Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagforum Potet / Bioforsk Bioforsk-konferansen – 6. februar 2012

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagforum Potet / Bioforsk Bioforsk-konferansen – 6. februar 2012"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagforum Potet / Bioforsk Bioforsk-konferansen – 6. februar 2012
Dyrkerskapte feil - betydning for lønnsomhet - aktuelle forbedringstiltak Per Y. Steinsholt Fagforum Potet / Bioforsk Bioforsk-konferansen – 6. februar 2012

2 Dyrkerskapte feil Kvalitetsfeil på potetene Skapt av dyrkeren?
Kan påvirkes av dyrkeren – dyrkerpåvirkbare feil! Dyrkingstekniske tiltak Jordart ? Sortsvalg?

3 Kvalitetsfeil i sesongene 2008-11
Innhentet i 3 sesonger hos de største matpotetpakkeriene (ca t.) og potetindustrien (ca t.) Organisert og beregnet av Fagforum Potet Inneholder verditapet av avlinga ved leveransene Grunnlag industri: feilenhetstrekk/tillegg Grunnlag konsum: vektandel av utplukk Tallene i tabellene angir %-andel av totalt kvalitetstap, og totalt avlingstap er lik 100.

4 Industripoteter - 110 000 tonn 2008 -11 2010/11 2009/10 2008/09 Skader
3 sesonger 2010/11 2009/10 2008/09 Skader % 1. Grønne 21,9 24,1 19,7 2. Mek. sterke 12,2 10,7 14,0 12,0 3. Kolv - hulrom 11,3 8,5 12,3 13,1 4. Mek. svake 10,9 12,4 11,0 9,2 5. Skurv 8,8 8,6 5,7 6. Vekstsprekker 8,2 9,8 5,6 7. Bløte råter 7,6 6,2 8,1 8. Tørre råter 6,8 7,2 7,1 9. Rust 3,9 3,3 3,2 5,1 Andre 8,4 7,5 9,0 Sum 100

5 Konsum/matpoteter - 60 000 tonn 2008-11 2010/11 2009/10 2008/09 Skader
3 sesonger 2010/11 2009/10 2008/09 Skader % 1. Mekanisk svake 22,9 20,4 23,4 24,9 2. Skurv 18,8 19,0 13,3 24,2 3. Skallmisfarging 15,3 16,3 15,6 4. Grønne 10,4 12,0 12,6 6,5 5. Andre indre def 7,2 5,8 8,0 7,8 6. Overflateskurv 6,6 5,9 5,1 9,0 7. Misform 4,7 5,3 3,0 8. Vekstsprekker 3,9 3,6 5,5 2,5 9. Mekanisk sterke 3,3 4,1 1,7 Andre 6,9 8,8 4,8 Sum 100

6 Felles industri og konsum/mat Mat og industri felles 2008-11 2010/11
3 sesonger 2010/11 2009/10 2008/09 Skader % 1. Grønne 17,6 19,2 17,8 14,0 2. Mekanisk svake 16,0 15,6 16,4 3. Skurv 13,0 12,8 9,0 17,3 4. Mekanisk sterke 8,3 8,0 9,7 7,5 5. Kolv - hulrom 7,1 5,8 7,7 6. Skallmisfarging 6,5 6,8 7. Vekstsprekker 6,4 7,0 4,2 8. Andre indre def 4,9 4,3 5,0 5,4 9. Tørre råter 4,8 5,3 3,7 10. Bløte råter 4,6 3,9

7 Felles industri og konsum/mat 2008-11 2010/11 2009/10 2008/09 Skader %
3 sesonger 2010/11 2009/10 2008/09 Skader % 11. Misform 3,1 3,8 2,3 12. Overflateskurv 2,9 2,5 3,9 13. Rust 2,4 2,2 1,9 3,0 14. Støtblått 1,7 1,4 2,1 1,5 15. Visne 0,3 16. Grodde 0,2 0,1 0,4 17. Andre sorter Sum 100

