Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NAMSENVASSDRAGETS GRUNNEIERFORENING MEDLEM I NORSKE LAKSEELVER.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NAMSENVASSDRAGETS GRUNNEIERFORENING MEDLEM I NORSKE LAKSEELVER."— Utskrift av presentasjonen:

1 NAMSENVASSDRAGETS GRUNNEIERFORENING MEDLEM I NORSKE LAKSEELVER

2 VASSDRAGET ! Faktatall: 8-ende største vassdrag i Norge målt etter nedbørsfelt (6.265 km 2 ) Årsnedbøren i Namsenområdet er i gj.snitt millimeter De største elvene i vassdraget er: Namsen, Bjøra, Sanddøla, Søråa, Nordelva og Eida. Hovedvassdraget (Namsen) er ca. 160 km. langt (Namsvatnet – Namsos) Lakseførende del av Namsen er ca. 70 km. lang (Namsos – Fiskumfoss). Total lakseførende strekning er ca. 200 km.

3 VASSDRAGET Kart:

4 VASSDRAGET ! Faktatall: Fisket i Namsenvassdraget utøves fra land og båt. Namsen er kjent for sitt harlingfiske Største registrerte fisk tatt på sportsfiskeutstyr er på 31.5 kg. (Jørem i Grong, juni 1924). Årlig tas det ca. 20 – 35 tonn laks og sjøørret (i år 2000: kg.)

5 VASSDRAGET ! Rekordlaksen: Rekordlaksen på stang i Namsen er tatt på Jørem i Grong av Nils og Svein Kjølstad i juni Den største laksen tatt i Bjøra ble tatt i Den veide 30 kg. Bjøralaksen er kjent som en laks med kortere og tykkere kropp enn Namslaksen. Sanddølalaksen er slankere enn Namslaksen.

6 VASSDRAGET ! Totalfangst:

7 VASSDRAGET ! Fangstutvikling, storlaks:

8 VASSDRAGET ! Laksetrappene: NAMSEN: Aunfossikke i bruk Ø. Fiskumfossi bruk N. Fiskumfossi bruk SANDDØLA: Brufossikke i bruk Ø. Formofossi bruk N. Formofossi bruk Mørnfossi bruk Ø. Tømmeråsfossi bruk LURU: Lurufoss 1.ikke i bruk Lurufoss 2.ikke i bruk

9 VASSDRAGET ! Kraftstasjonene: Røyrvikfoss 48 Gwh Tunnsjø 69 Gwh Tunnsjøfoss 27 Gwh Tunnsjødal425 Gwh Åsmulfoss 74 Gwh Aunfoss180 Gwh Øvre Fiskumfoss 57 Gwh Nedre Fiskumfoss240 Gwh

10 ORGANISASJONEN ! Namsenvassdragets Grunneierforening: Etablert: Namsenvassdragets Grunneierforening (NVGF) ble stiftet i 1986 og omorganisert 22. Mai NVGF er tuftet på gamle Namsen Grunneierlag, opprettet tidlig på tallet Medlemsskap: Før omorganiseringen i 1997, var 130 grunneiere av tot. ca. 400 direkte medlem i NVGF (medlemsandel på ca. 35%) Pr. 1. Januar 2004 er 319 grunneiere av tot. ca. 400 medlemmer gjennom 33valdsamarbeid (medlemsandel på ca. 75%)

11 ORGANISASJONEN ! Organisasjonskart for NVGF:

12 ORGANISASJONEN ! Kontingent: Kontingent: Utregnes med bakgrunn i tre variabler; omsetning i kr., fangst i kg. og vedtatt budsjett på årsmøtet. Grunnlagstallene samles inn hvert år, i mars. Årsmøtet avholdes i slutten av april. Kontingenten innkreves i mai. Bakgrunnen for valget av denne modellen er at utgifter og inntekter skal fordeles etter en rettmessig andel i fiske.

