Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

21.5.2013 Informasjonsmøte for nye deltakere på ph.d.-programmet Jostein Askim og Malin F. Stensland, Institutt for statsvitenskap.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "21.5.2013 Informasjonsmøte for nye deltakere på ph.d.-programmet Jostein Askim og Malin F. Stensland, Institutt for statsvitenskap."— Utskrift av presentasjonen:

1 21.5.2013 Informasjonsmøte for nye deltakere på ph.d.-programmet Jostein Askim og Malin F. Stensland, Institutt for statsvitenskap

2 Deltakere Christine Thokle Martens - NOVA Kristian Rose Tronstad - NIBR Håkon Dælen Trætteberg - ISF Silje H. Tørnblad - ARENA Tine E. B. Sørensen - ARENA Jacob Aasland Ravndal - FFI Tom Røseth – IFS Fra ISV Jostein Askim – forskningsleder Malin F. Stensland – ph.d.-konsulent

3 Agenda Program og studieretninger Dine plikter som deltaker på programmet Nærmere om studieplan: Opplæringsdelen, veiledning, avhandlingen Spørsmål

4 Agenda Program og studieretninger Dine plikter som deltaker på programmet Nærmere om studieplan: Opplæringsdelen, veiledning, avhandlingen Spørsmål

5 Syv studieretninger innenfor ph.d.- programmet i samfunnsvitenskap Sosiologi Samfunnsgeografi Psykologi Sosialantropologi Økonomi Teknologi, innovasjon og kultur Statsvitenskap –Ca 60 på programmet –Hvorav ca 12 stipendiater ved ISV –7-10 uteksamineres i året

6 Gjør deg kjent med programmet og regelverket

7 Agenda Program og studieretninger Dine plikter som deltaker på programmet Nærmere om studieplan: Opplæringsdelen, veiledning, avhandlingen Spørsmål

8 Dine plikter som deltaker på programmet Gjennomføre studieplan Årlig levere framdriftsrapport Etterleve forskningsetiske prinsipper Sørge for at personvernopplysninger meldes og behandles etter gjeldende regler Registrere publikasjoner (se vedlegg)

9 StudentWeb Oppmelding til emner Oversikt over planlagte emner, avlagte emner, veileder(e), avtaleperiode Permisjoner PIN + fødselsnummer

10 Utenlandsopphold Midlene til helt nødvendige utenlandsopphold skal være avklart ved opptaket. Utviklingen i prosjektet kan gjøre det ønskelig med opphold som ikke ligger inne i finansieringsplanen. Avklar hvilke muligheter du har for støtte fra din arbeidsgiver, og se evt. etter muligheter til støtte fra eksterne kilder. –Oversikt over finansieringsordninger for forskermobilitetOversikt over finansieringsordninger for forskermobilitet

11 Agenda Program og studieretninger Dine plikter som deltaker på programmet Nærmere om studieplan: Opplæringsdelen, veiledning, avhandlingen Spørsmål

12 Studieplan Hensikt: Forskeropplæringen skal gi faglig støtte og veiledning for kandidatens avhandlingsarbeid, og kvalifisere for forskningsvirksomhet og annet arbeid hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt Normert tid er tre år Opplæringsdel (halvt år, 30 studiepoeng) Veiledning (180 timer) Avhandling

13 Studieplan: Opplæringsdelen Krav om et halvt års fulltids studium: 30 studiepoeng Doktorgradsseminar – STV9100 (3 SP) Kurs i vitenskapsteori med etikk - SV9101 og SV9102 (6 SP) Kurs i forskningsmetode (10 SP) Substanskurs (10 SP) Konferansedeltakelse (1 SP)

14 Studieplan: Opplæringsdelen Doktorgradsseminaret Består av tre deler:tre deler –STV9100A: Skissesemiar –STV9100B: Kappeseminar –STV9100C: Introduksjonskurs om forskerrollen

15 Studieplan: Opplæringsdelen: Doktorgradsseminaret STV9100A - Skisseseminar Hver vår Første eller andre semester Presenterer prosjektskisse for andre kandidater på ph.d.- programmet, forskningsleder, veiledere og to opponenter fra instituttet Substansielle planer, prosjektplan, fremdriftsplan og evt. utenlandsopphold

16 Studieplan: Opplæringsdelen: Doktorgradsseminaret STV9100C – Introduksjonskurs om forskerrollen Hver høst 7.-8. oktober 2013 Obligatorisk for kandidater med opptak f.o.m høsten 2013, frivillig (og anbefalt) for andre Introduksjonskurset skal bidra til: –At du får innblikk i praktiske ferdigheter man trenger som forsker –At du blir kjent med teknikker for å sikre framdrift i ph.d.-arbeidet, stimulere skriveprosessen og håndtere medier –At du får kjennskap til kriterier som ofte ligger til grunn for vurdering av fagfellevurderte manuskripter og prosjektsøknader –At du reflekterer over din egen praksis som forsker, formidler og deltaker i faglige nettverk

