Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bruk av lett forurenset betong

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bruk av lett forurenset betong"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bruk av lett forurenset betong
Gjenbruk versus deponering Hilde Valved

2 Bruk av lett forurenset betong
Hvorfor jobber vi med dette? Hva gjør vi? Hva sier regelverket? Erfaringer fra saksbehandling

3 Hvorfor jobber vi med dette?
Bakgrunn Mål i rammedirektivet om 70 % materialgjenvinning av bygg- og anleggsavfall innen 2020 Årlig genereres det ca tonn betong Redusere behovet for å utvinne steinmasser, eller andre masser, som betongen kan erstatte Unngå feiltolkning av regelverket PCB-mengder fordelt på konsentrasjoner og mengden forurenset betong fordelt på konsentrasjoner

4 Konsentrasjoner og mengder av PCB i bygningsmasser
Hvorfor jobber vi med dette? Mill tonn betong Tonn PCB 1/3 betong 97 % PCB-total Målte konsentrasjoner av PCB-7 i maling/puss Ca 100 tonn PCB-total i maling og murpuss i betongfasader (NGU) Ca 40 millioner tonn PCB-forurenset betong i stående bygningsmasse Tall som brukes i dette foredraget er usikre

5 Hvorfor jobber vi med dette?
Mål Gjenvinne mer betong, men samtidig være restriktive med spredning av miljøgifter

6 Noe av det vi har gjort Hva gjør vi? Vi har undersøkt hvordan mengder av PCB er fordelt på konsentrasjoner (Norconsult) Workshop Vi har gjennomført modelleringer av utlekking av PCB og tungmetaller ved ulike scenarioer for bruk av betong (SINTEF Byggforsk)

7 SINTEF-rapport: Utlekking av PCB og tungmetaller
Hva gjør vi? Påvirker utlekkingen: - nedbør - tildekking - bunn - temperatur - partikkelstørrelser - aldring - pH 3 ulike scenarioer: - bærelag eller forsterkningslag under asfaltdekke på gang- og sykkelveg - forsterkningslag under asfaltdekke på parkeringsplass - terrengregulering

8 Resultater Hva gjør vi? Det er mindre utlekking av miljøgifter fra betong enn fra jord (betongen holder bedre på miljøgiftene) Akseptabel utlekking varierer mye etter hvilke parametere som brukes i modellen Kan akseptere høyere konsentrasjoner av miljøgifter til bruk under asfaltdekke enn til terrengregulering Høyere konsentrasjoner av enkelte tungmetaller og PCB enn normverdiene til dedikerte bruksformål

9 Betraktninger i arbeidet med et faktaark
Hva gjør vi? Beskrivelse av enkelte tiltak som vi har vurdert ikke vil medføre nevneverdig forurensning Ikke uttømmende Nødvendig med miljøkartlegging Forskjell på tungmetaller og PCB Veiledende, avfallsleverandør sammen med grunneier er ansvarlige Til bruk under asfaltdekt vei Forutsetning om prøvetaking i malingssjiktet før rivning av bygget Viktig å vurdere totale mengder, ikke bare konsentrasjoner

10 Normverdier og farlig avfallsgrenser
Hva gjør vi? Normverdier og farlig avfallsgrenser Parameter Normverdi (mg/kg) Farlig avfall (mg/kg) As 8 1 000 Cd 1,5 Cu 100 25 000 Cr 50 Ni 60 Pb 2 500 Zn 200 ∑PCB7 0,01

11 Forurensningsloven Hva sier regelverket?
Næringsavfall skal i utgangspunktet bringes til lovlig avfallsanlegg, jf. forurensningsloven § 32 men åpner for gjenvinning eller brukes på annen (nyttig) måte må ikke være i strid med forurensningsforbudet og forsøplingsforbudet

12 Forurensningsloven Hva sier regelverket?
Utgangspunktet i forurensningsloven er at det er forbudt å ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning, jf. forurensningsloven § 7 første ledd. Med mindre det: gis tillatelse  kan få tillatelse med hjemmel i forurensningsloven § 11 første ledd ikke medfører nevneverdig forurensning  kan finne sted uten tillatelse, jf. forurensningsloven § 8 tredje ledd er tillatt direkte gjennom forskrift

13 Erfaringer fra saksbehandling
Prøver fra fraksjoner av bygget før rivning versus prøver fra en knust betonghaug Hvem bør søke? Bruk av gjennomsnittskonsentrasjoner Mangel på estimering av totalmengder Myrområde vil påvirke utlekking


Laste ned ppt "Bruk av lett forurenset betong"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google