Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonsmøte for nye deltakere på ph.d.-programmet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonsmøte for nye deltakere på ph.d.-programmet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonsmøte for nye deltakere på ph.d.-programmet
Informasjonsmøte for nye deltakere på ph.d.-programmet Jostein Askim og Malin F. Stensland, Institutt for statsvitenskap

2 Deltakere Christine Thokle Martens - NOVA
Kristian Rose Tronstad - NIBR Håkon Dælen Trætteberg - ISF Silje H. Tørnblad - ARENA Tine E. B. Sørensen - ARENA Jacob Aasland Ravndal - FFI Tom Røseth – IFS Fra ISV Jostein Askim – forskningsleder Malin F. Stensland – ph.d.-konsulent

3 Agenda Program og studieretninger
Dine plikter som deltaker på programmet Nærmere om studieplan: Opplæringsdelen, veiledning, avhandlingen Spørsmål

4 Agenda Program og studieretninger
Dine plikter som deltaker på programmet Nærmere om studieplan: Opplæringsdelen, veiledning, avhandlingen Spørsmål

5 Syv studieretninger innenfor ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap
Sosiologi Samfunnsgeografi Psykologi Sosialantropologi Økonomi Teknologi, innovasjon og kultur Statsvitenskap Ca 60 på programmet Hvorav ca 12 stipendiater ved ISV 7-10 uteksamineres i året

6 Gjør deg kjent med programmet og regelverket

7 Agenda Program og studieretninger
Dine plikter som deltaker på programmet Nærmere om studieplan: Opplæringsdelen, veiledning, avhandlingen Spørsmål

8 Dine plikter som deltaker på programmet
Gjennomføre studieplan Årlig levere framdriftsrapport Etterleve forskningsetiske prinsipper Sørge for at personvernopplysninger meldes og behandles etter gjeldende regler Registrere publikasjoner (se vedlegg) FREMDRIFTSRAPPORT Kandidat og veileder rapporterer en gang i året (hvilke kurs avlagt, sykdom, permisjoner, utfordringer, progresjon i avhandlingsarbeidet) Ph.d.-konsulenten sender ut skjema i god tid Frist 1. oktober

9 StudentWeb Oppmelding til emner
Oversikt over planlagte emner, avlagte emner, veileder(e), avtaleperiode Permisjoner PIN + fødselsnummer PERMISJONER Dokumentasjon må sendes instituttet Viktig for rapporteringer og statistikk knyttet til gjennomstrømming, finansiering, etc Kan også gjelde permisjon for arbeid med annet enn avhandlingen (for eksempel annet prosjekt)

10 Utenlandsopphold Midlene til helt nødvendige utenlandsopphold skal være avklart ved opptaket. Utviklingen i prosjektet kan gjøre det ønskelig med opphold som ikke ligger inne i finansieringsplanen. Avklar hvilke muligheter du har for støtte fra din arbeidsgiver, og se evt. etter muligheter til støtte fra eksterne kilder. Oversikt over finansieringsordninger for forskermobilitet

11 Agenda Program og studieretninger
Dine plikter som deltaker på programmet Nærmere om studieplan: Opplæringsdelen, veiledning, avhandlingen Spørsmål

12 Studieplan Hensikt: Forskeropplæringen skal gi faglig støtte og veiledning for kandidatens avhandlingsarbeid, og kvalifisere for forskningsvirksomhet og annet arbeid hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt Normert tid er tre år Opplæringsdel (halvt år, 30 studiepoeng) Veiledning (180 timer) Avhandling

13 Studieplan: Opplæringsdelen
Krav om et halvt års fulltids studium: 30 studiepoeng Doktorgradsseminar – STV9100 (3 SP) Kurs i vitenskapsteori med etikk - SV9101 og SV9102 (6 SP) Kurs i forskningsmetode (10 SP) Substanskurs (10 SP) Konferansedeltakelse (1 SP)

14 Studieplan: Opplæringsdelen Doktorgradsseminaret
Består av tre deler: STV9100A: Skissesemiar STV9100B: Kappeseminar STV9100C: Introduksjonskurs om forskerrollen

15 Første eller andre semester
Studieplan: Opplæringsdelen: Doktorgradsseminaret STV9100A - Skisseseminar Hver vår Første eller andre semester Presenterer prosjektskisse for andre kandidater på ph.d.-programmet, forskningsleder, veiledere og to opponenter fra instituttet Substansielle planer, prosjektplan, fremdriftsplan og evt. utenlandsopphold

