Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klikk for å redigere undertittelstil i malen Temamøte norsk forening mot støy 15.mars 2012 ««Fra dokumentasjon til aksjon» Handlingsplan mot støy 2008-2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klikk for å redigere undertittelstil i malen Temamøte norsk forening mot støy 15.mars 2012 ««Fra dokumentasjon til aksjon» Handlingsplan mot støy 2008-2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klikk for å redigere undertittelstil i malen Temamøte norsk forening mot støy 15.mars 2012 ««Fra dokumentasjon til aksjon» Handlingsplan mot støy 2008-2013 oslo

2 BAKGRUNN ​ EU- direktiv END 2002/49/EC ​ Norge: Forurensningsforskriften kapittel 5 Strategisk støykartlegging for byområder

3 ansvar ​ Anleggseiere ansvar for kartlegging og handlingsplan av støy fra sine anlegg. (SV, JB, OHV, KTP, SAM (nå BYM) ​ Kommunen koordinerer arbeidet i byområder (Oslo eneste by i 2007 kartleggingen i Norge, i 2011 kartleggingen: Oslo, Asker, Bærum, Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, Oppegård) ​ Fylkesmannen er forurensningsmyndighet ​ KLIF rapporterer til EU

4 Klikk for å redigere formatet på disposisjonsteksten Andre disposisjonsnivå  Tredje disposisjonsnivå Fjerde disposisjonsnivå  Femte disposisjonsniv å  Sjette disposisjonsniv å  Sjuende disposisjonsniv å  Åttende disposisjonsniv å ​ Niende disposisjonsnivåKlikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå Handlingsplaner mot støy ​ Formelle krav til handlingsplaner i direktivet/forskriften (vedlegg III), men ikke noe konkrete ambisjonsnivåer. Besluttes på lokalt nivå. ​ KLIFs forslag i 2007: legge nasjonale mål til grunn for handlingsplanen ​ (Støyplagen skal reduseres med 10 prosent innen 2020 i forhold til 1999)  hensikt: redusere støyproblemene.  aktiv opplysningsvirksomhet overfor offentligheten om planleggingsvirksomheten.  berørte enkeltpersoner og grupper skal gis anledning til å delta aktivt i planprosessen.

5 Innhold i handlingsplaner Fra minstekrav: resultatene av støykartleggingen vurdering av anslått antall personer som utsettes for støy påvisning av problemer og situasjoner som må forbedres (hot spots) en rapport om de offentlige høringene som organiseres i samsvar med § 5-14 og § 5-18 alle støyreduksjonstiltak som allerede er i kraft og alle prosjekter under forberedelse, herunder også tiltak for å redusere innendørs støynivå tiltak å treffe i løpet av de neste fem år tiltak for å bevare stille områder (fortsetting fra 2008) langsiktig strategi finansielle opplysninger (dersom slike finnes)

6 Klikk for å redigere formatet på disposisjonsteksten Andre disposisjonsnivå  Tredje disposisjonsnivå Fjerde disposisjonsnivå  Femte disposisjonsniv å  Sjette disposisjonsniv å  Sjuende disposisjonsniv å  Åttende disposisjonsniv å ​ Niende disposisjonsnivåKlikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå Oslos handlingsplan 2008-2013  Handlingsplaner fra anleggseiere:  Statens vegvesen, Jernbaneverket, Oslo havn, Kollektivtransport og Samferdselsetaten (nu Bymiljøetaten).  Kort tid for arbeidet, grunnet forsinkelse i kartleggingen og frist for handlingsplan ble ikke utsatt.  Høring fra 3.mars – 13. april 2008, Friluftsetaten (nå Bymiljøetaten) sammenstilte og koordinerte høringen  Handlingsplanen behandlet av Oslo bystyre i juni 2008 og oversendes deretter KLIF som sende videre til EU-kommisjonen

7 Klikk for å redigere formatet på disposisjonsteksten Andre disposisjonsnivå  Tredje disposisjonsnivå Fjerde disposisjonsnivå  Femte disposisjonsniv å  Sjette disposisjonsniv å  Sjuende disposisjonsniv å  Åttende disposisjonsniv å ​ Niende disposisjonsnivåKlikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå Eksempel fra Oslos handlingsplan 2008-2013  Kommunal vei: o Funksjonelle transportløsninger o Etablering av 30 km hastighet innenfor ring 1 og i de fleste boliggatene o Innføring av piggdekkgebyr o Prosjekt støysvak asfalt Sørkedalsveien  Riksvei o Langsiktig arealdisponering som forebygger støyproblemer o Støyskjerming og fasadetiltak o Miljøfartsgrenser  Jernbane o Opprettholde god kvalitet på skinner, sporveksler m. m o Skinnesliping  T-bane og trikk o Redusere støy ved kilden o Materiellstandard som gir minst mulig støy o Nye MX-tog o Bytte dårlig infrastruktur o Skinnesliping o Tiltak mot skinneskrik/kurveskrik

8 Klikk for å redigere formatet på disposisjonsteksten Andre disposisjonsnivå  Tredje disposisjonsnivå Fjerde disposisjonsnivå  Femte disposisjonsniv å  Sjette disposisjonsniv å  Sjuende disposisjonsniv å  Åttende disposisjonsniv å ​ Niende disposisjonsnivåKlikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå Eksempel fra Oslos handlingsplan 2008-2013  Havn o Regelmessig evaluering av tilgjengelig utstyr og støysvake alternativer o Kontinuerlig vedlikehold av terminalarealene o Bedre informasjon og opplæring av havnepersonell  Stille områder o 14 stille områder o Beskyttelse mot ytterligere støybelastning o Analyser og utredning – støy og tilgjengelighet o Pilotprosjekt for stille områder o Pilotprosjekt og arkitekt-/designkonkurranse for akustisk design

9 Nytt i denne omgang (2013-2018) ​ Byområder med over 100.000 innbyggere: ​ Oslo, Asker, Bærum, Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, Oppegård. ​ Bergen ​ Stavanger, Sandnes, Randaberg ​ Trondheim ​ Fredrikstad, Sarpsborg.

10 Revidering  Arbeidet med revidering av ny handlingsplan mot støy starter opp i 2012. Skal leveres KLIF 30.6.2013. Før dette dato: politisk behandles!  Kommunen er ansvarlig for å sammenstille kartleggingen fra de ulike kildene.  I større byområder er kommunen med flest innbyggere ansvarlig for å sammenstille. ​ NB: hver enkelt anleggseier er ansvarlig for å beregne støy og utarbeide HP for sine anlegg. Oslos kommunes jobb er koordinering og sammenstilling! (bortsett fra stille områder)

11 Klikk ikonet for å legge til et bilde Takk ! Sofie Yvling Bymiljøetaten sofie.yvling@bym.oslo.kommune.no Klikk ikonet for å legge til et bilde


Laste ned ppt "Klikk for å redigere undertittelstil i malen Temamøte norsk forening mot støy 15.mars 2012 ««Fra dokumentasjon til aksjon» Handlingsplan mot støy 2008-2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google