17 7. november 8. november

18 Studieplan: Opplæringsdelen: Doktorgradsseminaret STV9100B - Kappeseminar Siste høstsemester forut for planlagt innlevering av avhandlingen Presenterer kappen (for artikkelsamlinger) eller innledningskapitlet (for monografier) for andre kandidater på ph.d.-programmet, forskningsleder, veiledere og to opponenter fra instituttet

19 Studieplan: Opplæringsdelen: Doktorgradsseminaret Hvordan finne aktuelle kurs og seminarer Oversikt over forskerkurs i samfunnsvitenskap ved UiOOversikt over forskerkurs i samfunnsvitenskap ved UiO Oslo Summer School in Comparative Social Science StudiesOslo Summer School in Comparative Social Science Studies Den nasjonale forskerkursportalen i samfunnsvitenskapDen nasjonale forskerkursportalen i samfunnsvitenskap Månedsmail fra ISV

20 Studieplan: Veiledning Totalt 180 timer, inntil 30 timer per semester Inkluderer forberedelse, samtale med kandidaten og etterarbeide Kandidaten bør være proaktiv mht. til timing og fordeling Informasjon om begge parters plikter og rettigheter

21 Avhandlingen Format –Monografi eller artikkelsamling Innlevering –Varsle ISV 6 mnd. før planlagt innlevering –Kappseminar og konsentrert veiledning –Bruk lokalt fagmiljø Bedømmelse –Ca 4 mnd. etter innlevering –Tre mulige utfall: Grønt, gult eller rødt lys –Prøveforelesning og disputas Unngå forsinkelser –Prosjektplanlegging, milepæler, selvledelse –Skjerme fra andre forpliktelser –Bruk ISV hvis utfordringer

22 Agenda Program og studieretninger Dine plikter som deltaker på programmet Nærmere om studieplan: Opplæringsdelen, veiledning, avhandlingen Spørsmål

23 Lykke til med forskerutdanningen! Kontakt: Institutt for statsvitenskap Jostein Askim – forskningsleder jostein.askim@stv.uio.nojostein.askim@stv.uio.no, tlf 22855169 Malin F. Stensland – ph.d.-konsulent (t.o.m oktober) m.f.stensland@stv.uio.nom.f.stensland@stv.uio.no, tlf 22857186 (I permisjon: Guro Schmidt Øvregard)

24 VEDLEGG

25 - Current Research Information System in Norway Forskningsinformasjonssystemet CRIStin er et verktøy for forskere og forskningsmiljøer i Norge for å registrere og profilere publikasjonsdata, prosjekter, enheter og kompetanseprofiler. Systemet brukes også til innrapportering av publikasjonspoeng.

26 Skal jeg registrere? Kandidater på UiOs ph.d.-programmer: Ph.d.-kandidater ansatt ved UiO skal, som andre vitenskapelig ansatte, oppgi UiO som forfatteradresse såfremt publikasjonen er et produkt av arbeid utført i stillingen ved UiO. Eksternt ansatte ph.d.-kandidater skal oppgi UiO som forfatteradresse i publikasjonen, dersom UiO har gitt et nødvendig og vesentlig bidrag til eller grunnlag for det publiserte arbeidet. En aktiv utøvelse av veilederansvar på den aktuelle publikasjonen er et tilstrekkelig bidrag.

27 Hva skal registreres? Vitenskapelige artikler Monografier Vitenskapelige artikler i antologier En vitenskapelig publikasjon defineres gjennom fire kriterier, hvorav samtlige må være oppfylt. Publikasjonen må: presentere ny innsikt være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelige i ny forskning være i et språk og ha en distribusjon som gjør den tilgjengelig for de fleste forskere som kan ha interesse av den være i en publiseringskanal (tidsskrift, serie, bokutgiver, nettsted) med rutiner for "fagfellevurdering"

28 Hvordan? Årlig frist: ca. 31. januar Se gode brukerveiledninger for registrering og rapporteringbrukerveiledninger Kontakt instituttet om du lurer på noe Direkte til CRIStin UiOs nettsider om CRIStin


Laste ned ppt "21.5.2013 Informasjonsmøte for nye deltakere på ph.d.-programmet Jostein Askim og Malin F. Stensland, Institutt for statsvitenskap."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google