8 Felles industri og konsum/mat 2008-11 2010/11 2009/10 2008/09 Skader
3 sesonger 2010/11 2009/10 2008/09 Skader Plass nr 1. Grønne 1 3 2. Mekanisk svake 2 3. Skurv 4 4. Mekanisk sterke 5 5. Kolv - hulrom 7 6 6. Skallmisfarging 7. Vekstsprekker 9

9 2008-11 Felles Mat Industri Skader % 1. Grønne 17,6 10,4 21,9
3 sesonger Felles Mat Industri Skader % 1. Grønne 17,6 10,4 21,9 2. Mekanisk svake 16,0 22,9 10,9 4. Mekanisk sterke 8,3 3,3 12,2 Sum 41,9 36,6 45,0 6. Skallmisfarging 6,5 15,3 48,4 51,9 3. Skurv 13,0 18,8 8,8 61,4 70,7 53,8

10 2008-11 Felles Mat Industri Skader % 5. Kolv - hulrom 7,1 1,6 11,3
3 sesonger Felles Mat Industri Skader % 5. Kolv - hulrom 7,1 1,6 11,3 7. Vekstsprekker 6,4 3,9 8,2 Sum 1-7 74,9 76,2 73,3 8. Andre indre def 4,9 7,2 3,2 9. Tørre råter 4,8 1,9 6,8 10. Bløte råter 4,6 0,5 7,6 Sum 1-10 89,2 85,8 90,9

11 2008-11 Felles Mat Industri Skader % 11. Misform 3,1 4,7 1,8
3 sesonger Felles Mat Industri Skader % 11. Misform 3,1 4,7 1,8 12. Overflateskurv 2,9 6,6 0,2 Sum 1-12 95,2 97,1 93,9 14. Støtblått 1,7 1,3 2,0 13. Rust 2,4 0,4 3,9 andre 0,6 1,2 Sum 100

12 Lønnsomhet matproduksjon
Kvalitetstap i kroner pr daa ved kg/daa > 42 mm: Oppgjørspris – kr/kg 2,00 2,25 2,50 6 % kvalitetsutplukk 360,- 405,- 450,- 12 % -»- 720,- 810,- 900,- 18 % -»- 1.080,- 1.215,- 1.350,- I tillegg kommer 12 % utplukk små og store Totalt blir ca 30 % av matpotetene som leveres utsortert til avrens. Betalingen for dette kvantumet dekker oftest kun transportkostnadene til mottak for avrens.

13 Lønnsomhet industriproduksjon
Kvalitetstap i kroner pr daa: Avling, kg/daa 2500 3000 3500 0-4 feilenheter 16,2 feilenheter 900,- 1.080,- 1.260,- feilenheter 1.325,- 1.590,- 1.855,- Her er regnet med 36 øre i kvalitetstrekk for gjennomsnittsleveransen på 16,2 feilenheter, 53 øre for maksimum 24 feilenheter.

14 Totalt kvalitetstap kr 1.000,- pr daa fordelt på de ulike skadene
3 sesonger Felles Mat Industri Skader Kr/daa 1. Grønne 176,- 104,- 219,- 2. Mekanisk svake 160,- 229,- 109,- 4. Mekanisk sterke 83,- 33,- 122,- Sum 419,- 366,- 450,- 6. Skallmisfarging 65,- 153,- 484,- 519,- 3. Skurv 130,- 188,- 88,- 614,- 707,- 538,-

15 2008-11 Felles Mat Industri Skader Kr/daa 5. Kolv - hulrom 71,- 16,-
3 sesonger Felles Mat Industri Skader Kr/daa 5. Kolv - hulrom 71,- 16,- 113,- 7. Vekstsprekker 64,- 39,- 82,- Sum 1-7 749,- 762,- 733,- 8. Andre indre def 49,- 72,- 32,- 9. Tørre råter 48,- 19,- 68,- 10. Bløte råter 46,- 5,- 76,- Sum 1-10 892,- 858,- 909,-

