.seniorpolitikk.no 10 Begrepsmodning Hvordan f å til en god seniorpolitikk hvis ingen vil v æ re senior? Fra ” de andre ” til ” oss selv ”, endring i bruken av seniorbegrepet Kulturendring, holdningsendring, krever tid og rom for refleksjon Kilde: AFI / A I Hilsen

11 www.seniorpolitikk.no 11 Språk og sånn…. Restarbeidsevne … Forgubbing… Gått ut på dato… Seniluka… Alzheimer light Det er ikke sikkert det alltid er vondt ment, men språk skaper assosiasjoner. Språk skaper holdninger.

12 www.seniorpolitikk.no 12 Nytt språk: Verdiskapning God virksomhetsøkonomi Muligheter Utvikling Faglig og personlig vekst Endringskompetanse Realkompetanse Mentor / veileder / inspirator Være med i framtidsplanene Forventninger / krav

13 www.seniorpolitikk.no 13 Seniorsamtale / Milepælsamtale Studiefond for seniorer Ekstra fridager / feriedager Kortere arbeidstid Hjemmekontor Hospitering Redusert stilling med full lønn Bonusordninger Senior rådgiver / seniorkonsulent Prosjekt / prosjektledelse Veiledningsarbeid Kombinasjon arbeid / pensjon Fysisk trening i arbeidstiden Lettere arbeidstidsordninger Sabbatsordninger Mentorskap Fadder- og veiledningsordninger Tilrettelegging Etter- og videreutdanning Seniorinstruktør Brannslukningsarbeid: samarbeidsproblem, konflikt og kriser. Konkrete tiltak:

14 www.seniorpolitikk.no 14 Seniorpolitikk – et skifte? Fra et arbeidsevneperspektiv Fokus på helse, tilrettelegging og målinger Til et ressursperspektiv Kompetanseperspektiv Seniorer som en ressurs i/for arbeidslivet Seniorpolitikk er utviklingsarbeid Kilde: AFI / A I Hilsen

15 www.seniorpolitikk.no 15

16 www.seniorpolitikk.no 16

17 www.seniorpolitikk.no 17

18 www.seniorpolitikk.no 18

19 www.seniorpolitikk.no 19

20 www.seniorpolitikk.no 20 Seniorpolitikk Et seniorperspektiv i alle tiltak, eks: personalplanlegging, kompetanseutvikling, medarbeidersamtale, karriereplanlegging. Tiltak i seinkarrieren: Kortere arbeidstid Lettere arbeid Bonusordninger Redusert stilling med full lønn Tilrettelegging

21 www.seniorpolitikk.no 21 Når er det særlig viktig med et seniorperspektiv Ved omorganiseringer Ved nedbemanning Ved organisasjonsutvikling Ved kompetanseutvikling Ved innføring av ny teknologi Den årlige medarbeidersamtalen

22 www.seniorpolitikk.no 22 Viktige satsingsområder for å få folk til å jobbe lenger. Ledelse Inkluderings- og antidiskrimineringsarbeid Kompetanse Seniorenes eget ansvar – bevisstgjøring Fjerne myter

23 www.seniorpolitikk.no 23 Sluttrapport fra livsfaseprosjekt i trydgdeetaten (NAV) ”Fortell meg at jeg er ønsket!” AFI-rapport 2 / 2006 Hvilke virkemidler kan få deg til å stå lenger i jobb: 61 %: Bli sett og verdsatt av nærmeste leder. 54 %: Klare signaler fra etaten om at jeg er ønsket. 34 %: Utvikling av kompetanse. 34 %: Fleksibel arbeidstid.

