Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Minding the body MBT-ED Professor Finn Skårderud (N)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Minding the body MBT-ED Professor Finn Skårderud (N)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Minding the body MBT-ED Professor Finn Skårderud (N)

2 Bakgrunn  Møte med mentaliseringstradisjonen begynnelsen av 2000-tallet  Mentalisering og spiseforstyrrelser London 2005  Kurs på Anna Freud Centre  Oslo-prosjektet  Institutt for mentalisering og norsk MBT-ED utdannelse  Implementering på døgnavdelinger  Flere publikasjoner, e.g. Skårderud & Fonagy, 2012  Manual – work in progress (Skårderud, Robinson et al.)

3 Hvorfor MBT-ED? Spiseforstyrrelser og personlighet

4 Mentaliseringens verden Objektiv verden Intersubjektiv (andres sinn) Subjektivt (eget sinn)

5 Mentaliseringens verden Objektiv verden Intersubjektiv (andres sinn) Subjektiv - eget sinn og kropp

6 Hilde Bruch Spiseforstyrrelser som selvforstyrrelser 1904 - 1984

7 Hilde Bruch revisited and revised  Beskrivelser:  Uutviklet ”sense of self”  Flere mangler i begrepsutvikling, kroppsbilde og –opplevelse, og individuering  Kognitive and perseptuelle forstyrrelser, ”interoceptive confusion”  Alexithymia  Teori: Foreldres feiltolkning eller feilsetting av navn på barnets emosjonelle tilstander  Konsekvenser for psykoterapi: Ikke ’gi innsikt’, men fremme årvåkenheten for egne følelsesmessige og kroppslige signaler

8 “To these patients, ‘receiving interpretations’ … represents in a painful way a re-experience of being told what to feel and think, confirming their sense of inadequacy and thus interfering with the development of a true self- awareness and trust in their own psychological abilities” (Bruch, 1985)

9 Dårlig mentaliseringsevne: 4 hovedtyper  Konkret forståelse  Kontekst-spesifikk dårlig mentalisering  Pseudomentalisering  Misbruk av mentalisering

10 Diagnoses Axis IDepression (n=72) Anxiety (n=44) Substance Abuse (n=37) Eating disorder (n=14) 3.8 (1.7)3.5(1.8)3.4(1.8)2.8 (1.7)* Axis IINo Axis II (n=23) BPD(DSM)Antisocial or Paranoid (n=22) Other (n=38) 4.3 (1.7)*2.7 (1.6)***3.9 (1.8)3.3 (1.7) Reflekterende funksjon The Cassel hospital study (Fonagy et al., 1996)

11 Psykisk ekvivalens  Mental realitet = ytre realitet  Teori: Knyttet til svikt i speiling  Intoleranse for alternative perspektiver  Følesesmessige opplevelser er her-og-nå og erfares som FOR VIRKELIGE!

12 Som-om (pretend mode)  Ideer danner ingen bro mellom indre og ytre realitet; mental verden er koplet fra ytre realitet  Teori: Knyttet til svikt i speiling  Knyttet til opplevelse av tomhet, meningsløshet og dissosiasjon  I terapi endeløse konsekvensløse samtaler om tanker og følelser  Erfares som FOR UVIRKELIG!

13

14

15 Teleologisk posisjon  Opplevelser av den andre er til stede, men disse begrenser seg til den fysiske verdenen  Et fokus på å forstå handlinger som fysiske og ikke uttrykk for mentale tilstander  Personene kan vanskelig akseptere annet enn fysiske endringer som uttrykk for følesesmessige sannheter, som ved spiseforstyrrelser  Behandlerens gode intensjoner må bli demonstrert gjennom heroiske handlinger  Tilgjengelighet på telefonen  ekstra timer i helgene  fysisk kontakt  å holde  grensekrenkelser i terapeutiske relasjoner

16 Om følelser Når mentalisering er hemmet, og når psykisk realitet er dårlig integrert, kan kroppen bli tildelt en patologisk sterk rolle i å fremme en opplevelse av et sammenhengende selv. Når man har vansker med å føle seg selv “innenfra”, kan man være tvunget til å erfare seg selv “utenfra”.

17

18

19 ”Men han sa til dem: Dersom jeg ikke får se naglemerket i hans hender og stikke min finger i naglegapet og legge min hånd i hans side, vil jeg ikke tro!” Johannes 20: 25

20 Mentaliseringsbasert terapi for spiseforstyrrelser Oslo MBT Prosjekt for spiseforstyrrelser

21 ”Osloprosjektet”: Minding the body  En multi-senter studie i Norge  Poliklinisk og døgnavdelinger  Blandete grupper, dvs både anoreksia og bulimia.  Hvordan forstå og beskrive spiseforstyrrelser?  Videobasert veiledning

22 Sentrale elementer i mentaliseringsbasert terapi  Kombinasjonsbehandling  Pedagogisk arbeid  Felles formulering om mål og metode i behandlingen. Utfordringer og retninger for hvordan bruke terapien og ulike kontekster.  Kriseplan/handlingsplan  Veiledning  Integrert psykiatrisk og somatisk behandling

23 Struktur  Kombinert psykoterapi  Ukentlig gruppeterapi (1-2 years)  Ukentlig individualterapi (1-3 years)  Kasusformulering og krise/handlingsplan  Ernæringsfysiolog etter behov  Psykoedukasjon i grupper

24 8 Competence areas  Not-knowing, genuine and inquisitive therapist stance  Support and empathy  Clarification  Exploration  Challenge  Affect focus  Relationship  EATING DISORDERS

25 8. Eating disorders  An ability to simultaneously forward mentalizing in the dialogue and systematically work to reduce symptoms.  An ability to maintain own mentalizing in the midst of the specific challenges these patients may represent.  An ability to negotiate non-negotiables in a mentalizing dialogue. E.g. in anorexia nervosa this means negotiating about sufficient nutrition and weight gain.  An ability to understand and deal with the ambivalence to change and recovery often presented by these patients.  An ability to help the patient develop curiosity of the many functions behaviour and symptoms may have, both positive and negative, e.g. eating disordered behaviour as self-regulation.  Continued …

26 8. Eating disorders, continued  An ability to assess and share with the patient the specific impairments of mentalizing in eating disorders, and to explore the consequences. A prominent form is the extensive bodily concretization of feelings and relations.  An ability to help the patient to be aware of one’s bodily feelings, and hence, trying to link body and mind; linking bodily experiences with affective states and interpersonal experiences.  An ability to regulate own activity when dealing with alexithymic traits. E.g. assisting the patient to develop a language for own experiences, but not being “too helpful” by labelling unilaterally.  An ability to stimulate mentalizing with “the silent patient”.  A necessary knowledge about nutrition and somatic manifestations of eating disorders, not at least the psychology of hunger and malnutrition.


Laste ned ppt "Minding the body MBT-ED Professor Finn Skårderud (N)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google