16 2008-11 Felles Mat Industri Skader Kr/daa 11. Misform 31,- 47,- 18,-
3 sesonger Felles Mat Industri Skader Kr/daa 11. Misform 31,- 47,- 18,- 12. Overflateskurv 29,- 66,- 2,- Sum 1-12 952,- 971,- 939,- 14. Støtblått 17,- 13,- 20,- Sum 969,- 984,- 959,- 13. Rust 24,- 4,- 39,- div 6,- 12,- 1000,-

17 1.Grønne knoller kr. 176,- pr daa kan reduseres ved:
Pløying Djup jordarbeiding / steinstrenglegging Brede fårer – stor radavstand Kjørespor - sprøytespor Svartskurvbekjemping/beising Settedybde To gangers hypping Tidlig høsting Rett inn på lager Mørkt lager Sortsvalg

18 2+4. Mekaniske skader kr. 243,- pr daa (svake + sterke) kan reduseres ved:
Lysgroing Djup jordarbeiding / steinstrenglegging Brede fårer – stor radavstand Kjørespor - sprøytespor To gangers hypping Modne poteter / moderat gjødsling Tidlig høsting Skånsom høsting Gunstig temperatur høsting Skånsom innlagring og sårheling Skånsom lessing og transport Sortsvalg

19 6. Skallmisfarging kr. 153,- pr daa (bare matproduksjon) kan reduseres ved:
Lysgroing Djup jordarbeiding / steinstrenglegging Brede fårer – stor radavstand Modne poteter / moderat gjødsling Tidlig høsting Skånsom høsting Gunstig temperatur høsting Skånsom innlagring og sårheling Skånsom lessing og transport Sortsvalg

20 3. Skurv kr.130,- pr daa (flatskurv, vorteskurv, blæreskurv og svartskurv) kan reduseres ved:
Friske settepoteter Beising av settepotetene Godt vekstskifte Gunstig temperatur ved setting Gunstige fuktighetsforhold Tidlig start vatning Jordpakking Sortsvalg

21 12. Overflateskurv kr. 66,- pr daa (sølvskurv, nettskurv og svartprikk i matpoteter) kan reduseres ved: Friske settepoteter Gunstige setteforhold Beising av settepotetene Gunstig temperatur høsting Tørr høsting / rask opptørking God lagerstyring uten kondens Reingjort lager Sortsvalg

22 5. Kolv – hulrom kr 71,- pr daa (kr
5. Kolv – hulrom kr 71,- pr daa (kr. 113,- i industripoteter) kan reduseres ved: Riktig gjødsling Riktig setteavstand Jevn vekst Jevne fuktighetsforhold Sortsvalg

23 7. Vekstsprekker kr. 64,- pr daa kan reduseres ved:
Friske settepoteter Beising mot svartskurv Riktig gjødsling Jevn vekst Jevne fuktighetsforhold Unngå plantevernmiddelskader Sortsvalg

24 Tiltak som virker på: x 176,- 396,- 196,- 177,- Grønne knoller
Mek.skader og skallmisfarging Skurv og overfl.skurv Kolv og vekstsprekk Friske settepoteter x Beising settepoteter Grundig jordarbeiding Moderat gjødsling Brede fårer Sprøyte-/kjørespor God hypping (2 g.) Jevn fuktighet /vekst Tidlig høsting Gunstig temp høsting Forbedringspotensiale, kr. pr. daa 176,- 396,- 196,- 177,-

25 Dyrkerpåvirkbare feil kan reduseres ved:
Utvikling av mer kunnskap / forskning Nyttiggjøre kjent kunnskap Sortsvise dyrkingsveiledninger med fokus på kvalitetsforbedring Kontinuerlig oppfølging i vekstsesongen Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Fagforum Potet / Bioforsk Bioforsk-konferansen – 6. februar 2012"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google