Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Steen & strøm STEEN & STRØM ASA 1 steen & strøm STEEN & STRØM ASA REGNSKAP 1. KVARTAL 2000 PRESENTERT AV ADM.DIR. ARE SKINDLO.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Steen & strøm STEEN & STRØM ASA 1 steen & strøm STEEN & STRØM ASA REGNSKAP 1. KVARTAL 2000 PRESENTERT AV ADM.DIR. ARE SKINDLO."— Utskrift av presentasjonen:

1 steen & strøm STEEN & STRØM ASA 1 steen & strøm STEEN & STRØM ASA REGNSKAP 1. KVARTAL 2000 PRESENTERT AV ADM.DIR. ARE SKINDLO

2 steen & strøm STEEN & STRØM ASA 2 ”Highlights” 1. Fokus på rendyrking av virksomheten Salg av entreprenørvirksomheten Salg av aksjer i Norsk Lotteridrift ASA Salg av aksjer i Gresvig ASA, avventer avklaring fra Konkurransetilsynet Salgsforhandlinger pågår vedr. Mango og Click 2. Nye kjøpesenterprosjekter Partille, Sverige Centrum Aarhus, Danmark Fire nye prosjekter i Polen og Tsjekkia 3. Positiv omsetningsutvikling på kjøpesentrene. Totalt 6,5% foran fjoråret. Ca. 4,5% foran på sammenlignbare arealer. 4. Sterk økning i nettoleien på kjøpesentrene Forbedret med 7,6% i 1.kv. 2000 sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Økning på 3,5% på sammenlignbare arealer.

3 steen & strøm STEEN & STRØM ASA 3 Agenda 1. Regnskap og balanse pr. 31.03.00 2. Strategi 3. Kjøpesenter Norge 4. Kjøpesenter Utland

4 steen & strøm STEEN & STRØM ASA 4 1. Regnskap og balanse pr. 31.03.00 Sjøsiden Senter, Mosjøen

5 steen & strøm STEEN & STRØM ASA 5 Resultatregnskap pr. 1. Kvartal 2000

6 steen & strøm STEEN & STRØM ASA 6 Resultatelementer Forhold som har virket inn på resultatene 1kv.99 - 1kv. 2000: Entreprenørvirksomheten solgt 1. kv. 2000 Narvik Storsenter åpnet nov. 1999 Vinterbro utvidet jan. 2000 Hakon Eiendom AS solgt i 1. Kv 1999 Boligprosjektet ”Lille Eiendom” solgt i 1. Kv. 1999

7 steen & strøm STEEN & STRØM ASA 7 Resultatutvikling

8 steen & strøm STEEN & STRØM ASA 8 Balanse pr. 31.03.00

9 steen & strøm STEEN & STRØM ASA 9 Gjeldsforhold Samlet gjeld NOK 5.128 mill. Rentebærende gjeld NOK 3.625 mill. Flytende rente ca. 65% Fast rente ca. 35% Gj.sn. vektet renteca. 6,8% p.a. Gj.sn. gjenværende løpetid ca. 1,5 år.

10 steen & strøm STEEN & STRØM ASA 10 2. Strategi og fokusområder Amanda, Haugesund

11 steen & strøm STEEN & STRØM ASA 11 Steen & Strøm ASA Kjøpesentre Internasjonalt * Sverige * Danmark * Polen * Tsjekkia Kjøpesentre Internasjonalt * Sverige * Danmark * Polen * Tsjekkia Kjøpesentre Norge Kjøpesentre Norge Fokusområder og kompetanse: Drift og forvaltning av kjøpesentre - løpende virksomhet Utvikling av kjøpesentre - ”greenfield” prosjekter, ekspansjon og renovering Utleie Kjøp og salg av kjøpesentre Aktiva utenfor kjernevirksomheten Kontorbygg Finansielle investeringer Aktiva utenfor kjernevirksomheten Kontorbygg Finansielle investeringer

12 steen & strøm STEEN & STRØM ASA 12 ”Aktiva” Steen & Strøm består av følgende aktiva: Kjøpesentre Utviklingsprosjekter Oslo Havnelager and andre ikke handelsrelaterte eiendommer Finansielle aktiva Medarbeidere med høy kjøpesenter-kompetanse Merkevarenavnet ”Steen & Strøm”