24 www.seniorpolitikk.no 24 Kilde: Seniorpolitisk barometer, ledere i arbeidslivet 2007

25 www.seniorpolitikk.no 25 Seniorenes sterke sider Sosialkompetanse: Menneskekunnskap Konflikthåndteringsevne Uttrykksevner Lederevner Problemkompetanse: Problemløsningsevne Vurderingsevne Refleksjonsevne/selvrefleksjon Helhetstenkning Taus kunnskap Strategisk tenkning Modenhet Ansvarlighet Interesse Verdier

26 www.seniorpolitikk.no 26 Myter om eldre arbeidstakere 1.Vanskelig for å lære noe nytt Fakta: - Det er små endringer i læreevnen innenfor yrkesaktiv alder - Yngre har fortrinn i tilegnelsen av detaljer - Eldre har fortrinn i tilegnelse av helheter og sammenhenger - Situasjonen rundt læringen har større betydning for eldre 2. Mindre intellektuell kapasitet Fakta: - Forskning viser at friske eldre i all hovedsak beholder sin intellektuelle kapasitet til langt over pensjonsalder - Men sammensetningen av de ulike intellektuelle funksjoner forandrer seg

27 www.seniorpolitikk.no 27 Myter om eldre arbeidstakere forts. 3 Vanskelig for å omstille seg Fakta: - Omstillingsevne og –vilje er avhengig av hva en har erfart i livet / yrkeslivet og i hvilken grad og på hvilken måte man involveres i omstillingene 4Eldre er lite produktive Fakta: - Forskning viser at eldre yrkesaktive i gjennomsnitt er like produktive som unge, men det varierer med yrke

28 www.seniorpolitikk.no 28 Seniorenes eget ansvar

29 www.seniorpolitikk.no 29 Start ved 55 års alderen - hva skjer da? Oppretter fellessamling, kalt seniorforum tilpasset aldersgruppen ”senkarriere” Gjennomføres en gang per år gir informasjon om pensjonsordning, hva arbeidslivssenteret kan tilby, samt andre relevante tema Målet er å motivere den enkelte til å jobbe lengst mulig informere om ”tiltakene” som vil bli tilbudt etter hvert få frem at den enkelte er en viktig ressurs Tafjord Kraft

30 www.seniorpolitikk.no 30 Situasjonen i de enkelte selskap Enkelte fortsetter som før Enkelte ønsker å fortsette, men selskapet er best tjent med at den ansatte får omdefinert sine arbeidsoppgaver Oppgavene har gradvis falt bort eller er overtatt av andre arbeidstakeren motiveres til å kunne fortsette i en annen meningsfull jobb hvor evner og kunnskap kommer til sin rett Noen ønsker å gå av med AFP Tafjord Kraft

31 www.seniorpolitikk.no 31 Mulige tiltak fra fylte 63 år Få tilrettelagt arbeidsinnhold og arbeidsforhold Tilby annet nyttig og meningsfylt arbeid Unngå belastningslidelser og andre helseplager Skaffe hensiktsmessig utstyr og materiell Slippe vakter, overtid, mv. Dataopplæring Retrett-stillinger for bl.a. eldre ledere Kurs i forberedelse til pensjonsalder m/ledsager fra 63 år Generelt og spesielt lønnstillegg (uten pensjonsopptjening) Nedtrapping (ulike modeller kan velges) Tafjord Kraft

32 www.seniorpolitikk.no 32 Generelle forhold I spesielle situasjoner kan arbeidsgiver i tillegg ta initiativ til å tilby ytterligere økt lønn på inntil 10 % til en ansatt i denne aldersgruppen. Dette vil eventuelt gjelde for få personer (spisskompetanse som er vanskelig i finne i markedet). Som hovedregel skal avtalt alternativ i seniortiltakene følges avtaleperioden ut. Det er kun helt spesielle forhold som kan medføre at avtalt tiltak skal kunne endres i avtaleperioden. Tafjord Kraft

33 www.seniorpolitikk.no 33 Stor medieomtale

34 www.seniorpolitikk.no 34 Kilde: Seniorpolitisk barometer, ledere 2007


Laste ned ppt "Www.seniorpolitikk.no 1 NMI bedriftspool Seniorens plass i fremtidens arbeidsmarked Tromsø 26.08.08 Åsmund Lunde Senter for seniorpolitikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google