Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rutiner vedr. lønn eller næring Brukerforum 12. og 25. mai 2009 Økonomiavdelingen Ellen Marit Ribland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rutiner vedr. lønn eller næring Brukerforum 12. og 25. mai 2009 Økonomiavdelingen Ellen Marit Ribland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rutiner vedr. lønn eller næring Brukerforum 12. og 25. mai 2009 Økonomiavdelingen Ellen Marit Ribland

2 Bakgrunn Kunnskapsdepartementet sendte ut et brev til statlige universitet og høgskoler datert den 14. mars 2008. Brevet omhandlet en påminnelse om regelverket for utbetaling av honorar til lønnsmottakere eller næringsdrivende. Bakgrunnen til dette er at RR har gitt tilbakemeldinger som gir grunnlag for en gjennomgang av regelverket. (les: vi vil på et senere tidspunkt bli revidert..) Regelverket sier som følger: ”Den enkelte institusjon skal forut for utbetaling av arbeid eller oppdrag, vurdere om betalingen gjelder et arbeidsforhold eller betaling til næringsdrivende. Vurderingen skal dokumenteres og det skal foreligge skriftlige rutiner. ”

3 Status ved UiB Nye rutinebeskrivelser er utarbeidet med virkning fra 1.5.09 (sendt ut via e-post 16. april) –Intranett: Administrasjon/Økonomi/Arbeidsfelt/Lønn/Rutinesamli ng/Rutine 5.4.6. Selvstendig næringsdrivende Link til skjema som SKAL fylles ut nederst i rutinebeskrivelsen Skjemaet finner du også under skjema/maler

4 Regelverket i korte trekk Hovedregelen er at ordinært arbeid ved institusjonen skal utføres av arbeidstakere –Det betyr blant annet at undervisningshonorar og sensorarbeid skal utbetales som LØNN! –UiB er ansvarlig ved feilutbetalinger og ved manglende forskuddstrekk, jf. Skattebetalingsloven § 49 –Honorar for gjesteforelesere KAN være næringsinntekt

5 Vurderingskriterier Hvem holder materialer? Hvem har faglig instruksjonsmyndighet? Har oppdragstaker krav på flere oppdrag? Kan oppdraget reklameres? Personlig arbeidskraft/egne ansatte?

6 -Ved utbetalinger til næringsdrivende må enhetene dokumentere at det er foretatt en vurdering av utbetalingsmåte i forkant (NB! Ved hver utbetaling) -Evt. faktura fra oppdragstaker må derfor sendes til instituttet, slik at nødvendig dokumentasjon kan legges ved Hva blir nytt her?

7 Hva må vi kreve for å kunne utbetale næringsinntekt? 1) Attestert og anvist bilag (Diverse lønnsgodtgjørelser) 2) Utfylt skjema for vurdering av utbetaling av honorar – lønnstaker eller næringsdrivende 3) Dokumentasjon på næringsinntekt eller utskrift fra Enhetsregisteret NB! Merk at dette medfører at fakturaadresse blir instituttet, ikke Sentralt fakturamottak.

8 Oppsummering 1: Godtgjørelse til selvstendig næringsdrivende SkattepliktJA TrekkpliktNEI AvgiftspliktNEI OppgavepliktJA Kode (LTO)401 Art5391

9 Oppsummering 2: Godtgjørelse til arbeidstaker SkattepliktJA TrekkpliktJA AvgiftspliktJA OppgavepliktJA Kode (LTO)111-A Art51xx

10 Anbefalt lesingi tillegg til rutinetekst www.skatteetaten.no –Lønns-ABC 2008 kap. 8.3 Lønn-næring –Skatteloven –Skattebetalingsloven –Brosjyre fra Statteetaten: Arbeidstaker eller næringsdrivende? (RF-2028) Mai 2007


Laste ned ppt "Rutiner vedr. lønn eller næring Brukerforum 12. og 25. mai 2009 Økonomiavdelingen Ellen Marit Ribland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google