13 steen & strøm STEEN & STRØM ASA 13 Steen & Strøm Kjøpesenter bransjen Steen & Strøms strategiske posisjon Steen & Strøm ASA er Skandinavias største kjøpesenterselskap Solid plattform for videre vekst i utvalgte europeiske markeder Dyktige medarbeidere Høy kompetanse på markedsføring av kjøpesentre Gode relasjoner til de største detaljhandelskjedene Rask konsolidering og restrukturering Konsolidering og internasjonalisering innen detaljhandelen Fortsatt sterk etterspørsel og økende omsetning i detaljhandelen Detaljhandelskjedene konkurrerer om å tilegne seg gode butikklokaler. Steen & Strøm er godt posisjonert og vil ha en aktiv rolle i restruktureringen av det skandinaviske kjøpesentermarkedet.

14 steen & strøm STEEN & STRØM ASA 14 Strategi Utvikling og drift av kjøpesentre er Steen & Strøm’s kjernevirksomhet og viktigste satsningsområde. Eiendeler som ikke knytter seg til selskapets kjernevirksomhet planlegges utfisjonert eller avhendet. Skandinavia som vårt hjemmemarked. Vår målsetting er å videreutvikle Steen & Strøm som Skandinavias ledende kjøpesenterselskap. Steen & Strøm skal oppnå en størrelse som gir oss ytterligere stordriftsfordeler og økt markedsmakt. Vår skal videreutvikle vår virksomhet i utvalgte deler av Øst-Europa basert på lav risikoprofil.

15 steen & strøm STEEN & STRØM ASA 15 Verdiskapning Vekst i detaljhandelen Kjhøpesentrene øker markeds- andelen Økt omsetning på kjøpesentrene Økt netto leie MARKEDSSITUASJON STRATEGI Markedsmakt/ ekspansjon Rendyrking Styrket posisjon ved reforhandlinger Leietakerne i stand til å betale høyere leie Lavere kostnader Forbedret drift DRIFT

16 steen & strøm STEEN & STRØM ASA 16 Fokusområder LØNNSOM VEKST Kontrollert, lønnsom vekst som skal styrke selskapets markedsposisjon og øke markedsmakt i forhandlinger med leietakere. Vekst skal komme igjennom oppkjøp av selskaper/eiendommer og utvikling av greenfields. FORBEDRE SELSKAPETS KJERNEVIRKSOMHET Selskapet skal utvikle sin kjernekompetanse slik at vi bedre enn før henter ut synergier av eksisterende og ny virksomhet. Systemer, struktur og organisasjon må endres slik at selskapets ansatte gis mulighet til å fokusere på verdiskapende aktiviteter (leie/salg) mot dagens fokus på ”vedlikeholds-aktiviteter”. PRODUKTUTVIKLING Vi må legge til rette for at våre kunder kan dekke flere av sine behov på våre sentre. I dag er de fleste kjøpesentre like hva gjelder bransje- og kjedesammensetning - og SST må posisjonere seg bort fra de tradisjonelle kjøpesentre slik vi oppleves annerledes og bedre. RENDYRKING Avhende eiendommer som ikke relaterer seg til vår kjernevirksomhet

17 steen & strøm STEEN & STRØM ASA 17 - leie pr. kvm - omsetning pr. kvm - leie i % av omsetning - kostnader i % av leieinntekter - felleskostnader pr kvm - antall kunder - omsetning pr kunde - forfalte kundefordringer - direkte avkastning - ledige lokaler Nøkkeltallsoppfølging

18 steen & strøm STEEN & STRØM ASA 18 Leie i % av omsetning Leieinntekter420 mill. Omsetning7.430 mill. Leie / Omsetning5,6% Utlandet10-14% Forbedringspotensiale: Dersom ”Leie/Omsetning” økes fra 5,6% til 6,6%, innebærer dette en økning i leieinntektene på 17,9%. Leieinntekter NOK 420 mill. x 17,9% = NOK 75 mill. Merverdi på anslagsvis NOK 1 mrd.

