Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektadministrasjon Innføring av PA ved UiB PA-rapporter Nora-Lise Kristiansen, Kari Eidsheim 27. Mars 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektadministrasjon Innføring av PA ved UiB PA-rapporter Nora-Lise Kristiansen, Kari Eidsheim 27. Mars 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektadministrasjon Innføring av PA ved UiB PA-rapporter Nora-Lise Kristiansen, Kari Eidsheim 27. Mars 2009

2 Prosjektadministrasjon PA Agenda Rapportoversikt Registerrapporter Ressursrapporter (timer) Prosjektrapporter Oversikt institutt Hvilke rapporter når PA aktivitet i GL-rapporter (SEB)

3 Prosjektadministrasjon PA Rapportoversikt Registerrapport

4 Prosjektadministrasjon PA PA01 Registerrapport PA01 – viser hvordan prosjektet er registrert i systemet, bla med prosjektnr, gammelt GL prosjektnummer, kunder, finansieringskilde, aktiviteter, inntektsoverhead, inntektsføringsregel, avtaler, teammedlemmer, prosjektvedlegg, prosjekthuskeliste etc Kakakakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Registerrapporter

5 Prosjektadministrasjon PA PA01 Prosjektregister PA01 – Prosjektregister viser blant annet prosjektnr i PA, gammelt prosjektnr, prosjektnavn, finansieringskilde, toppaktiviteter, kunde, basisbudsjettstatus, stedkode, prosjektstatus og overheadinntekt Registerrapporter Kakakakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

6 Prosjektadministrasjon PA PA01 Prosjektregister PA01 – Prosjektregister forts. Registerrapporter Kakakakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

7 Prosjektadministrasjon PA PA01 Prosjektregister Arkfane 2 Avtaler og Kunder. Viser hvordan avtalen er registrert i systemet Registerrapporter Kakakakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

8 Prosjektadministrasjon PA PA01 Prosjektregister Arkfane 2 Avtaler og Kunder forts. Viser hvordan avtalen er registrert i systemet Registerrapporter Kakakakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

9 Prosjektadministrasjon PA PA01 Prosjektregister Kakakakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Fane 3 Teammedlemmer viser teammedlemmene for dette prosjektet – altså de som har en rolle og er autorisert til å få opplysninger om prosjektet Registerrapporter

10 Prosjektadministrasjon PA PA01 Prosjektregister Fane 4 Klassifisering viser bla konteringsregel, mva-regel, kommersialiseringspotensiale, konfidensialitet. Kakakakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Registerrapporter

11 Prosjektadministrasjon PA PA01 Prosjektregister Fane 5 Prosjektvedlegg viser vedleggene som er lagt til prosjektet Kakakakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Registerrapporter

12 Prosjektadministrasjon PA PA01 Prosjektregister Fane 6 Prosjekthuskeliste viser påminnelsene som er lagt til prosjektet Kakakakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Registerrapporter

13 Prosjektadministrasjon PA PA14 Prislister Registerrapporter PA14 gir informasjon om timeprisene som blir brukt ved registrering av timer i prosjektene. Pris er utregnet etter personenes lønn, men kun en pris pr 5 lønnstrinn. Pris er inkludert sosiale kostnader, men ikke overhead. Fane 1 Kostrate pr lønnstrinn. Viser alle ansatte med pris i PA (kostnadsrate) og ansattnr, stedkoder. Kakakakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Registerrapporter

14 Prosjektadministrasjon PA PA14 Prislister Registerrapporter Fane 3 Kostrate pr jobb. Det ligger også inne timepris pr jobb som brukes i budsjetteringen når man ikke vet hvem som skal jobbe i prosjektet men kun har informasjon om type stilling Kakakakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

15 Prosjektadministrasjon PA PA14 Prislister Registerrapporter Fane 4. Ressurs-Assignment. Under denne fanen kan man se ressursenes ansattnummer og stedkoder blant annet. Ansattnummer må brukes i regnearket som er grunnlaget for å laste opp/registrere timer på en person til prosjektene Kakakakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

16 Prosjektadministrasjon PA PA15 Aktiviteter Registerrapporter Kakakakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk PA15 viser blant annet hvilke aktiviteter som er registrert i prosjektene, task-id (reiseregninger), status på prosjektet Registerrapporter Kakakakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

17 Prosjektadministrasjon PA PA12Ressursallokering Fane 1: Allokering-per ansatt. Her kan du få ut en oversikt over totalt budsjetterte timer, samt det som er lastet i regnskapet. Kan i Sideelementene velge en enkelt ansatt, samt søke opp et enkelt prosjekt og se hvor mange timer er budsjettert og hvor mange timer er virkelig lastet. Kakakakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

18 Prosjektadministrasjon PA PA12Ressursallokering Fane 2: Allokeringsoversikt Viser en oversikt over hele instituttets budsjetterte timer, sortert på person, samt hvor mange timer som er lastet. Kakakakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

19 Prosjektadministrasjon PA PA12Ressursallokering Fane 3: Allokeringsoversikt DBH Viser en oversikt over alle prosjekter, hvem som har lastet timer på de enkelte prosjektene. Kakakakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

20 Prosjektadministrasjon PA PA03 Basisbudsjetter Må tas ut for periode 1jan-05 til ut 2008 eller lignende Tot bud er 450K – må korrespondere med senere arpporter i denne pres PA03 Basisbudsjett I/K. Viser basisbudsjett på et enkelt prosjekt og på et helt institutt. Dette budsjettet viser eksempel på ulike overheadsatser på NFR kunden på personressurs. 40% kostnadsoverhead og 30% inntektsoverhead. Forskjellen synliggjøres på 9052 og er UiB’s egenandel og ”sponsing” av prosjektet. På UiB kunden er det 40% både på kostnads- og inntektsoverhead (Nordbotten). Kakakakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

