Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dr.ing. Jan Tore Pedersen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dr.ing. Jan Tore Pedersen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Dr.ing. Jan Tore Pedersen
INTRA mål, forankring Dr.ing. Jan Tore Pedersen

2 Transport i Europa Veksten i Europeisk transport:
Bilen dominerer transport av gods. Tog kan ikke spille en ny rolle uten vesentlige investeringer Politiske og økonomiske krefter åpner for økt bruk av sjøtransport 5 000 km trafikk-kø hver dag døde i veitrafikk hvert år EU-studier dokumenterer muligheter for overføring av betydelige lastvolum fra land til sjø. Veksten i Europeisk transport: 2 % 5 % BNP Transport volum

3 Intermodal transport Synergi EU-prosjekter - nasjonale programmer
Advances Tematisk nettverk “Quality Shipping LogIT Themis Tematisk nettverk (LogIT, MARINTEK m.fl) INTRA (LogIT o.a..) IP Transport 3.call (TFK , LogIT, Marinteka.o.) Ny logistikk-løsning Norge -kontinentet (Elkem, Norske Skog, Hydro Statoil, Shell) INFOLOG Transport 3.call (TFK , Kværner, a.o.) IKT- infrastruktur for transportkjeden (Elkem Chartering a.o.) Systemtransport av enhetslaster (Elkem Chartering, Norsk Skog, Hydro Agri) Kværner, a.o.) IPSI Improved Ship/ Port Interface Transport 1.call (Kværner, Marintek, Jebsen, a.o.) EUROBORDER/ INTERPORT Transport/Transport telematics 1.call (TFK, ColorLine, Oslo Port SINTEF a.o.) BOPCOM Transport 1.call (ISL m.fl) Felles datamodell For transportkjeden (Elkem Chartering a.o.) Systemtransport Av mineralgjødsel (Hydro Agri, Jebsen, Simonsen & Slang) Eksport av Norsk fisk (Kværner a.o.) Fysisk håndtering av last Informasjonslogistikk

4 Visjon Benytte behovet for nye transportløsninger i Europa og finansiell støtte fra NFR og EU til å utvikle nye produkter og tjenester for det Norske maritime ”cluster”

5 Logistikk-kjede (1) Produsent “Råvarer” Kunde

6 Logistikk-kjede (2) Produsent Distributør “Råvarer” Terminal Toll Toll
AEI Kunde Havn AEI Havn VTMS

7 European F & L Club Vei Vei / Jernbane / Vei
Arbeidsgruppe med oppgave å evaluere ”Best practices in intermodality; Europe and USA”: Intermodal transport i praksis er kombinasjon av bil og tog. Consignor Consignee Vei Vei / Jernbane / Vei Sjøtransport (kyst og innenlandske vannveier) er karakterisert ved lave kostnader og er spesielt aktuell når store volum skal transporteres over lengre avstander. Svakheten ved denne form for transport i forhold til de andre transportformer er lav fremføringshastighet og høyere nivå på brekkasje og tap.

8 Intelligent Transport System
Consignee Consignor Råmaterialer Fordel for brukeren Enkel å bruke Fleksibelt Raskt Pålitelig service Transparent Kost-effektivt Fordeler for samfunnet Sjøtransport tar en økt andel av godstransporten Reduserer trafikk-køene Reduserer energiforbruket ved transport Reduserer andre eksterne kostnader Bedrer Europas effektivitet, sett fra en industriell synsvinkel

9 Hvordan kan vi løse problemet?
Utvikle IKT-løsninger som bidrar til å gjøre intermodal transport tilgjengelig, enkelt å bruke, fleksibelt og transparent. F&L: Punktlig og pålitelig informasjon Høykvalitets sjøtransportløsninger (inklusive terminaler) som er: raske kosteffektive, høyfrekvente og som gir pålitelig service

10 Enkle å bruke Det må være like enkelt å organisere (og reorganisere) transporter i intermodale kjeder som det er å organisere biltransport Det bør eksistere et felles ”språk” for å lette kommunikasjonen mellom alle aktørene i intermodale transportkjeder Et generisk sett med meldinger på et format som deles av transportører til lands, til vanns og i lufta. INTRA Installasjon av nye IKT-komponenter bør gjøres uten at det skal foretas endringer i eksisterende IKT systemer hos de aktuelle aktører

11 Fra fabrikk til kunde

12 Forwarder / Shipping agent
Transdata Consignor Forwarder / Shipping agent Consignee EDI grensesnitt Sjø- transport Vei Toll Toll Vei Havn Havn Bane Bane Felles datamodell for alle aktørene i logistikk-kjeden

13 TRIM

14 INTRA: Mål Utvikle et generisk sett med meldinger på et format som kan deles av transportører til lands, til vanns og i lufta. Bidra til at disse kan inngå i fremtidige internasjonale standarder. Bidra til å standardisere entydige begrep i meldingene (kodeverdier), f. eks. lokasjonskode


Laste ned ppt "Dr.ing. Jan Tore Pedersen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google