Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INTRA mål, forankring Dr.ing. Jan Tore Pedersen. Transport i Europa Bilen dominerer transport av gods. Tog kan ikke spille en ny rolle uten vesentlige.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INTRA mål, forankring Dr.ing. Jan Tore Pedersen. Transport i Europa Bilen dominerer transport av gods. Tog kan ikke spille en ny rolle uten vesentlige."— Utskrift av presentasjonen:

1 INTRA mål, forankring Dr.ing. Jan Tore Pedersen

2 Transport i Europa Bilen dominerer transport av gods. Tog kan ikke spille en ny rolle uten vesentlige investeringer Politiske og økonomiske krefter åpner for økt bruk av sjøtransport 5 000 km trafikk-kø hver dag 42 000 døde i veitrafikk hvert år EU-studier dokumenterer muligheter for overføring av betydelige lastvolum fra land til sjø. Veksten i Europeisk transport: 2 % 5 % BNPTransport volum

3 Synergi EU-prosjekter - nasjonale programmer Intermodal transport IPSI Improved Ship/ Port Interface Transport 1.call (Kværner, Marintek, Jebsen, a.o.) Eksport av Norsk fisk (Kværner a.o.) EUROBORDER/ INTERPORT Transport/Transport telematics 1.call (TFK, ColorLine, Oslo Port SINTEF a.o.) Felles datamodell For transportkjeden (Elkem Chartering a.o.) Fysisk håndtering av last Informasjonslogistikk Systemtransport av enhetslaster (Elkem Chartering, Norsk Skog, Hydro Agri) Kværner, a.o.) INFOLOG Transport 3.call (TFK, Kværner, a.o.) Systemtransport Av mineralgjødsel (Hydro Agri, Jebsen, Simonsen & Slang) BOPCOM Transport 1.call (ISL m.fl) IKT- infrastruktur for transportkjeden (Elkem Chartering a.o.) IP Transport 3.call (TFK, LogIT, Marinteka.o.) Advances Tematisk nettverk “Quality Shipping LogIT Ny logistikk-løsning Norge -kontinentet (Elkem, Norske Skog, Hydro Statoil, Shell) INTRA (LogIT o.a..) Themis Tematisk nettverk (LogIT, MARINTEK m.fl)

4 Visjon  Benytte behovet for nye transportløsninger i Europa og finansiell støtte fra NFR og EU til å utvikle nye produkter og tjenester for det Norske maritime ”cluster”

5 Logistikk-kjede (1) Produsent “Råvarer” Kunde

6 Logistikk-kjede (2) AEI Produsent “Råvarer” Terminal Havn Distributør AEI Havn Kunde Toll VTMS

7 European F & L Club Arbeidsgruppe med oppgave å evaluere ”Best practices in intermodality; Europe and USA”: Intermodal transport i praksis er kombinasjon av bil og tog. ConsignorConsignee Vei Vei / Jernbane / Vei  Sjøtransport (kyst og innenlandske vannveier) er karakterisert ved lave kostnader og er spesielt aktuell når store volum skal transporteres over lengre avstander. Svakheten ved denne form for transport i forhold til de andre transportformer er lav fremføringshastighet og høyere nivå på brekkasje og tap.

8 Intelligent Transport System  Fordel for brukeren  Enkel å bruke  Fleksibelt  Raskt  Pålitelig service  Transparent  Kost-effektivt  Fordeler for samfunnet  Sjøtransport tar en økt andel av godstransporten  Reduserer trafikk-køene  Reduserer energiforbruket ved transport  Reduserer andre eksterne kostnader  Bedrer Europas effektivitet, sett fra en industriell synsvinkel Consignor Råmaterialer Consignee

9 Hvordan kan vi løse problemet?  Utvikle IKT-løsninger som bidrar til å gjøre intermodal transport  tilgjengelig,  enkelt å bruke,  fleksibelt og  transparent. F&L: Punktlig og pålitelig informasjon Høykvalitets sjøtransportløsninger (inklusive terminaler) som er:  raske  kosteffektive,  høyfrekvente og som gir  pålitelig service

10 Enkle å bruke  Det må være like enkelt å organisere (og reorganisere) transporter i intermodale kjeder som det er å organisere biltransport  Det bør eksistere et felles ”språk” for å lette kommunikasjonen mellom alle aktørene i intermodale transportkjeder Et generisk sett med meldinger på et format som deles av transportører til lands, til vanns og i lufta. INTRA  Installasjon av nye IKT-komponenter bør gjøres uten at det skal foretas endringer i eksisterende IKT systemer hos de aktuelle aktører

11 Fra fabrikk til kunde

12 Transdata Sjø- transport Toll Havn Toll Havn Vei Bane Vei Bane EDI grensesnitt Forwarder / Shipping agentConsignorConsignee Felles datamodell for alle aktørene i logistikk-kjeden

13 TRIM

14 INTRA: Mål  Utvikle et generisk sett med meldinger på et format som kan deles av transportører til lands, til vanns og i lufta.  Bidra til at disse kan inngå i fremtidige internasjonale standarder.  Bidra til å standardisere entydige begrep i meldingene (kodeverdier), f. eks. lokasjonskode


Laste ned ppt "INTRA mål, forankring Dr.ing. Jan Tore Pedersen. Transport i Europa Bilen dominerer transport av gods. Tog kan ikke spille en ny rolle uten vesentlige."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google