21 Prosjektadministrasjon PA PA03 Basisbudsjetter Eksempel på budsjett med ulike overhead – bruke et av budsjettene Dersom vi tar toppaktivitet 1 NFR så ser vi hva som er lagt inn i budsjettet når det gjelder NFR midlene. Kakakakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

22 Prosjektadministrasjon PA PA02 viser prosjektenes inntekt og kostnad. Sideelementene styrer om man skal se hele prosjektet, eller ulike aktiviteter – for eksempel UiBs egenfinansiering. Ved å velge en PA periode kan man se en spesiell måned alene uten å bestille ny rapport. Fane 1 og 2: I/K Saldo m og u konvertering PA02Prosjektrapport

23 Prosjektadministrasjon PA Toppaktivitet 1 BFS – dette er å sammenligne med de ”gamle” prosjektregnskapene (etter månedsperiodisering) der kostnader og inntekter fra ekstern finansieringskilde vises PA02Prosjektrapport

24 Prosjektadministrasjon PA Viser rapport for prosjektet for perioden 1. nov-31. des, men kun for toppaktivitet 2UIB, dvs egenfinansieringen PA02Prosjektrapport

25 Prosjektadministrasjon PA Fane 3: Detaljer viser detaljer om inntekter og kostnader i valgt periode. 9052 viser forskjell mellom kostnad (det det koster UiB å drive prosjektet) og inntekten man får fra oppdragsgiver. 9052 viser derfor UiBs subsidiering av prosjektet PA02Prosjektrapport

26 Prosjektadministrasjon PA PA02 for flere prosjekter PA02Prosjektrapport

27 Prosjektadministrasjon PA PA02Prosjektrapport Sum prosjekter i PA02 for et institutt finnes igjen i GL på samleprosjektene

28 Prosjektadministrasjon PA S11 Artsregnskap Artsregnskap EFV prosjekt 699995 periodisert PA- inntekt vises i konti 3504, 3505 og 3506 GL-rapporter

29 Prosjektadministrasjon PA S11 Artsregnskap GL-rapporter Artsregnskap FFV – prosjekt 199995 konto 3504, 3505 og 3506 viser periodisert inntekt fra PA. Konto 3507 er en regulering gjort Av RK for totalt å vise fakturert inntekt – altså innbetalte midler. Dette er pr idag krav i øk.reglement.

30 Prosjektadministrasjon PA S11 Artsregnskap GL-rapporter Artsregnskap EFV inntekt til prosjektet fra intern kilde=494K. 8731 ville evt vist koordionerimngsmidler Subsidiering alle EFV-prosjeketer 322K. Overheadkostnad 802, men netto er overhead kun 802-322 = 480K

31 Prosjektadministrasjon PA PA04A Budsjett-Regnskap PA-04A viser både budsjett og regnskap periodiserte inntekter og kostnader. Her kan sorteres på sideelementene topp- og underaktivitet, finansieringskilde, kunde. Finansieringskilde – brukes for å fortelle noe om prosjektmassen pr institutt. Prosjektrapport PA-04A viser både budsjett og regnskap periodiserte inntekter og kostnader. Her kan sorteres på sideelementene topp- og underaktivitet, finansieringskilde, kunde. Finansieringskilde – brukes for å fortelle noe om prosjektmassen pr institutt. Kakakakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

32 Prosjektadministrasjon PA PA08 Fakturadetaljer PA08- viser fakturaene som er opprettet i prosjektene, men viser ikke hva som er betalt. Det finnes i K31 rapport. Prosjektrapporter

33 Prosjektadministrasjon PA PA09 Eksternrapportering PA09 viser innteksbudsjett og periodisert inntekt. Denne rapporten brukes i ekstern rapportering (til oppdragsgiver) og hvis noen kun vil se hva som er bevilget og hva som er brukt mot bevilgning. Obs sideelementer – UiB-aktiviteten skal ikke rapporteres til ekstern kunde. I dette caset er det inntektsført mer enn inntektsbudsjettert, dvs overforbruk.

34 Prosjektadministrasjon PA PA09 Eksternrapportering Hvis en skal ha rapport som viser hele prosjektet må datointervallet i rapporten dekke hele prosjektets levetid. Hvis man er usikker på hva hele prosjektperioden er: slå opp i PA01-regosterrapport

35 Prosjektadministrasjon PA Hvilke rapporter når –Hvilke prosjekter har vi, hvilke aktiviteter, priser etc registerrapporter PA01, PA14 og PA15 –Hvem har vi ført timer på, hvor mange timer er budsjettert på ressursene PA12 ressursallokeringsrapport –Hvor mye har jeg budsjettert på dette prosjektet PA03 –Rapportering ekstern (til oppdragsgiver) PA09 obs aktivitet UiB –Rapportering til prosjektleder – hvor mye har jeg igjen? PA09 – obs periodisering og aktivitet UiB –Rapportering til Instituttledelse PA02 eller PA04 Obs sideelement finansieringskilde, aktiviteter UiB = egenfinansiering –Rapportering til sentraladministrasjon GL artsregnskap – PA vises i samleprosjektene 199995, 699995 og 639995


Laste ned ppt "Prosjektadministrasjon Innføring av PA ved UiB PA-rapporter Nora-Lise Kristiansen, Kari Eidsheim 27. Mars 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google