Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GL/PA rapporter 27.03.2009 Sven-Egil Bøe. Hovedbok og prosjektmodulen GL (hovedbok) –Legger inn ambisjonsnivå for BOA-porteføljen fordelt på noen få hovedprosjekter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GL/PA rapporter 27.03.2009 Sven-Egil Bøe. Hovedbok og prosjektmodulen GL (hovedbok) –Legger inn ambisjonsnivå for BOA-porteføljen fordelt på noen få hovedprosjekter."— Utskrift av presentasjonen:

1 GL/PA rapporter 27.03.2009 Sven-Egil Bøe

2 Hovedbok og prosjektmodulen GL (hovedbok) –Legger inn ambisjonsnivå for BOA-porteføljen fordelt på noen få hovedprosjekter »BOA = BA + OA »BA = bidragsfinansierte aktivitet »OA = oppdragsfinansiert aktivitet –Følger ordinære regnskapsregler PA (prosjektmodul) –Prosjektreskontro –Detaljer pr. prosjekt frikoblet fra GL –Har egne regler for inntektsføring

3 Forskjell og likhet mellom tall i GL og PA GLPA Budsjett inntekterMål for år, periodisert etter erfaringstall Fortløpende registrering pr. prosj. Budsjett kostnaderMål for år, periodisert etter erfaringstall Fortløpende registrering pr. prosj. Regnskap inntekterBto-prinsipp for NFR (art 3507) Etter fremdrift for resten. Sum art 3504, 3505, 3506 i GL er lik inntekt i PA Etter fremdrift for alle (inntekt=kostnad) Regnskap kostnaderRegnskapsprinsippet Helt like tall Regnskapsprinsippet Helt like tall

4 Hovedbok og prosjektmodulen Nesten all BOA-økonomi vil etter hvert være i PA. Noen prosjekter og transaksjoner vil ligge kun i GL Hovedbok (GL) BOA prosjekt 100000 til 699999 Prosjekter i PA prosjekt 8xxxxx Prosj. kun i GL

5 Hovedbok og prosjektmodulen Prosjektene som føres i PA føres også i GL på 6 prosjekter Hovedbok (GL) 100000-699999 Oppdrag 100005 NRF 199995 EU 639995 Andre 699995 LØNN 699990 Reiser 699992 Prosjekter i PA prosjekt 8xxxxx Prosj. kun i GL

6 Hovedbok og prosjektmodulen De 6 PA-prosjektene i GL: ”Mellomlagringsprosjekter” –699990 LØNN –699992 REISER Hovedprosjekter Oppdragsaktivitet (OA) –100005 Oppdrag Bidragsaktivitet (BA) –199995 NFR –639995 EU –699995 Annen bidragsfinansiering

7 Hovedbok – hva føres på prosjektene ”Mellomlagringsprosjekter” –699990 LØNN: Alle er ansatt her på 500x, omposteres via timekostnad 59xx. Prosjektet skal gå i null innen klasse 5. –699992 REISER: Alle reiser føres her på 71xx, omposteres via 71xx. Prosjektet skal gå i null innen klasse 7. Hovedprosjekter –100005 OA: Summen av alle OA-prosjektene i PA –199995 NFR: Summen av alle NFR-prosjektene i PA –639995 EU : Summen av alle EU-prosjektene i PA –699995 annen EFV : Summen av alle andre BA-prosjekter i PA

8 Hovedbok - budsjettering ”Mellomlagringsprosjekter” –699990 LØNN: Må legge inn antatt lønnsbudsjett og antatt godskrevet timekostnad –699992 REISER: Må legge inn antatt reise og antatt godskrevet reisekostnad Hovedprosjekter –100005 OA: Må legge inn budsjett for OA –199995 NFR: Må legge inn budsjett for NFR –639995 EU : Må legge inn budsjett for EU –699995 annen BA : Må legge inn budsjett for annen BA

9 Hovedbok - Økonomistyring Års- bud Bud hittil Regn- skap Avvikkommentar 699990 Lønn0022 Skal gå i null i klasse 5 om alle timer er viderebelastet. 699992 Reiser0000 Skal gå i null i klasse 7 om alle reise er viderebelastet 100005 OA0000 Måle regnskap mot budsjettmålet 199995 NFR3015161 Måle regnskap mot budsjettmålet 639995 EU5330 Måle regnskap mot budsjettmålet 699995 annen BA 20108-2 Måle regnskap mot budsjettmålet

10 Fysikk og teknologi – status (GL) BOA-målsetning for 2009: 45 mill Forskningsrådet 31 mill Andre bidrag 14 mill Status pr. 28.2.2009 – 0,6 mill i overskudd på lønns- og reiseprosjektene – NFR: inntekter 1,4 mill lavere enn målsetning – Andre BA-inntekter 0,1 mill bedre enn målsetning. – Aktivitetene er lavere enn målsetningen hittil i år.

11 GL - Sted 122400 – Lønnsprosjektet Avvik GL : 193.000 i overskudd (saldert i klasse 3). Forklaring PA: (Noe færre timer enn budsj, men mer refusjoner)

12 GL - Sted 122400 - Reiser Avvik: Periodiseringsavvik på ca kr. 400.000 Forklaring PA: (?)

13 GL - Sted 122400 - PA Annen NFR 199995 Avvik: 19,3% lavere timeinntekter, andre inntekter 37% lavere. Aktivitet 25 % ( 1 mill) lavere enn planlagt. Forklaring PA:

14 GL - Sted 122400 - PA Annen BA 699995 Avvik: 10,5% høyere timeinntekter, andre inntekter 5 % lavere. Stor avvik på internhandel. Forklaring PA:

15 Hovedbok og prosjektmodulen GL (hovedbok) –Legger inn ambisjonsnivå for BOA-porteføljen fordelt på noen få hovedprosjekter »BOA = BA + OA »BA = bidragsfinansierte aktivitet »OA = oppdragsfinansiert aktivitet –Følger ordinære regnskapsregler PA (prosjektmodul) –Prosjektreskontro –Detaljer pr. prosjekt frikoblet fra GL –Har egne regler for inntektsføring


Laste ned ppt "GL/PA rapporter 27.03.2009 Sven-Egil Bøe. Hovedbok og prosjektmodulen GL (hovedbok) –Legger inn ambisjonsnivå for BOA-porteføljen fordelt på noen få hovedprosjekter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google