19 steen & strøm STEEN & STRØM ASA 19 3. Kjøpesentre Norge - 30 kjøpesentre hvorav 14 under forvaltning Nordbyen Senter, Larvik

20 steen & strøm STEEN & STRØM ASA 20 Beliggenhet - egeneide kjøpesentre Amanda Handelshuset Narvik Arken Markedet Nerstranda Sjøsiden Senter Stovner Senteret Lillestrøm Torv Gulskogen Skårer Farmandstredet Vinterbro Løkketangen Halden Storsenter Torvbyen Nordbyen + Br.kvartalet

21 steen & strøm STEEN & STRØM ASA 21 Brutto utleiebart areal

22 steen & strøm STEEN & STRØM ASA 22 Omsetning 1) Inkl. areal eid av NKL (Obs). Omsetning NOK 430 mill.. 2) Inkl. fremleid areal. 3) Omsetningsveksten på sammenlignbare arealer utgjorde 8% fra 1998 til 1999.

23 steen & strøm STEEN & STRØM ASA 23 Forfallsstruktur

24 steen & strøm STEEN & STRØM ASA 24 Utviklingsprosjekter

25 steen & strøm STEEN & STRØM ASA 25 4. Kjøpesentre Utland Kolding Storsenter, Danmark

26 steen & strøm STEEN & STRØM ASA 26 Sverige Rerlativt mange kjøpesentre for salg - flere spennende ”greenfields” Partille, Gøteborg - Utviklingsprosjekt med Partille kommune - Totalt 40.000 m² (ny og eksisterende bygningsmasse) - Oppstart 2002 - Ferdigstillelse 2003

27 steen & strøm STEEN & STRØM ASA 27 Danmark Centrum Aarhus - Avtale om etablering av kjøpesenter inngått med NCC - Vi får 50% av prosjektet med opsjon til å kjøpe NCC sin andel til en fastsatt pris - Endelig investeringsbeslutning tas ultimo 2000 - Byggestart 2001 - Ferdigstillelse 2003 Ørestaden - Miljøministeriet har lagt inn innsigelse mot etablering - Basert på diskusjoner med kommunen håper vi på godkjennelse av prosjektet forutsatt at vi kan akseptere en reduksjon av arealet til hypermmarkedet/ de største arealene - Venter en endelig avklaring innen 4-8 uker

28 steen & strøm STEEN & STRØM ASA 28 Polen Forvaltningen av Reduta og Targowek er tilfredsstillende. Utviklingsprosjekter: - Bytom åpner ultimo 2000 - Targowek II planlagt åpnet sommeren 2001

29 steen & strøm STEEN & STRØM ASA 29 Tsjekkia Etablert egen organisasjon i Tsjekkia med Henrik Klarskov (dansk) som landsjef. Ostrawa åpner 24. mai 2000. Senteret vil være fullt utleid ved åpningen. Hradec er planlagt åpnet utltimo 2000. Foreløpig få utleide arealer grunnet prioritering av Ostrava.

30 steen & strøm STEEN & STRØM ASA 30 Utviklingsprosjekter Euro Mall Holding har rettigheter til å delta i utviklingsprosjekter i Gdansk, Krakow, Czestochowa, Poznan IV og Bielsko Biala i Polen.

31 steen & strøm STEEN & STRØM ASA 31 Steen & Strøm Fokusert regional strategi Ledende kjøpesenterselskap i Skandinavia God ”record” som verdiutvikler Tilbyr totalkonsept (utvikling, utleie, forvaltning og salg av kjøpesentre). Dyktige medarbeidere

32 steen & strøm STEEN & STRØM ASA 32 APPENDIX Lillestrøm Torv

33 steen & strøm STEEN & STRØM ASA 33 Kjøpesenterporteføljen *) A6 Ørebro (10%) og Marieberg (25%) er deleide sentre.


Laste ned ppt "Steen & strøm STEEN & STRØM ASA 1 steen & strøm STEEN & STRØM ASA REGNSKAP 1. KVARTAL 2000 PRESENTERT AV ADM.DIR. ARE SKINDLO."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google