Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PLOG en forskningsaktivitet i BiN, P2005 Produksjon og LOGistikk i nettverk Fokus: Parallelle produksjonsnettverk Integrerte verdikjeder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PLOG en forskningsaktivitet i BiN, P2005 Produksjon og LOGistikk i nettverk Fokus: Parallelle produksjonsnettverk Integrerte verdikjeder."— Utskrift av presentasjonen:

1 PLOG en forskningsaktivitet i BiN, P2005 Produksjon og LOGistikk i nettverk Fokus: Parallelle produksjonsnettverk Integrerte verdikjeder

2 Forskningsspørsmål Sentrale tema: –Valg av partnere i nettverk –Nye roller og samarbeidsformer –Sentral versus distribuert produksjon –Styring av varer, ressurser og informasjonsstrøm

3 Case Raufoss ASA (RCC), POND (VARP) Utvikling av distribuert produksjonsnettverk Macks Ølbryggeri (VARP) Utvikle nettverksbasert distribusjon Hydro Automotive Structures (HAST) Global lokalisering av produksjon og integrasjon av verdikjeder mot kunder og leverandører Nordvestforum/Stokke (FUNN) Utvikle og implementere produksjonsstrategi for effektiv og kundeorientert produksjon

4 Involverte personer og fagmiljø Institutt for produksjon- og kvalitetsteknikk –Jan Ola Strandhagen (Prof. II) –Sindre Bolseth (Stipendiat) –Erlend Alfnes (Stipendiat) –Odd Jøran Sagegg (Stipendiat) –Kristian Martinsen (Post doc) –NN (Post doc) Institutt for økonomi- og teknologiledelse –Olav Solem (Prof.) –NN (Post doc) –Heidi Dreyer (Post doc, 010102) Institutt for by og regionsplanlegging - Bo Terje Kalsås (1. Amn) SINTEF Teknologiledelse

5 Relasjoner Næringslivets idefond (LOVIN) CIMRU (Irland) BIBA (Tyskland) C.R.F. (Italia) University of Groningen (Nederland) National University of Singapore

6 Case: Produksjonslogistikk i HAST Deltagere NTNU Bo Terje Kalsås (By og Region) Erlend Alfnes (Produksjon og kvalitetsteknikk) Deltagere HAST Roger Øversveen (Vice President HAST Raufoss) Øystein Hop (Supply Chain Manager HAST) Et forskningsprosjekt tilknyttet endringsprosjektet Hydro Automotive Production System (HAPS)

7 Utfordringer - HAST Stor økning i etterspørsel og produksjonsvolum er forventet Nye kontrakter vil kreve effektiv produksjon og logistikk på oppkjøpte fabrikker Strengere krav til kort leveringstid og JIT leveranser – Leveringspresisjonen i 2000 var 85% mot målsatt 98% Systemleveranser og ”Crash Management” konseptet kompliserer styringsoppgaven

8 Hydro Automotive Production System HAPS Med bakgrunn i bilindustriens globalisering og derved stadig økende konkurranse blandt underleverandører startet Hydro Automotive Structures høsten 2000 et endringsprosjekt som har som mål å: – forbedre ledetider – forbedre kvalitet – redusere kostnader. I denne forbindelse har man utarbeidet et konseptuelt rammeverk og metoder basert på Lean Production og Toyota Production System som blir innført i HAST.

9 HAST case: Aktiviteter i 2001 1 Case beskrivelse HÅG (EA) 2 Kartlegge endringsprosjektet HAPS (BTK) 3 Case beskrivelse HAST Raufoss (EA) 4 Case beskrivelse HAST ekstern logistikk (BTK) 5 Metodikk for utvikling av styringsmodeller (EA)

10 Case: W Case: Workshop - MACK I løpet av høsten skal det arrangeres en workshop som skal identifiseres scenarier og trender for logistikk under marginale betingelser. Workshopen vil være en viderføring av Bo Terje Kalsås sitt casestudie ved Mack. Ansvarlig: Bo Terje Kalsås (By og Region)

11 Case: Nordvestforum/Stokke Et forskningsprosjekt konsentrert rundt å utvikle og implementere ny produksjonsstrategi hos Stokke Deltagere NTNU: Jan Ola Strandhagen Erlend Alfnes Sindre Bolseth Deltagere NVF: Håkon Raabe Deltagere Stokke: Ivar Sandnes Håvard Fanum

