Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Oslo som cruisedestinasjon. 2 Cruiserederienes vurderinger ved ruteopplegg De viktigste kriteriene: Kjent navn Unikt tilbud Bredt tilbud av opplevelses.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Oslo som cruisedestinasjon. 2 Cruiserederienes vurderinger ved ruteopplegg De viktigste kriteriene: Kjent navn Unikt tilbud Bredt tilbud av opplevelses."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Oslo som cruisedestinasjon

2 2 Cruiserederienes vurderinger ved ruteopplegg De viktigste kriteriene: Kjent navn Unikt tilbud Bredt tilbud av opplevelses – og utfluktsmuligheter Miljø og sikkerhet Havnens infrastruktur Muligheter for fremtidig vekst Logistikkhensyn og markedsføring

3 3 Tilbudet i Europa De store snuhavnene Nord-syd havner Cruise til de britiske øyer Baltiske cruise Norske cruise

4 4 Viktige aktører Destinasjonen Havnen Destinasjonsselskapet Leverandører av varer og tjenester til skip, mannskap og passasjerer

5 5 Viktige aktører (forts.) Cruiseagenter Skipsagenter (skipets behov) Turoperatør (excursion agent)

6 6 Rederier 120 rederier i verden som tilbyr cruise som ferie Domineres av tre store grupperinger som har 73 % markedsandel Carnival Group 42 % Royal Caribbean International 21 % Star Group 10 %

7 7 Utvikling av skip Små skip – inntil 250 pax, lengde 120 m Middels store skip – 250 – 1000 pax, lengde 120 – 220m Store skip – 900 – 3500 pax, lengde 200 – 350 m Ca. 190 cruiseskip med 250.000 senger Kapasitetsøkning fra 1993 – 1999 var på 71 % 23 nye cruiseskip i bestilling for levering før 2009 med plass til over 60.000 pax. I gjennomsnitt 2.360 senger per nye skip

8 8 Middelhavet og Nord-Europa i vekst Baltiske cruise: - Største havnene er: St. Petersburg, København, Tallin, Stockholm og Helsinki - Oslo (40% Norges-cruise, 60 % baltiske cruise) -Oslo betydelig potensial for videreutvikling

9 9 Baltiske cruise Tallin322 anløp289.000 pax St. Petersburg 300 anløp267.000 pax København283 anløp361.000 pax Helsinki247 anløp240.000 pax Stockholm259 anløp228.000 pax Helsingborg 6 anløp 8.311 pax

10 10 Norske cruise Bergen246 anløp190 000 pax Geiranger159 anløp153.000 pax Oslo145 anløp186.000 pax Flåm129 anløp Nordkapp104 anløp 62.000 pax

11 11 Trender / utviklingstrekk Etterspørsel: Cruisetrafikken har globalt hatt en årlig vekst på 10% de siste år Ekspertenes anslag for årene fremover varierer mellom 6 – 10 %. 7 – 8 % anses som sannsynlig. Dette gjelder også for Nord-Europa. Temabaserte cruise øker: party og sol, natur, kultur Norske havner har mange fortrinn og kapasitet for vekst

12 12 Trender / utviklingstrekk (forts.) Større skip Flere fasiliteter om bord Kaianlegg, logistikk og de landbaserte tjenestene må tilpasses de store skipene Ca. en ukes cruise Cruiseturisten blir stadig yngre Nye aktiviteter på land etterspørres

13 13 Trender produkt Freestyle Cruising Utvendig balkong Spa- og velvære EasyCruise

14 14 Trender marked Yngre Cruise kombineres med landopphold før/etter Nasjonale varemerker selger Repeaters øker Variasjon i tilbudet – svært dyrt eller rimelige cruise Internett-bestilling øker Sikkerhet fokuseres sterkt Miljø er viktig faktor Ekspansjonsmuligheter teller i en næring med stor vekst

15 15 Økonomisk betydning Skipets forbruk – avgifter (statlige og havne-) og kjøp av varer og tjenester både til selve skipet og passasjer/mannskap Mannskapets forbruk – ulike tjenestekjøp (telefon, tannlege, lege) og ellers som passasjer Passasjerers forbruk – utflukter og shopping Gjenkjøp – passasjerer som kommer tilbake som annen type turist. Profilforsterkende effekt

16 16 Økonomisk betydning (forts.) Passasjerforbruk i land: 600 – 1200 NOK Undersøkelse i Stockholm i 2001: 191 anløp = SEK 270 mill = SEK 1,4 mill per skip og SEK 1.590 per pax Undersøkelse i København i 2004: 264 anløp = DKK 578 mill = DKK 2,2 mill per skip og DKK 1.806 per pax. I år anslås cruisetrafikken å tilføre byen over DKK 700 mill.

17 17 Utfordringer og vekst Antall cruisepax i 1990: 4 mill, antall cruisepax i 2004: 13 mill Eventuell fordobling på de neste 10 år Skipenes anløpstidspunkt kan man i liten grad påvirke Ligge for anker er ikke aktuelt Bergen har opp til 7 tilgjengelige kaiplasser for cruiseskip Stockholm og København planlegger for nye og større cruiseterminaler Tallin har åpnet en ”uthavn” 2,5 timers kjøring utenfor byen Kapasitetsproblemer – ”people polution”

18 18 Utviklingstrekk / trender Cruisemarkedet utvikler seg raskere enn reiseliv for øvrig ( 10 % årlig mot ca. 3-4 % i reiseliv ellers) Flere forhold sannsynliggjør en enda høyere vekst – ny kapasitet, demografiske endringer, markedspenetrasjon Nord-Europa vil ha en sterkere vekst enn gjennomsnittet internasjonalt. Naturligvis usikkerhet m.h.t. en urolig verdenssituasjon og terrortrusler

19 19 Oppsummering Oslo 2005 Over 100 ulike nasjoner + 28 % i antall pax, + 27 % i antall anløp Fordeling baltiske/norske cruise = 60/40 Gjennomsnitt pax per skip = 1283 pax Fra USA: 52.867= 28,4 % Fra Storbritannia:42.635= 22,9 % Fra Tyskland41.656= 22.3 % 2006: 169 skip anmeldt per 20.03.2006


Laste ned ppt "1 Oslo som cruisedestinasjon. 2 Cruiserederienes vurderinger ved ruteopplegg De viktigste kriteriene: Kjent navn Unikt tilbud Bredt tilbud av opplevelses."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google