Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NAMSENVASSDRAGETS GRUNNEIERFORENING MEDLEM I NORSKE LAKSEELVER.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NAMSENVASSDRAGETS GRUNNEIERFORENING MEDLEM I NORSKE LAKSEELVER."— Utskrift av presentasjonen:

1 NAMSENVASSDRAGETS GRUNNEIERFORENING MEDLEM I NORSKE LAKSEELVER

2 VASSDRAGET ! Faktatall: 8-ende største vassdrag i Norge målt etter nedbørsfelt (6.265 km 2 ) Årsnedbøren i Namsenområdet er i gj.snitt 1.200 millimeter De største elvene i vassdraget er: Namsen, Bjøra, Sanddøla, Søråa, Nordelva og Eida. Hovedvassdraget (Namsen) er ca. 160 km. langt (Namsvatnet – Namsos) Lakseførende del av Namsen er ca. 70 km. lang (Namsos – Fiskumfoss). Total lakseførende strekning er ca. 200 km.

3 VASSDRAGET Kart:

4 VASSDRAGET ! Faktatall: Fisket i Namsenvassdraget utøves fra land og båt. Namsen er kjent for sitt harlingfiske Største registrerte fisk tatt på sportsfiskeutstyr er på 31.5 kg. (Jørem i Grong, juni 1924). Årlig tas det ca. 20 – 35 tonn laks og sjøørret (i år 2000: 41.491 kg.)

5 VASSDRAGET ! Rekordlaksen: Rekordlaksen på stang i Namsen er tatt på Jørem i Grong av Nils og Svein Kjølstad i juni 1924. Den største laksen tatt i Bjøra ble tatt i 1955. Den veide 30 kg. Bjøralaksen er kjent som en laks med kortere og tykkere kropp enn Namslaksen. Sanddølalaksen er slankere enn Namslaksen.

6 VASSDRAGET ! Totalfangst:

7 VASSDRAGET ! Fangstutvikling, storlaks:

8 VASSDRAGET ! Laksetrappene: NAMSEN: Aunfossikke i bruk Ø. Fiskumfossi bruk N. Fiskumfossi bruk SANDDØLA: Brufossikke i bruk Ø. Formofossi bruk N. Formofossi bruk Mørnfossi bruk Ø. Tømmeråsfossi bruk LURU: Lurufoss 1.ikke i bruk Lurufoss 2.ikke i bruk

9 VASSDRAGET ! Kraftstasjonene: Røyrvikfoss 48 Gwh Tunnsjø 69 Gwh Tunnsjøfoss 27 Gwh Tunnsjødal425 Gwh Åsmulfoss 74 Gwh Aunfoss180 Gwh Øvre Fiskumfoss 57 Gwh Nedre Fiskumfoss240 Gwh

10 ORGANISASJONEN ! Namsenvassdragets Grunneierforening: Etablert: Namsenvassdragets Grunneierforening (NVGF) ble stiftet i 1986 og omorganisert 22. Mai 1997. NVGF er tuftet på gamle Namsen Grunneierlag, opprettet tidlig på 1960- tallet Medlemsskap: Før omorganiseringen i 1997, var 130 grunneiere av tot. ca. 400 direkte medlem i NVGF (medlemsandel på ca. 35%) Pr. 1. Januar 2004 er 319 grunneiere av tot. ca. 400 medlemmer gjennom 33valdsamarbeid (medlemsandel på ca. 75%)

11 ORGANISASJONEN ! Organisasjonskart for NVGF:

12 ORGANISASJONEN ! Kontingent: Kontingent: Utregnes med bakgrunn i tre variabler; omsetning i kr., fangst i kg. og vedtatt budsjett på årsmøtet. Grunnlagstallene samles inn hvert år, i mars. Årsmøtet avholdes i slutten av april. Kontingenten innkreves i mai. Bakgrunnen for valget av denne modellen er at utgifter og inntekter skal fordeles etter en rettmessig andel i fiske.

