Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bruk av lett forurenset betong Gjenbruk versus deponering Hilde Valved.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bruk av lett forurenset betong Gjenbruk versus deponering Hilde Valved."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bruk av lett forurenset betong Gjenbruk versus deponering Hilde Valved

2 Bruk av lett forurenset betong Hvorfor jobber vi med dette? Hva gjør vi? Hva sier regelverket? Erfaringer fra saksbehandling

3 Bakgrunn Mål i rammedirektivet om 70 % materialgjenvinning av bygg- og anleggsavfall innen 2020 Årlig genereres det ca 700 000 tonn betong Redusere behovet for å utvinne steinmasser, eller andre masser, som betongen kan erstatte Unngå feiltolkning av regelverket PCB-mengder fordelt på konsentrasjoner og mengden forurenset betong fordelt på konsentrasjoner Hvorfor jobber vi med dette?

4 Konsentrasjoner og mengder av PCB i bygningsmasser Tonn PCB Mill tonn betong Målte konsentrasjoner av PCB-7 i maling/puss Hvorfor jobber vi med dette? 1/3 betong 97 % PCB-total Ca 100 tonn PCB-total i maling og murpuss i betongfasader (NGU) Ca 40 millioner tonn PCB-forurenset betong i stående bygningsmasse Tall som brukes i dette foredraget er usikre

5 Mål Gjenvinne mer betong, men samtidig være restriktive med spredning av miljøgifter Hvorfor jobber vi med dette?

6 Noe av det vi har gjort Vi har undersøkt hvordan mengder av PCB er fordelt på konsentrasjoner (Norconsult) Workshop Vi har gjennomført modelleringer av utlekking av PCB og tungmetaller ved ulike scenarioer for bruk av betong (SINTEF Byggforsk) Hva gjør vi?

7 SINTEF-rapport: Utlekking av PCB og tungmetaller Påvirker utlekkingen: - nedbør - tildekking - bunn - temperatur - partikkelstørrelser - aldring - pH 3 ulike scenarioer: - bærelag eller forsterkningslag under asfaltdekke på gang- og sykkelveg - forsterkningslag under asfaltdekke på parkeringsplass - terrengregulering Hva gjør vi?

8 Resultater Det er mindre utlekking av miljøgifter fra betong enn fra jord (betongen holder bedre på miljøgiftene) Akseptabel utlekking varierer mye etter hvilke parametere som brukes i modellen Kan akseptere høyere konsentrasjoner av miljøgifter til bruk under asfaltdekke enn til terrengregulering Høyere konsentrasjoner av enkelte tungmetaller og PCB enn normverdiene til dedikerte bruksformål Hva gjør vi?

9 Betraktninger i arbeidet med et faktaark Beskrivelse av enkelte tiltak som vi har vurdert ikke vil medføre nevneverdig forurensning Ikke uttømmende Nødvendig med miljøkartlegging Forskjell på tungmetaller og PCB Veiledende, avfallsleverandør sammen med grunneier er ansvarlige Til bruk under asfaltdekt vei Forutsetning om prøvetaking i malingssjiktet før rivning av bygget Viktig å vurdere totale mengder, ikke bare konsentrasjoner Hva gjør vi?

10 Normverdier og farlig avfallsgrenser ParameterNormverdi (mg/kg)Farlig avfall (mg/kg) As8 1 000 Cd1,5 1 000 Cu100 25 000 Cr50 25 000 Ni60 25 000 Pb60 2 500 Zn200 25 000 ∑PCB 7 0,01 50 Hva gjør vi?

11 Forurensningsloven Næringsavfall skal i utgangspunktet bringes til lovlig avfallsanlegg, jf. forurensningsloven § 32  men åpner for gjenvinning eller brukes på annen (nyttig) måte  må ikke være i strid med forurensningsforbudet og forsøplingsforbudet Hva sier regelverket?

12 Forurensningsloven Utgangspunktet i forurensningsloven er at det er forbudt å ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning, jf. forurensningsloven § 7 første ledd. Med mindre det: -gis tillatelse  kan få tillatelse med hjemmel i forurensningsloven § 11 første ledd -ikke medfører nevneverdig forurensning  kan finne sted uten tillatelse, jf. forurensningsloven § 8 tredje ledd -er tillatt direkte gjennom forskrift Hva sier regelverket?

13 Erfaringer fra saksbehandling Prøver fra fraksjoner av bygget før rivning versus prøver fra en knust betonghaug Hvem bør søke? Bruk av gjennomsnittskonsentrasjoner Mangel på estimering av totalmengder Myrområde vil påvirke utlekking Erfaringer


Laste ned ppt "Bruk av lett forurenset betong Gjenbruk versus deponering Hilde Valved."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google