Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN TIL NAMSENVASSDRAGET !

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN TIL NAMSENVASSDRAGET !"— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN TIL NAMSENVASSDRAGET !
NVGF NAMSENVASSDRAGETS GRUNNEIERFORENING MEDLEM I NORSKE LAKSEELVER

2 VASSDRAGET ! Faktatall:
8-ende største vassdrag i Norge målt etter nedbørsfelt (6.265 km2) Årsnedbøren i Namsenområdet er i gj.snitt millimeter De største elvene i vassdraget er: Namsen, Bjøra, Sanddøla, Søråa, Nordelva og Eida. Hovedvassdraget (Namsen) er ca. 160 km. langt (Namsvatnet – Namsos) Lakseførende del av Namsen er ca. 70 km. lang (Namsos – Fiskumfoss). Total lakseførende strekning er ca. 200 km. NAMSENVASSDRAGETS GRUNNEIERFORENING

3 NAMSENVASSDRAGETS GRUNNEIERFORENING
VASSDRAGET Kart: NAMSENVASSDRAGETS GRUNNEIERFORENING

4 VASSDRAGET ! Faktatall:
Fisket i Namsenvassdraget utøves fra land og båt. Namsen er kjent for sitt harlingfiske Største registrerte fisk tatt på sportsfiskeutstyr er på 31.5 kg. (Jørem i Grong, juni 1924). Årlig tas det ca. 20 – 35 tonn laks og sjøørret (i år 2000: kg.) NAMSENVASSDRAGETS GRUNNEIERFORENING

5 VASSDRAGET ! Rekordlaksen:
Rekordlaksen på stang i Namsen er tatt på Jørem i Grong av Nils og Svein Kjølstad i juni 1924. Den største laksen tatt i Bjøra ble tatt i Den veide 30 kg. Bjøralaksen er kjent som en laks med kortere og tykkere kropp enn Namslaksen. Sanddølalaksen er slankere enn Namslaksen. NAMSENVASSDRAGETS GRUNNEIERFORENING

6 VASSDRAGET ! Totalfangst:
NAMSENVASSDRAGETS GRUNNEIERFORENING

7 VASSDRAGET ! Fangstutvikling, storlaks:
NAMSENVASSDRAGETS GRUNNEIERFORENING

8 VASSDRAGET ! Laksetrappene:
NAMSEN: Aunfoss ikke i bruk Ø. Fiskumfoss i bruk N. Fiskumfoss i bruk SANDDØLA: Brufoss ikke i bruk Ø. Formofoss i bruk N. Formofoss i bruk Mørnfoss i bruk Ø. Tømmeråsfoss i bruk LURU: Lurufoss 1. ikke i bruk Lurufoss 2. ikke i bruk NAMSENVASSDRAGETS GRUNNEIERFORENING

9 VASSDRAGET ! Kraftstasjonene:
Røyrvikfoss Gwh Tunnsjø Gwh Tunnsjøfoss Gwh Tunnsjødal Gwh Åsmulfoss Gwh Aunfoss Gwh Øvre Fiskumfoss 57 Gwh Nedre Fiskumfoss 240 Gwh NAMSENVASSDRAGETS GRUNNEIERFORENING

10 ORGANISASJONEN ! Namsenvassdragets Grunneierforening:
Etablert: Namsenvassdragets Grunneierforening (NVGF) ble stiftet i 1986 og omorganisert 22. Mai NVGF er tuftet på gamle Namsen Grunneierlag, opprettet tidlig på tallet Medlemsskap: Før omorganiseringen i 1997, var 130 grunneiere av tot. ca. 400 direkte medlem i NVGF (medlemsandel på ca. 35%) Pr. 1. Januar 2004 er 319 grunneiere av tot. ca. 400 medlemmer gjennom 33valdsamarbeid (medlemsandel på ca. 75%) NAMSENVASSDRAGETS GRUNNEIERFORENING

11 ORGANISASJONEN ! Organisasjonskart for NVGF:
NAMSENVASSDRAGETS GRUNNEIERFORENING

12 ORGANISASJONEN ! Kontingent:
Utregnes med bakgrunn i tre variabler; omsetning i kr., fangst i kg. og vedtatt budsjett på årsmøtet. Grunnlagstallene samles inn hvert år, i mars. Årsmøtet avholdes i slutten av april. Kontingenten innkreves i mai. Bakgrunnen for valget av denne modellen er at utgifter og inntekter skal fordeles etter en rettmessig andel i fiske. NAMSENVASSDRAGETS GRUNNEIERFORENING

13 ORGANISASJONEN ! Diverse tall:
Registrert omsetning blant NVGFs medlemmer har de siste årene vært (tallene er eks. merverdiavgift) : kr 1999  kr 2000  kr 2001   kr 2002  kr Ser vi på største og minste valdsamarbeid, når det gjelder omsetning (med unntak av de som ikke har omsetning), så ligger den på: År 2000 Minste: kr Største: kr År 2001 Minste: kr Største: kr NAMSENVASSDRAGETS GRUNNEIERFORENING