12 Stokke Production System SPS Et opplæringsprosjekt innenfor nyere produksjonsfilosofi Et samarbeid mellom Stokke og NVF (og NTNU, ved IPK) Sentrale Tema: –Kvalitet –Flyt –SORP –Produktutvikling –Kontinuerlig forbedring –SMED

13 Produksjonsstrategi Stokke Et FUNN (NFR) finansiert prosjekt Utvikle og implementere en produksjonsstrategi for effektiv og kundeorientert produksjon av møbelprodukter –Utvikle og anvende analyse- og beregningsmodeller som støtter beslutninger om hvordan produksjonsnettverket skal tilpasses en varierende etterspørselssituasjon –Utvikle og implementere Stokke Production System med modeller og arbeidsprinsipp for en helhetlig og integrert produksjons- logistikk, som både er kundeorientert og effektiv

14 Case: Raufoss ASA Raufoss Technology, RCC RCC = Raufoss Chassis Components Europa: Ca 5 mill biler fra dd til 2007 868 000 biler i året Epsilonplattform (Vectra, 9 3,..) Helautomatisert produksjon Tilsvarende i USA !!!! Dvs Fabrikk bygges i Canada General Motors

15 POND Process Oriented Network Development NFR finansiert brukerstyrt forsknings- prosjekt som skal bidra i utviklingen av nettverksorganisasjonen RCC til –å være en systematisk, kompetent, prosessorientert og slank automotiveleverandør i verdensklasse HRM, logistikk, maskinering og Lean Manufacturing

16 Logistikk, nettverk og IT Spesifisert og implementert logistikkdatabase (internweben) Definere ”felles” prosesser for logistikk, produksjonsstyring og IT-IS/ERP. Sindre invlovert Leverandørovertakelse i Operations. Utviklingsprogram for leverandører EU-prosjektet MOMENT Igangsette to NTNU-studenter innen grønn logistikk og Supply Chain Vitenskapelig artikkel om RCC :The Extended Enterprise

17 PLOG Fagseminar Seminaret ble avholdt i samarbeid med Næringslivets Idefond (LOVIN).Vi hentet inn to utenlandske foredragsholdere. Dr. Paul Higgins er project manager fra CIMRU, Irland. Han foreleste om “ICT and Extended Enterprise” Dirk-Jan Kamann er professor i Innkjøp og SCM ved University of Groningen, Nederland. Hans emne var ”The impact of E-contact on networks and logistics” På seminaret stilte også Prorektor Kathrine Skretting opp, med emnet ”Tverrfaglihet ved NTNU”.

18 Rapporter og papers Alfnes, E. Strandhagen, J.O (2000): “Enterprise Design for Mass Customization - the Control Model Methodology” Alfnes, E. Strandhagen, J.O (2000): “Manufacturing Challenges of the 21 st Century and a Methodlogy to Handle Them”. Alfnes, E. Strandhagen, J.O (2001): HÅG FAST: Hvordan flytte Håg fra Røros til Europa…eller hvordan levere kundespesifikke stoler raskere enn noen annen i hele Europa? Under utarbeidelse Bolseth, S. Alfnes, E (2001) ”How to achieve agility in food and drink manufacturing” Bolseth, S. Solem, O (2001) ”The Strategic implications of E-business” Bolseth, S. Sagegg, O. J (2001) ”ERP in manufacturing networks” Solem, O. Bjørke, B (2001) ”Kundens behovspyramide”

19 The plants of the 1st Tier supplier Tier 2 Suppliers Tier 1 Supplier New plant OEMCustomer Tier 2 Suppliers Tier 1 Supplier Original plant OEMCustomer Tier 2 Suppliers Tier 1 Supplier New plant OEMCustomer MOMENT: The Mobile Extended Manufacturing Enterprise Et internasjonalt forskningsprosjekt finansiert av EUs Femte Rammeprogram Målsetning: utvikle en metodikk for å støtte effektiv etablering og drift av nye Extended Enterprises i europeisk bil- og elektronikk industri


Laste ned ppt "PLOG en forskningsaktivitet i BiN, P2005 Produksjon og LOGistikk i nettverk Fokus: Parallelle produksjonsnettverk Integrerte verdikjeder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google