13 ORGANISASJONEN ! Diverse tall: Registrert omsetning blant NVGFs medlemmer har de siste årene vært (tallene er eks. merverdiavgift) : 1998 kr kr kr kr kr Ser vi på største og minste valdsamarbeid, når det gjelder omsetning (med unntak av de som ikke har omsetning), så ligger den på: År 2000 Minste: kr Største: kr År 2001 Minste: kr Største: kr

14 OMSETNING/SALG ! 60% av valdsamarbeidene fisker mest fra land og 40% mest fra båt. 18% fritt kortsalg 21% begrenset kortsalg 27% leier ut på ukesbasis 33% leier ut for lengre perioder 39% selger til privatpers., enkeltvis 18% selger til privatpers., grupper 11% leier ut til JFF 27% leier ut til bedrifter 5% leier ut til andre

15 SITUASJONSBILDE 1 !

16 SITUASJONSBILDE 2 !

17 SITUASJONSBILDE 3 !

18 Døgnkort, land fra kr. 50 og opp til kr Døgnkort, båt fra kr. 100 og opp til kr Døgnleie vald (2,5km.) – inkl. 2 båter (4 stenger + 2 på land) - kr Sesongkort, båt (01.juni – 31.08) – kr. 700 Leie av vald, 14 dager (2,5km.) – inkl. 2 båter (4 stenger + 2 på land) – kr Tilrettelagt pakke – 1 ukes laksefiske i Namsen (3km.) for innt. 8 pers. – Tilrettelagt pakke – 1 ukes laksefiske i Namsen (3km.). Alle rettigheter pund pr. pers. NOEN TALL !

19 DRIFTSPLAN FOR NAMSENVASSDRAGET !

20 DRIFTSPLAN ! Bakgrunn og hovedmålsetting: Hovedmålsetting for driftsplanen: Forbedre fiskeressursene i vassdraget Utnytte fiskeressursene i næringsøyemed Kunne tilby et variert og attraktivt sportsfisketilbud

21 DRIFTSPLAN ! Biologisk målsetting: Hovedmålsetting: Bevare eller forbedre den meget gode og friske laksebestanden vi har i vassdraget og opprettholde fangstene på dagens nivå, innenfor de svingninger som er naturlig fra år til år. Forbedre sjøørretbestanden i vassdraget og øke fangstene Delmål: Øke andelen av storlaks i vassdraget Jobbe for optimal produksjon av laks og sjøørret i hele vassdraget

22 DRIFTSPLAN ! Biologisk handlingsplan – fellestiltak: Laksetrappene Fiskesykdommer Oppdrettslaks Fangstrapportering Vannkvalitet, vannføring og temperatur Vannstandsendringer Konsesjonsvilkår for kraftverkene Gyting og ungfiskproduksjon Kultivering og oppsyn Predatorer, samarb.sjø og kunnskapssenter

23 DRIFTSPLAN ! Næring- og rekreasjonsmessige målsettinger: Hovedmålsetting: Øke næringsinntektene til rettighetshaverne, med ringvirkninger til annet næringsliv i regionen, basert på salg av laksefiske i vassdraget. Forutsetningen er at det skjer innen rammen for bærekraftig bruk. Opprettholde et variert fisketilbud for allmennheten, både i innhold og pris, samt øke tilgjengeligheten til vassdraget

24 DRIFTSPLAN ! Fellestiltak – næring og rekreasjon: Økt kompetanse Tiltaksplan for valdsamarbeidene Organisering av rettighetshaverne Overordnet markedsføring Plan for tilrettelegging/skilting Rutiner for salgsarbeid/info Allmennhetens adgang til vassdraget, fiskeregler Dialog med forskning/skolemiljø Opprettelse av fond/buffer Kunnskapssenter

25 takker for seg, og ønsker et fortsatt godt samarbeid med ”Van Severen/Norske Skog- eiendommene” i tiden som kommer…..


Laste ned ppt "NAMSENVASSDRAGETS GRUNNEIERFORENING MEDLEM I NORSKE LAKSEELVER."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google