Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dyrkerskapte feil - betydning for lønnsomhet - aktuelle forbedringstiltak Per Y. Steinsholt Fagforum Potet / Bioforsk Bioforsk-konferansen – 6. februar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dyrkerskapte feil - betydning for lønnsomhet - aktuelle forbedringstiltak Per Y. Steinsholt Fagforum Potet / Bioforsk Bioforsk-konferansen – 6. februar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dyrkerskapte feil - betydning for lønnsomhet - aktuelle forbedringstiltak Per Y. Steinsholt Fagforum Potet / Bioforsk Bioforsk-konferansen – 6. februar 2012

2 Dyrkerskapte feil Kvalitetsfeil på potetene Skapt av dyrkeren? Kan påvirkes av dyrkeren – dyrkerpåvirkbare feil! Dyrkingstekniske tiltak Jordart ? Sortsvalg?

3 Kvalitetsfeil i sesongene 2008-11 Innhentet i 3 sesonger hos de største matpotetpakkeriene (ca. 60.000 t.) og potetindustrien (ca 110.000 t.) Organisert og beregnet av Fagforum Potet Inneholder verditapet av avlinga ved leveransene Grunnlag industri: feilenhetstrekk/tillegg Grunnlag konsum: vektandel av utplukk Tallene i tabellene angir %-andel av totalt kvalitetstap, og totalt avlingstap er lik 100.

4 2008 -11 3 sesonger 2010/112009/102008/09 Skader%% 1. Grønne21,924,121,919,7 2. Mek. sterke12,210,714,012,0 3. Kolv - hulrom11,38,512,313,1 4. Mek. svake10,912,411,0 9,2 5. Skurv8,88,6 5,712,0 6. Vekstsprekker8,29,2 9,8 5,6 7. Bløte råter7,68,5 6,2 8,1 8. Tørre råter6,87,2 7,1 6,2 9. Rust3,93,3 3,2 5,1 10-16. Andre8,47,5 8,8 9,0 Sum100 Industripoteter - 110 000 tonn

5 2008-11 3 sesonger 2010/112009/102008/09 Skader%% 1. Mekanisk svake22,920,423,424,9 2. Skurv18,819,013,324,2 3. Skallmisfarging15,316,313,315,6 4. Grønne10,412,012,6 6,5 5. Andre indre def7,25,8 8,0 7,8 6. Overflateskurv6,65,9 5,1 9,0 7. Misform4,75,3 5,9 3,0 8. Vekstsprekker3,93,6 5,5 2,5 9. Mekanisk sterke3,33,9 4,1 1,7 10-17. Andre6,97,8 8,8 4,8 Sum100 Konsum/matpoteter - 60 000 tonn

6 Mat og industri felles 2008-11 3 sesonger 2010/112009/102008/09 Skader%% 1. Grønne17,619,217,814,0 2. Mekanisk svake16,015,616,416,0 3. Skurv13,012,8 9,017,3 4. Mekanisk sterke8,38,0 9,7 7,5 5. Kolv - hulrom7,15,8 7,7 8,0 6. Skallmisfarging6,5 6,8 7. Vekstsprekker6,47,0 8,0 4,2 8. Andre indre def4,94,3 5,0 5,4 9. Tørre råter4,85,3 3,7 10. Bløte råter4,65,4 3,9 4,6 Felles industri og konsum/mat

7 2008-11 3 sesonger 2010/112009/102008/09 Skader%% 11. Misform3,1 3,82,3 12. Overflateskurv2,92,32,53,9 13. Rust2,42,21,93,0 14. Støtblått1,71,42,11,5 15. Visne0,3 16. Grodde0,2 0,10,4 17. Andre sorter0,1 Sum100 Felles industri og konsum/mat

8 2008-11 3 sesonger 2010/112009/102008/09 SkaderPlass nr 1. Grønne11 13 2. Mekanisk svake22 22 3. Skurv33 41 4. Mekanisk sterke44 3 5 5. Kolv - hulrom57 6 4 6. Skallmisfarging66 7 6 7. Vekstsprekker75 5 9 Felles industri og konsum/mat

9 2008-11 3 sesonger FellesMatIndustri Skader%% 1. Grønne17,610,421,9 2. Mekanisk svake16,022,910,9 4. Mekanisk sterke8,33,312,2 Sum41,936,645,0 6. Skallmisfarging6,515,3 0 Sum48,451,945,0 3. Skurv13,018,88,8 Sum61,470,753,8

10 2008-11 3 sesonger FellesMatIndustri Skader%% 5. Kolv - hulrom7,11,6 11,3 7. Vekstsprekker6,43,9 8,2 Sum 1-774,976,273,3 8. Andre indre def4,97,2 3,2 9. Tørre råter4,81,9 6,8 10. Bløte råter4,60,5 7,6 Sum 1-1089,285,890,9

11 2008-11 3 sesonger FellesMatIndustri Skader%% 11. Misform3,14,71,8 12. Overflateskurv2,96,60,2 Sum 1-1295,297,193,9 14. Støtblått1,71,32,0 13. Rust2,40,43,9 15-17. andre0,61,20,2 Sum100

12 Lønnsomhet matproduksjon Oppgjørspris – kr/kg 2,002,252,50 6 % kvalitetsutplukk360,- 405,- 450,- 12 % -»-720,- 810,- 900,- 18 % -»-1.080,-1.215,-1.350,- Kvalitetstap i kroner pr daa ved 3.000 kg/daa > 42 mm: I tillegg kommer 12 % utplukk små og store Totalt blir ca 30 % av matpotetene som leveres utsortert til avrens. Betalingen for dette kvantumet dekker oftest kun transportkostnadene til mottak for avrens.

