Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

23.10. 20033. Kvartal 20031 Regnskap 3. kvartal 2003 Presentasjon 23. oktober 2003.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "23.10. 20033. Kvartal 20031 Regnskap 3. kvartal 2003 Presentasjon 23. oktober 2003."— Utskrift av presentasjonen:

1 23.10. 20033. Kvartal 20031 Regnskap 3. kvartal 2003 Presentasjon 23. oktober 2003

2 23.10. 20033. Kvartal 20032 3. Kvartal 2003 i korte trekk Marked Detaljhandelen utvikler seg fortsatt positivt. Lavt rentenivå og reduserte strømpriser har bidradd til økning i privat konsum. Omsetning Butikkomsetningen på konsernets kjøpesenterportefølje har utviklet seg positivt i perioden (Norge 5,3% og Sverige 7,7%). Resultat Resultat før skatt utgjorde i perioden 66,0 MNOK (-343,9 MNOK), tilsvarende en resultatforbedring på 413,2 MNOK. Korrigert for salgsgevinster, realiserte tap og nedskrivninger er resultat før skatt forbedret med 18,5 MNOK. Prosjekter Konsernets utviklingsprosjekter i Sverige og Danmark utvikler seg positivt. Bruun’s Galleri åpnet 12. Oktober. På åpningsdagen var det ca. 100.000 besøkende. vvvvvvvv

3 23.10. 20033. Kvartal 20033 Regnskap 3. kvartal 2003 Inkl.. tap ved salg av Narvik Storsenter 49 MNOK og diverse avsetninger og nedskrivninger med 42,5 MNOK Inklusive nedskrivninger av aksjeportefølje med 281 MNOK Inklusive gevinst ved salg av aksjer med 21,9 MNOK. Inkl. leieinntekter fra Narvik Storsenter og Løkketangen

4 23.10. 20033. Kvartal 20034 Balanse Bokført EK-andel 21,8% EK-andel basert på børsverdi 31%. Reell andel antas å være Vesentlig høyere. Investering i prosjekter, samt Hyllinge og Marieberg. Investering i Field’s med MNOK 875 og salg av STB-aksjer med MNOK 634

5 23.10. 20033. Kvartal 20035 Kjernevirksomhetsomheten – Fremgang på alle områder Inkl. leie fra Løkketangen

6 23.10. 20033. Kvartal 20036 Nøkkeltall - kjøpesentervirksomhet

7 23.10. 20033. Kvartal 20037 Brutto leieinntekter Kjøpt Stavanger Storsenter i mai 2002

8 23.10. 20033. Kvartal 20038 Periodetall Reduksjonen skyldes salg av Løkketangen samt mindre honorarer på utvikling

9 23.10. 20033. Kvartal 20039 Brutto investeringer per Q3: NOKM 1.048

10 23.10. 20033. Kvartal 200310 Field’s åpner i mars 2004 Field’s har et utleiebart areal på 95.000 kvm. 78% av butikkarealet er allerede utleid. TK Development har solgt sin eierandel (50%) til et tysk eiendomsfond. SST har investert MNOK 1.250 per 30/9

11 23.10. 20033. Kvartal 200311 Bruuns Galleri åpnet 12. oktober 100.000 besøkende på åpningsdagen (kundene måtte slippes inn i puljer) Ca. 350.000 besøkende første uken Tilfredse leietagere rapporterer om høy omsetning 96% utleid, i forhandlinger om utleie av de resterende areal Netto investert pr 30/9 MNOK 980 Direkte avkastning (E) 8,8% Markedsprising (yield) 6,0-7,0%

12 23.10. 20033. Kvartal 200312 Prosjekter under planlegging

13 23.10. 20033. Kvartal 200313 Partille Planlegger etablering av kjøpesenter på 48.000 kvm. (hvorav butikkareal utgjør 35.000 kvm.) Planlagt investering MSEK 860 med forventet direkte avkastning 8,4% Utleid 63% av butikkarealet Igangsettelse 2004 og ferdigstillelse 2006

14 23.10. 20033. Kvartal 200314 Kupolen Ombygging og utnyttelse av ledig areal på til sammen 13.000 kvm. 60% av arealet allerede utleid Planlagt investering MSEK 120 med forventet direkte avkastning på 12% Ferdigstillelse 2004

15 23.10. 20033. Kvartal 200315 Finansielle forhold Samlet gjeld6.380,6 MNOK Netto rentebærende gjeld 5.817,7 MNOK Gjennomsnittlig løpetid på langsiktig lån9,5 år Andel av lån med rentebinding < 12 mnd.70% Gjennomsnittlig rente4,6% Likvid beholdning inkl. trekkrettigheter334,5 MNOK

16 23.10. 20033. Kvartal 200316 Steen & Strøm – hva er vi ? Kapitalforvaltning Eiendomsselskap Omsetningsutvikling / (ut)leie og markedsføring MÅL Virkemiddel

17 23.10. 20033. Kvartal 200317 ”Mission” : Kapitalvekst som resultat av egen kjernekompetanse Kapitalforvaltning Porteføljestruktur Finansiell struktur Transaksjoner Kommersiell drift Kompetanse Høyere leie Inntjening på KD Markedskraft Spinn-off’s Utvikling Tilgjengelighet til nye og bedre beliggenheter Verdiskaping Kompetanse

18 23.10. 20033. Kvartal 200318 Organisering - utkast AD SST Økonomi / ITFinans Finansielle transaksjoner Utvikling Prosjekter Kommersiell Drift (N) Kommersiell Drift (S) Kommersiell Drift(DK ) Juridisk

19 23.10. 20033. Kvartal 200319 Prinsipp for Key-Account /organisering kommersiell drift Leder Portefølje 1 Key Account 3 Key Account 2 Key Account 1 Portefølje 2 Kommersiell Utvikling Portefølje n Staber Driftsresultat / eiendom Forhandlingsresultat/kontrakt + vekst/kunde

20 23.10. 20033. Kvartal 200320 Oppsummering Steen & Strøm’s kjøpesenterportefølje utvikler seg positivt med vekst i butikkomsetning og leieinntekter. Bruun’s Galleri er gjennomført på en tilfredstillende måte. Prosjektene Field’s og Överby har en høy leiegrad og nærmer seg ferdigstillelse. Fokus på rendyrking av konsernets kjernevirksomhet. (STB-aksjer og Løkketangen solgt. I tillegg er det inngått intensjonsavtale om salg av Havnelageret) Positive markedsutsikter. SSB og NB’s anslag over privat konsum i 2004 er estimert til 4-5%.


Laste ned ppt "23.10. 20033. Kvartal 20031 Regnskap 3. kvartal 2003 Presentasjon 23. oktober 2003."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google