16 Introduksjonskurset skal bidra til:
Studieplan: Opplæringsdelen: Doktorgradsseminaret STV9100C – Introduksjonskurs om forskerrollen Hver høst 7.-8. oktober 2013 Obligatorisk for kandidater med opptak f.o.m høsten 2013, frivillig (og anbefalt) for andre Introduksjonskurset skal bidra til: At du får innblikk i praktiske ferdigheter man trenger som forsker At du blir kjent med teknikker for å sikre framdrift i ph.d.-arbeidet, stimulere skriveprosessen og håndtere medier At du får kjennskap til kriterier som ofte ligger til grunn for vurdering av fagfellevurderte manuskripter og prosjektsøknader At du reflekterer over din egen praksis som forsker, formidler og deltaker i faglige nettverk

17 7. november 8. november

18 Siste høstsemester forut for planlagt innlevering av avhandlingen
Studieplan: Opplæringsdelen: Doktorgradsseminaret STV9100B - Kappeseminar Siste høstsemester forut for planlagt innlevering av avhandlingen Presenterer kappen (for artikkelsamlinger) eller innledningskapitlet (for monografier) for andre kandidater på ph.d.-programmet, forskningsleder, veiledere og to opponenter fra instituttet

19 Oversikt over forskerkurs i samfunnsvitenskap ved UiO
Studieplan: Opplæringsdelen: Doktorgradsseminaret Hvordan finne aktuelle kurs og seminarer Oversikt over forskerkurs i samfunnsvitenskap ved UiO Oslo Summer School in Comparative Social Science Studies Den nasjonale forskerkursportalen i samfunnsvitenskap Månedsmail fra ISV

20 Studieplan: Veiledning
Totalt 180 timer, inntil 30 timer per semester Inkluderer forberedelse, samtale med kandidaten og etterarbeide Kandidaten bør være proaktiv mht. til timing og fordeling Informasjon om begge parters plikter og rettigheter

21 Avhandlingen Format Innlevering Bedømmelse Unngå forsinkelser
Monografi eller artikkelsamling Innlevering Varsle ISV 6 mnd. før planlagt innlevering Kappseminar og konsentrert veiledning Bruk lokalt fagmiljø Bedømmelse Ca 4 mnd. etter innlevering Tre mulige utfall: Grønt, gult eller rødt lys Prøveforelesning og disputas Unngå forsinkelser Prosjektplanlegging, milepæler, selvledelse Skjerme fra andre forpliktelser Bruk ISV hvis utfordringer

22 Agenda Program og studieretninger
Dine plikter som deltaker på programmet Nærmere om studieplan: Opplæringsdelen, veiledning, avhandlingen Spørsmål

23 Lykke til med forskerutdanningen!
Kontakt: Institutt for statsvitenskap Jostein Askim – forskningsleder tlf Malin F. Stensland – ph.d.-konsulent (t.o.m oktober) tlf (I permisjon: Guro Schmidt Øvregard)

24 vedlegg

25 - Current Research Information System in Norway
Forskningsinformasjonssystemet CRIStin er et verktøy for forskere og forskningsmiljøer i Norge for å registrere og profilere publikasjonsdata, prosjekter, enheter og kompetanseprofiler. Systemet brukes også til innrapportering av publikasjonspoeng.

26 Skal jeg registrere? Kandidater på UiOs ph.d.-programmer:
Ph.d.-kandidater ansatt ved UiO skal, som andre vitenskapelig ansatte, oppgi UiO som forfatteradresse såfremt publikasjonen er et produkt av arbeid utført i stillingen ved UiO. Eksternt ansatte ph.d.-kandidater skal oppgi UiO som forfatteradresse i publikasjonen, dersom UiO har gitt et nødvendig og vesentlig bidrag til eller grunnlag for det publiserte arbeidet. En aktiv utøvelse av veilederansvar på den aktuelle publikasjonen er et tilstrekkelig bidrag.

27 Hva skal registreres? Vitenskapelige artikler Monografier
Vitenskapelige artikler i antologier En vitenskapelig publikasjon defineres gjennom fire kriterier, hvorav samtlige må være oppfylt. Publikasjonen må: presentere ny innsikt være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelige i ny forskning være i et språk og ha en distribusjon som gjør den tilgjengelig for de fleste forskere som kan ha interesse av den være i en publiseringskanal (tidsskrift, serie, bokutgiver, nettsted) med rutiner for "fagfellevurdering"

28 Hvordan? Årlig frist: ca. 31. januar
Se gode brukerveiledninger for registrering og rapportering Kontakt instituttet om du lurer på noe Direkte til CRIStin UiOs nettsider om CRIStin


Laste ned ppt "Informasjonsmøte for nye deltakere på ph.d.-programmet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google