13 Lønnsomhet industriproduksjon Avling, kg/daa 250030003500 0-4 feilenheter000 16,2 feilenheter 900,-1.080,-1.260,- 24 feilenheter1.325,-1.590,-1.855,- Kvalitetstap i kroner pr daa: Her er regnet med 36 øre i kvalitetstrekk for gjennomsnittsleveransen på 16,2 feilenheter, 53 øre for maksimum 24 feilenheter.

14 Totalt kvalitetstap kr 1.000,- pr daa fordelt på de ulike skadene 2008-11 3 sesonger FellesMatIndustri SkaderKr/daa 1. Grønne176,-104,-219,- 2. Mekanisk svake160,-229,-109,- 4. Mekanisk sterke83,-33,-122,- Sum419,-366,-450,- 6. Skallmisfarging65,-153,- 0 Sum484,-519,-450,- 3. Skurv130,-188,-88,- Sum614,-707,-538,-

15 2008-11 3 sesonger FellesMatIndustri SkaderKr/daa 5. Kolv - hulrom71,-16,- 113,- 7. Vekstsprekker64,-39,- 82,- Sum 1-7749,-762,-733,- 8. Andre indre def49,-72,- 32,- 9. Tørre råter48,-19,- 68,- 10. Bløte råter46,-5,- 76,- Sum 1-10892,-858,-909,-

16 2008-11 3 sesonger FellesMatIndustri SkaderKr/daa 11. Misform31,-47,-18,- 12. Overflateskurv29,-66,-2,- Sum 1-12952,-971,-939,- 14. Støtblått17,-13,-20,- Sum969,-984,-959,- 13. Rust24,-4,-39,- 15-17. div6,-12,-2,- Sum1000,-

17 1.Grønne knoller kr. 176,- pr daa kan reduseres ved: Pløying Djup jordarbeiding / steinstrenglegging Brede fårer – stor radavstand Kjørespor - sprøytespor Svartskurvbekjemping/beising Settedybde To gangers hypping Tidlig høsting Rett inn på lager Mørkt lager Sortsvalg

18 2+4. Mekaniske skader kr. 243,- pr daa (svake + sterke) kan reduseres ved: Lysgroing Djup jordarbeiding / steinstrenglegging Brede fårer – stor radavstand Kjørespor - sprøytespor To gangers hypping Modne poteter / moderat gjødsling Tidlig høsting Skånsom høsting Gunstig temperatur høsting Skånsom innlagring og sårheling Skånsom lessing og transport Sortsvalg

19 6. Skallmisfarging kr. 153,- pr daa (bare matproduksjon) kan reduseres ved: Lysgroing Djup jordarbeiding / steinstrenglegging Brede fårer – stor radavstand Modne poteter / moderat gjødsling Tidlig høsting Skånsom høsting Gunstig temperatur høsting Skånsom innlagring og sårheling Skånsom lessing og transport Sortsvalg

20 3. Skurv kr.130,- pr daa (flatskurv, vorteskurv, blæreskurv og svartskurv) kan reduseres ved: Friske settepoteter Beising av settepotetene Godt vekstskifte Gunstig temperatur ved setting Gunstige fuktighetsforhold Tidlig start vatning Jordpakking Sortsvalg

21 12. Overflateskurv kr. 66,- pr daa (sølvskurv, nettskurv og svartprikk i matpoteter) kan reduseres ved: Friske settepoteter Gunstige setteforhold Beising av settepotetene Gunstig temperatur høsting Tørr høsting / rask opptørking God lagerstyring uten kondens Reingjort lager Sortsvalg

22 5. Kolv – hulrom kr 71,- pr daa (kr. 113,- i industripoteter) kan reduseres ved: Riktig gjødsling Riktig setteavstand Jevn vekst Jevne fuktighetsforhold Sortsvalg

23 7. Vekstsprekker kr. 64,- pr daa kan reduseres ved: Friske settepoteter Beising mot svartskurv Riktig gjødsling Jevn vekst Jevne fuktighetsforhold Unngå plantevernmiddelskader Sortsvalg

24 Grønne knoller Mek.skader og skallmisfarging Skurv og overfl.skurv Kolv og vekstsprekk Friske settepoteter xx Beising settepoteter xxxx Grundig jordarbeiding xx Moderat gjødsling xx Brede fårer xx Sprøyte-/kjørespor xx God hypping (2 g.) xx Jevn fuktighet /vekst xx Tidlig høsting xx Gunstig temp høsting xx Forbedringspotensiale, kr. pr. daa 176,-396,-196,-177,- Tiltak som virker på:

25 Dyrkerpåvirkbare feil kan reduseres ved: Utvikling av mer kunnskap / forskning Nyttiggjøre kjent kunnskap Sortsvise dyrkingsveiledninger med fokus på kvalitetsforbedring Kontinuerlig oppfølging i vekstsesongen Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Dyrkerskapte feil - betydning for lønnsomhet - aktuelle forbedringstiltak Per Y. Steinsholt Fagforum Potet / Bioforsk Bioforsk-konferansen – 6. februar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google