Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Berit Bratholm 21.09.04 BREDBÅNDSPROSJEKTET DIGITALE MAPPER OG SAMARBEIDSLÆRING.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Berit Bratholm 21.09.04 BREDBÅNDSPROSJEKTET DIGITALE MAPPER OG SAMARBEIDSLÆRING."— Utskrift av presentasjonen:

1 Berit Bratholm BREDBÅNDSPROSJEKTET DIGITALE MAPPER OG SAMARBEIDSLÆRING

2 PROBLEMSTILLINGER FOR FORSØKET I FORPROSJEKT Gjøre forsøk med bruk av digitale mapper ved Ra ungdomsskole 10.-trinn og Granly skole i 5. og 6. klasse Hvordan arbeider og presenterer elever i prosjektarbeider i digitale formater?

3 FORSØKSSKOLENE: GRANLY OG RA Ra ungdomsskole Deltakere i prosjekt:10. trinn 50 elever- 5 lærere 22 grupper- 4 uker Tema: Det skapende menneske-L 97 Prosjektpres.flere dager Granly skole Deltakere i prosjekt: 5a og 5B, 6B 80 elever- 7 lærere 32 grupper - 2 uker Tema: Trafikk og sykkel Prosjektpres

4 Granly Ra 1.LedelseRektor/IKT leder Rektor/Trinnleder 1.ArkitekturLukket Åpen 1.Elever, ferdighet IKT Variert, under opplæring De fleste behersket 1.Lærere, ferdighet IKT Variert, under opplæring De fleste behersket 1.Tilgang på pc’er og nettverk Datalabb, noen datamaskiner i klasserommene Fri tilgang for elever og lærere 1.Organisering av elevene Klasser, ordinær Trinn, kjernegrupper, kjernelærer 1.Faglig innholdNorsk, Namisa Valgfritt 1.TidUke 18 og 19 Uke ØkonomiEkstra tilskudd Ingen tilskudd 1.HøgskolenKurs, veiledning 1.Resultat Samarbeidslæring Digitale mapper Læring med IKT Elever opplever samarbeidslæring Alle elever oppretter digitale mapper Alle elever utarbeider digitale presentasjoner i Classfronter Lærere rapporterer om høyt læringsutbytte blant svake elever Elever opplever samarbeidslæring En del elever oppretter digitale mapper Halvparten av elevene utarbeider digitale presentasjoner i Classfronter

5 GranlyRa Elever8050 Elevgrupper3322 Lærere75 TemaTrafikk og sykkel Det skapende menneske Varighet2 uker4 uker Digitale mapper AlleCa halvparten Presentasjon7.mai 2004 Flere dager i april RESULTAT ETTER FORSØK

6 1. RESULTATER – Læringsfellesskap Elise Marie: ”Det har vært godt samarbeid i gruppen, veldig gøy.” Mads: ”Alle har fått sitt arbeid inn i prosjektet” Camilla: ”Det har vært fint å jobbe sammen med andre”. Anders: ”Gøy å samarbeide; vi får gjort mye mer og blir raskere ferdig når vi jobber sammen”.

7 2.Læring med IKT Hanna: ”Det var gøy å arbeide i prosjekt, søkte faktakunnskap på Internett- på adressen veivesenet.no” Helge: ”Alle presentasjonene er forskjellige mht utvalg av stoff, innhold og bilder””Alle presentasjonene er forskjellige mht utvalg av stoff, innhold og bilder” Petter: ”Jeg liker bedre å skrive på tastatur enn for hånd” Lovise: ”Det er morsomt å samarbeide og jobbe med noe nytt”

8 3.ARBEID MED DIGITALE MAPPER Hillevi: ”Dette er det morsomste jeg noen gang har gjort!” Knut: ”Det har vært kjempegøy og lærerrikt”. Amra, Knut og Henriette: ”Vi syntes plutselig det var gøy med skolearbeid. Har vært hjemme hos hverandre, blitt bedre kjent og jobbet med dataen der”.Amra, Knut og Henriette Jan-Arve: ”Jeg har holdt foredrag om mitt arbeid for 8- trinn”.”Jeg har holdt foredrag om mitt arbeid for 8- trinn”.

9 G ranly skole: ”IKT er et verdifullt verktøy for å bedre kvaliteten i opplæringen ”: Helt uenig 0(0%) Delvis uenig 0(0%) Usikker 1(5%) Delvis enig 10(50%) Helt enig 8(40%) Ikke besvart 1 (5%)

10 Ra: ”IKT er et verdifullt verktøy for å bedre kvaliteten i opplæringen ”: Helt uenig 0(0%) Delvis uenig 0(0%) Usikker 0(0%) Delvis enig 11(61.1%) Helt enig 7(38.9%) Ikke besvart 0 (0%)

11 FORSØKET VISER: Suksesskriterier Forutsetning: Forsøket ledes på skolen og forankres hos lærere. Vilje til samarbeid og ønske om endring. Læring i læringsfellesskap med digitale mapper gir nye og bedre vilkår for læring. Elever gis mulighet til, under veiledning av lærer og konstruere egen kunnskap Elever deltar aktivt i egen lærerprosess

12 ANBEFALINGER- Lærerkompetanse Kunnskap om digitale mapper og anvende digitale verktøy Utvide kunnskap om: 1. veiledning i praksis 2.veiledning i prosjektarbeid sammen med elever 3.veiledning i digitale verktøy sammen med elever som læringsressurs mht TPO

13 ANBEFALINGER- Læringsfellesskap for elever Opprette og anvende digitale mapper i hele utdanningsløpet Utvide forsøket til å omfatte hele skolen etter forprosjekt Høst 2004: Samarbeidslæring i digitale mapper mellom Ra ungdomsskole og Thor Heyerdahl vg.skole matte/spansk Undervisning med video på nett- individuelle opplæringsplaner


Laste ned ppt "Berit Bratholm 21.09.04 BREDBÅNDSPROSJEKTET DIGITALE MAPPER OG SAMARBEIDSLÆRING."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google