14 NAMSENVASSDRAGETS GRUNNEIERFORENING
OMSETNING/SALG ! 60% av valdsamarbeidene fisker mest fra land og 40% mest fra båt. 18% fritt kortsalg 21% begrenset kortsalg 27% leier ut på ukesbasis 33% leier ut for lengre perioder 39% selger til privatpers., enkeltvis 18% selger til privatpers., grupper 11% leier ut til JFF 27% leier ut til bedrifter 5% leier ut til andre NAMSENVASSDRAGETS GRUNNEIERFORENING

15 NAMSENVASSDRAGETS GRUNNEIERFORENING
SITUASJONSBILDE 1 ! NAMSENVASSDRAGETS GRUNNEIERFORENING

16 NAMSENVASSDRAGETS GRUNNEIERFORENING
SITUASJONSBILDE 2 ! NAMSENVASSDRAGETS GRUNNEIERFORENING

17 NAMSENVASSDRAGETS GRUNNEIERFORENING
SITUASJONSBILDE 3 ! NAMSENVASSDRAGETS GRUNNEIERFORENING

18 NAMSENVASSDRAGETS GRUNNEIERFORENING
NOEN TALL ! Døgnkort, land fra kr. 50 og opp til kr Døgnkort, båt fra kr og opp til kr Døgnleie vald (2,5km.) – inkl. 2 båter (4 stenger + 2 på land) - kr Sesongkort, båt (01.juni – 31.08) – kr. 700 Leie av vald, 14 dager (2,5km.) – inkl. 2 båter (4 stenger + 2 på land) – kr Tilrettelagt pakke – 1 ukes laksefiske i Namsen (3km.) for innt. 8 pers. – Tilrettelagt pakke – 1 ukes laksefiske i Namsen (3km.). Alle rettigheter pund pr. pers. NAMSENVASSDRAGETS GRUNNEIERFORENING

19 DRIFTSPLAN FOR NAMSENVASSDRAGET !
NAMSENVASSDRAGETS GRUNNEIERFORENING

20 DRIFTSPLAN ! Bakgrunn og hovedmålsetting:
Hovedmålsetting for driftsplanen: Forbedre fiskeressursene i vassdraget Utnytte fiskeressursene i næringsøyemed Kunne tilby et variert og attraktivt sportsfisketilbud NAMSENVASSDRAGETS GRUNNEIERFORENING

21 DRIFTSPLAN ! Biologisk målsetting:
Hovedmålsetting: Bevare eller forbedre den meget gode og friske laksebestanden vi har i vassdraget og opprettholde fangstene på dagens nivå, innenfor de svingninger som er naturlig fra år til år. Forbedre sjøørretbestanden i vassdraget og øke fangstene Delmål: Øke andelen av storlaks i vassdraget Jobbe for optimal produksjon av laks og sjøørret i hele vassdraget NAMSENVASSDRAGETS GRUNNEIERFORENING

22 DRIFTSPLAN ! Biologisk handlingsplan – fellestiltak:
Laksetrappene Fiskesykdommer Oppdrettslaks Fangstrapportering Vannkvalitet, vannføring og temperatur Vannstandsendringer Konsesjonsvilkår for kraftverkene Gyting og ungfiskproduksjon Kultivering og oppsyn Predatorer, samarb.sjø og kunnskapssenter NAMSENVASSDRAGETS GRUNNEIERFORENING

23 DRIFTSPLAN ! Næring- og rekreasjonsmessige målsettinger:
Hovedmålsetting: Øke næringsinntektene til rettighetshaverne, med ringvirkninger til annet næringsliv i regionen, basert på salg av laksefiske i vassdraget. Forutsetningen er at det skjer innen rammen for bærekraftig bruk. Opprettholde et variert fisketilbud for allmennheten, både i innhold og pris, samt øke tilgjengeligheten til vassdraget NAMSENVASSDRAGETS GRUNNEIERFORENING

24 DRIFTSPLAN ! Fellestiltak – næring og rekreasjon:
Økt kompetanse Tiltaksplan for valdsamarbeidene Organisering av rettighetshaverne Overordnet markedsføring Plan for tilrettelegging/skilting Rutiner for salgsarbeid/info Allmennhetens adgang til vassdraget, fiskeregler Dialog med forskning/skolemiljø Opprettelse av fond/buffer Kunnskapssenter NAMSENVASSDRAGETS GRUNNEIERFORENING

25 NAMSENVASSDRAGETS GRUNNEIERFORENING takk for oss !
takker for seg, og ønsker et fortsatt godt samarbeid med ”Van Severen/Norske Skog- eiendommene” i tiden som kommer….. takk for oss !


Laste ned ppt "VELKOMMEN TIL NAMSENVASSDRAGET !"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google