13 ORGANISASJONEN ! Diverse tall: Registrert omsetning blant NVGFs medlemmer har de siste årene vært (tallene er eks. merverdiavgift) : 1998 kr. 4.599.222 1999 kr. 4.291.623 2000 kr. 4.507.517 2001 kr. 4.903.697 2002 kr. 5.164.063 Ser vi på største og minste valdsamarbeid, når det gjelder omsetning (med unntak av de som ikke har omsetning), så ligger den på: År 2000 Minste: kr. 2.500 Største: kr. 654.118 År 2001 Minste: kr. 2.500 Største: kr. 781.350

14 OMSETNING/SALG ! 60% av valdsamarbeidene fisker mest fra land og 40% mest fra båt. 18% fritt kortsalg 21% begrenset kortsalg 27% leier ut på ukesbasis 33% leier ut for lengre perioder 39% selger til privatpers., enkeltvis 18% selger til privatpers., grupper 11% leier ut til JFF 27% leier ut til bedrifter 5% leier ut til andre

15 SITUASJONSBILDE 1 !

16 SITUASJONSBILDE 2 !

17 SITUASJONSBILDE 3 !

18 Døgnkort, land fra kr. 50 og opp til kr. 1200. Døgnkort, båt fra kr. 100 og opp til kr. 2200. Døgnleie vald (2,5km.) – inkl. 2 båter (4 stenger + 2 på land) - kr. 3000. Sesongkort, båt (01.juni – 31.08) – kr. 700 Leie av vald, 14 dager (2,5km.) – inkl. 2 båter (4 stenger + 2 på land) – kr. 50.000. Tilrettelagt pakke – 1 ukes laksefiske i Namsen (3km.) for innt. 8 pers. – 125.000. Tilrettelagt pakke – 1 ukes laksefiske i Namsen (3km.). Alle rettigheter. 3000 pund pr. pers. NOEN TALL !

19 DRIFTSPLAN FOR NAMSENVASSDRAGET !

20 DRIFTSPLAN ! Bakgrunn og hovedmålsetting: Hovedmålsetting for driftsplanen: Forbedre fiskeressursene i vassdraget Utnytte fiskeressursene i næringsøyemed Kunne tilby et variert og attraktivt sportsfisketilbud

21 DRIFTSPLAN ! Biologisk målsetting: Hovedmålsetting: Bevare eller forbedre den meget gode og friske laksebestanden vi har i vassdraget og opprettholde fangstene på dagens nivå, innenfor de svingninger som er naturlig fra år til år. Forbedre sjøørretbestanden i vassdraget og øke fangstene Delmål: Øke andelen av storlaks i vassdraget Jobbe for optimal produksjon av laks og sjøørret i hele vassdraget

22 DRIFTSPLAN ! Biologisk handlingsplan – fellestiltak: Laksetrappene Fiskesykdommer Oppdrettslaks Fangstrapportering Vannkvalitet, vannføring og temperatur Vannstandsendringer Konsesjonsvilkår for kraftverkene Gyting og ungfiskproduksjon Kultivering og oppsyn Predatorer, samarb.sjø og kunnskapssenter

23 DRIFTSPLAN ! Næring- og rekreasjonsmessige målsettinger: Hovedmålsetting: Øke næringsinntektene til rettighetshaverne, med ringvirkninger til annet næringsliv i regionen, basert på salg av laksefiske i vassdraget. Forutsetningen er at det skjer innen rammen for bærekraftig bruk. Opprettholde et variert fisketilbud for allmennheten, både i innhold og pris, samt øke tilgjengeligheten til vassdraget

24 DRIFTSPLAN ! Fellestiltak – næring og rekreasjon: Økt kompetanse Tiltaksplan for valdsamarbeidene Organisering av rettighetshaverne Overordnet markedsføring Plan for tilrettelegging/skilting Rutiner for salgsarbeid/info Allmennhetens adgang til vassdraget, fiskeregler Dialog med forskning/skolemiljø Opprettelse av fond/buffer Kunnskapssenter

25 takker for seg, og ønsker et fortsatt godt samarbeid med ”Van Severen/Norske Skog- eiendommene” i tiden som kommer…..


Laste ned ppt "NAMSENVASSDRAGETS GRUNNEIERFORENING MEDLEM I NORSKE LAKSEELVER."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google